M8 - Aplicacions web / Activitats UF4: Portals web d'aprenentatge

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Instal·lació Moodle (20%)

Ubuntu Server

 • Instal·la Moodle sobre un Ubuntu Server seguint el guió de la wiki. Mostreu al professor tots els passos realitzats.

Windows Server

 • Instal·la Moodle sobre un Windows Server. Cerca documentació.

Hosting (Opcional per nota)

 • Instal·la Moodle en un hosting. Documenta't.
Per a aquesta activitat cal elaborar un document i penjar-lo al moodle, en format pdf, en l'apartat corresponent. La insta·lació en Ubuntu Server no es necessari documentar-la però sí fer una captura de la instal·lació finalitzada i el Moodle funcionant.
Nom de l'activitat: UF4A1 Nom i primer cognom


Configuració de Moodle (40%)

Estructura del portal i jerarquia de directoris

L'objectiu d'aquesta activitat és conèixer quina és l'estructura de directoris de Moodle i quin són els principals fitxers que es creen en el procés d'instal·lació.
Identifica els principals directoris i fitxers que es creen en la instal·lació de Moodle.
  config.php - conté paràmetres bàsics. El fitxer no es descarrega amb el moodle, es crea.
  install.php - l'script que s'engega per crear el fitxer config.php
  version.php - defineix la versió en curs del codi Moodle
  index.php - la pàgina principal del lloc
  admin/ - codi per administrar tot el servei
  auth/ - mòduls dels connectors per a autenticació d'usuaris
  blocks/ - mòduls dels connectors per als blocs laterals de la majoria de pàgines
  calendar/ - tot el codi per al maneig i la visualització de calendaris
  course/ - codi per a mostrar i gestionar cursos
  doc/ - documentació d'ajuda per al Moodle (per exemple, aquesta pàgina)
  files/ - codi per a mostrar i gestionar fitxers penjats al lloc
  lang/ - textos en llengües diverses, un directori per a cada llengua
  lib/ - col·leccions de tot el codi Moodle
  login/ - codi per a controlar l'entrada al lloc i creació de comptes d'usuari
  mod/ - tot el codi dels mòduls de gestió de cursos
  pix/ - els gràfics genèrics del lloc
  theme/ - paquets de temes/pells per a canviar l'aspecte del lloc.
  user/ - codi per al maneig, dades i llistes d'usuaris

Primera pàgina

L’objectiu d’aquesta activitat és veure la informació que hi pot haver a la primera pàgina del portal i saber modificar-la.

1. Configuració 1. Feu les modificacions necessàries per tal que a la primera pàgina apareguin els elements següents:
 • Nom complet del lloc: Moodle-SMX-M8
 • El text descriptiu següent del portal: “Portal Moodle del mòdul 8 del cicle formatiu de grau mitjà de Sistemes microinformàtics i xarxes".
 • Una llista combinada de cursos i categories per a usuaris no registrats.
 • Una llista de cursos per a usuaris registrats.
 • 10 cursos com a màxim.
 • 4 notícies com a màxim.
2. Configuració 2. Feu les modificacions necessàries per tal que a la primera pàgina aparegui la pàgina d’entrada al portal i als visitants no els mostri els cursos.
Com fer-ho:
1. Totes les opcions estan disponibles a l’ítem Administració del lloc/Primera plana/Paràmetres de la primera plana del bloc de Configuració.
Primera plana
2. Cal activar l’opció que obliga els usuaris a registrar-se en la configuració de la normativa del lloc, a l’ítem Administració del lloc/Seguretat/Normativa del lloc del bloc de Configuració . És el paràmetre Obliga a entrar als usuaris (forcelogin).
A més, cal que no es mostri cap element en la primera pàgina dels usuaris no registrats; ho fem des de l’ítem Administració del lloc/Primera plana/Paràmetres de la primera plana del bloc de Configuració.
Normativa del lloc

Perfils

L’objectiu d’aquesta activitat és veure la informació que hi pot haver al perfil d’usuari i quines gestions pot realitzar l’administrador respecte a la informació dels usuaris.

