M8 - Aplicacions web

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Dates d'entrega i proves

Hosting-ng

Si utilitzeu Windows podeu instal·lar algun programa que permeti connexions segures sftp / ssh. Per exemple: Putty (comandes) o el Filezilla (gràfic)

Server: hosting-ng.infomerce.es

connexió sftp: sftp://hosting-ng.infomerce.es:3333

connexió ssh: ssh -p 3333 user@hosting-ng.infomerce.es

Notes:

  i) El primer cop que s'entra ja es crea automàticament l'espai de l'usuari (~/home/usuari)
 ii) Els fitxers corresponents a les pàgines Web que aneu fent han d'anar dins de ~/home/usuari/public_html
iii) Es poden crear subdirectoris però sempre dins del public_html


Participants

UF1: Ofimàtica i eines web

Resultats d'aprenentatge

Continguts

Activitats

UF2: Gestors d'arxiu web

Resultats d'aprenentatge

Continguts

Activitats

UF3: Gestors de continguts

UF4: Portals web d'aprenentatge

UF5: HTML i CSS

Resultats d'aprenentatge

Continguts

Links

Activitats

Proves

HTML