1. Editeu el perfil de l’administrador i modifiqueu els següents paràmetres:
 • Afegiu una fotografia.
 • Afegiu una breu descripció.
 • Activeu l’ocultació de l’adreça de correu electrònic a tothom.
2. Com a administradors feu les següents accions sobre els perfils dels usuaris:
 • Bloquegeu l’idioma i el camp institució.
 • Afegiu un camp obligatori al perfil d’usuari per indicar els seus estudis de procedència. Hi ha cinc possible valors: ESO, Batxillerat, Prova d’accés, Universitat i Altres. Valor per defecte, Prova d’accés. No cal que surti al registre d’usuari.
 • Afegiu una nova categoria al perfil d’usuari per indicar els seus interessos. Els possibles valors: educació, informàtica, telecomunicacions, turisme, oci i altres. Informàtica ha de sortir per defecte marcat. Ha de sortir al registre d’usuari.
 • Registre un usuari nou. Verifica que se li demanen els estudis de procedència i els seus interessos.
 • Editeu el perfil de l’usuari i comprova que els camps idioma i institució no els pot modificar.
Com fer-ho:
1. Totes les opcions estan disponibles a l’ítem Configuració del meu perfil/Edita el perfil del bloc de Configuració.
Perfil
2. Cal anar a l’ítem Administració del lloc/Connectors/Autenticació/Autenticació basada en el correu electrònic.
Perfil - bloqueig camps
A més, cal anar a l’ítem Administració del lloc/Usuaris/Comptes/Camps del perfil d’usuari per afegir el camp al perfil d’usuari («Menú desplegable»).
Perfil - nou camp
Perfil - nou camp
Perfil - nou camp

Blocs

L’objectiu d’aquesta activitat és veure la configuració de la pàgina pel que fa als blocs que apareixen i com l’administrador pot configurar la pàgina dels usuaris.

1. Feu les modificacions necessàries per tal que a la pàgina inicial apareguin els blocs següents:
 • Bloc de notícies, calendari i esdeveniments propers a la dreta de la pàgina.
 • Bloc d’usuaris en línia i persones a l’esquerra de la pàgina.
 • Bloc d’esdeveniments propers. Acobla’l, desacobla’l i després amaga’l.
2. Reviseu els blocs que l’administrador pot gestionar i proveu d’explicar el que mostraran quatre dels blocs dels quals Moodle ja disposa.
Com fer-ho:
1.Cal anar a Paràmetres de la pàgina inicial/Activa Edició. Apareixerà el bloc Afegeix un bloc i aquí anem escollint els blocs proposats a l’exercici. Podem editar cada bloc clicant al botó d’Accions i decidir la seva col·locació a la pàgina. Cada bloc té els botons per amagar-lo, acoblar-lo (queda a la dreta de la pàgina en format icona) i per desacoblar-lo (tornar-lo a la seva posició original).
Afegir Blocs
2.Cal anar a Administració del lloc/Connectors/Blocs/Gestió de blocs del bloc de Configuració. Aquí veureu la llista de blocs que l’administrador pot ocultar, desinstal·lar i modificar alguns dels seus paràmetres.
Gestionar Blocs

Afegir nous temes

L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre a afegir nous temes al portal a part dels que tenim al paquet estàndard i aprendre a seleccionar un tema diferent per al lloc.

1. Baixeu un parell de temes del web del Moodle (o d'un altre lloc de confiança).
2. Instal·leu els nous temes.
3. Seleccioneu-ne un com a tema del lloc.
4. Afegiu un logotip o un baner al tema triat en totes les pàgines.
Com fer-ho:
1. Per instal·lar un nou tema només cal baixar-lo del web del Moodle descomprimir-lo en un directori anomenat com el tema dins la carpeta theme del Moodle.
2. Automàticament el sistema el detectarà. A l’ítem Administració del lloc/Aparença/Temes del bloc de Configuració, apareixeran els nous temes.
Nou temes
3. Es poden seleccionar amb el botó Canvia el tema anant a l’ítem Administració del lloc/Aparença/Temes/Selector de temes del bloc de Configuració.
Canviar temes
4. Per afegir el logo o el baner cal anar a l’ítem del tema seleccionat Administració del lloc/Aparença/Temes del bloc de Configuració i al paràmetre Logo o Baner pujar el fitxer corresponent.
Nou logo o baner

Configuració d'idioma

L’objectiu d’aquesta activitat és instal·lar i actualitzar nous idiomes dins el portal Moodle, i aprendre a configurar els paràmetres de llenguatge de l’aplicació.

1. Afegiu i/o actualitzeu els següents idiomes:
 • Català (ca) o Espanyol - Espanya (es_es)
 • Español - Internacional (es)
 • Anglès (en)
 • Italià(it)
Observeu que hi ha una opció per actualitzar els idiomes instal·lats que permet obtenir-ne les noves versions.
2. Configurar els paràmetres d’idioma. Modifiqueu la configuració per tal que:
 • L’idioma per defecte sigui el català.
 • No es mostri el menú de selecció d’idioma als usuaris.
 • Només es mostrin els idiomes català i espanyol al menú de selecció d’idioma dels usuaris.
3. És contradictori que no es mostri el menú d’idioma als usuaris i en canvi configurar quins idiomes apareixen en aquest menú? Com pot l’usuari canviar l’idioma del seu Moodle en aquest cas?
Podeu fer les proves necessàries des de l’usuari administrador.
Com fer-ho:
1. Accedint a l’ítem Administració del lloc/Idioma/Paquets d’idioma del bloc de Configuració, cal seleccionar l’idioma a la llista de paquets d’idioma disponibles i prémer el botó Instal·la paquet de llengua seleccionat. Fixeu-vos que també permet seleccionar els idiomes instal·lats i actualitzar-los prement el botó Actualitza el paquet d’idioma.
Paquets idioma
2. Accedint a l’ítem Administració del lloc/Idioma/Paràmetres d’idioma del bloc de Configuració.
Paràmetres idioma
3. No és contradictori. L’usuari sempre pot modificar l’idioma del seu Moodle des del seu perfil editant-lo si no és que l’administrador bloqueja aquest camp tal com hem vist a l’activitat dels perfils.
Idioma preferit

Autenticació i seguretat

L’objectiu d’aquesta activitat és establir uns paràmetres de seguretat per al lloc a partir d’uns requisits establerts i saber configurar un sistema d’autenticació d’usuaris, en concret el més bàsic, l’autenticació per correu. També cal conèixer què és un CAPTCHA i aprendre a afegir la funcionalitat al procés d’autenticació.

1. Establiu la seguretat perquè es compleixin les indicacions següents:
 • Els usuaris estan obligats a registrar-se per accedir als cursos.
 • No es poden pujar fitxers més grans de 2 MB.
 • Restriccions per a les contrasenyes: mida mínima de 7 caràcters, com a mínim 2 dígits, 2 caràcters NO alfanumèrics i 1 lletra majúscula.
 • Afegiu una normativa d'ús del lloc. Text amb la normativa del lloc:“Normativa del lloc. Aquest és un portal web d’ensenyament aprenentatge; les persones que hi participen es comprometen a ser respectuoses amb la resta d’usuaris, i a no utilitzar un llenguatge barroer, discriminatori o ofensiu.”
2. Activeu l’autenticació per correu amb els paràmetres següents:
 • No permet l’entrada de visitants.
 • Només permeteu els dominis gmail.com i lamerce.com.
 • Configureu i activeu l’element CAPTCHA per al registre d’usuaris.
Com fer-ho:
1. Tots els paràmetres es poden configurar des de l’ítem Administració del lloc/Seguretat/Normativa del lloc del bloc de Configuració.
Normativa del lloc
Normativa del lloc
Normativa del lloc
Normativa del lloc.
Normativa del lloc
 • Carpeta User: per a usuaris que accedeixen per primera vegada.
 • Carpeta Login: per a usuaris que s'autoregistren.
2. L’autenticació per correu es configura a Administració del lloc/Connectors/Autenticació/Gestió de l’Autenticació del bloc de Configuració i a Administració del lloc/Connectors/Autenticació/Autenticació basada en el correu electrònic del bloc de Configuració:
Autoregistre
Autenticació i dominis
reCAPTCHA
Per configurar el CAPTCHA cal obtenir les claus del web (vegeu figura) (cal registrar-s’hi) i posar-les a Administració del lloc/Connectors/Autenticació/Gestió de l’autenticació.
Registre nou lloc
Afegir recaptcha
Configurar claus
Nou compte

Configuració d'usuaris

L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre a donar d’alta usuaris manualment.

1. Afegiu manualment sis usuaris.
2. Inscriviu a un usuari, confirmant la inscripció per correu.
Com fer-ho:
1. Per afegir un usuari manualment cal anar a Administració del lloc/Usuaris/Comptes/Afegeix un nou usuari del bloc de Configuració.
Afegir usuaris manualment
2. Feu els següents passos:
 • Primer aneu a la pàgina principal i seleccioneu Crea un compte d'usuari nou.
Autoregistre
 • Ompliu les dades del nou usuari. Utilitzeu un compte de correu vàlid.
Autoregistre
 • Accediu com Administradors i comproveu com el compte està pendent de confirmació.
Autoregistre
 • Accediu el compte de correu, comproveu que ha rebut el missatge i activeu el compte.
Autoregistre
Autoregistre
Autoregistre
 • Accediu com administrador i comproveu com el compte ja és actiu.
Autoregistre

Cursos i categories

L’objectiu d’aquesta activitat és crear una estructura de categories i cursos per a un portal web d’ensenyament aprenentatge a partir d’uns requisits donats, i configurar els cursos amb uns paràmetres determinats.
1. Creeu les dues categories: CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes i CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa.
2. Creeu les dues subcategories: Primer Curs i Segon Curs a cadascuna de les categories anteriors.
3. Creeu els cursos següents a les categories corresponents segons es mostra en la taula següent.
Distribució de cursos:
Primer curs Segon curs
M01. Muntatge i manteniment d’equips (6) M04. Sistemes operatius en xarxa (3)
M02. Sistemes operatius monolloc (3) M06. Seguretat informàtica (5)
M03. Aplicacions ofimàtiques (6) M07. Serveis de xarxa (4)
M05. Xarxes locals (3) M08. Aplicacions web (4)
Els cursos s’estructuren en temes coincidint amb les unitats formatives, que es mostren entre parèntesis a la taula. Altres paràmetres dels cursos són:
 • El nom curt és SMXM0X, en què la X indica el número de mòdul.
 • La mida màxima de càrrega de fitxers és 2MB.
 • No es permet l’entrada a visitants.
 • L’idioma és el català.
 • Permet l’autoinscripció dels estudiants i han de tenir clau d’inscripció (igual que el nom curt).
Com fer-ho:
1. Per crear una nova categoria cal accedir a l’ítem Administració del lloc/Cursos/Gestiona cursos i categories/Crea una categoria nova, del bloc de Configuració del portal. Al paràmetre Categoria mare indicarem a quina categoria pertany.
2. Per crear les subcategories utilitzem el mateix procediment canviant la categoria mare.
Categories
3. Per crear un nou curs cal accedir a l’ítem Administració del lloc/Cursos/Gestiona cursos i categories. Selecciona la categoria del curs i desprès Crea un curs nou. Tots els paràmetres que es demanen es poden configurar aquí exceptuant la clau d’inscripció.
Per posar la clau d’inscripció cal anar a l’ítem Administració del curs/Usuaris/Mètodes d’inscripció, del bloc de Configuració del portal, i activar amb l’ullet Autoinscripció estudiant. Editar-lo i posar en el paràmetre la clau d’inscripció.
Cursos
Cursos
Cursos
Cursos
Cursos
Cursos
La icona (clau) indica que tenen activa una clau d'inscripció.
Cursos
Tots els cursos amb una clau d'inscripció.
Cursos

Gestió de cursos

L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre la gestió bàsica d’un curs, modificar-ne els paràmetres, assignar els usuaris als rols corresponents i afegir contingut al curs.

1. Modifiqueu els paràmetres del curs M08. Aplicacions Web, creat a l’activitat anterior, seguint els requisits següents:
 • Afegiu el resum següent al curs: “En aquest curs aprendreu l’ús de diferents aplicacions web: eines d’ofimàtica web, gestors de fitxers, gestors de continguts i portals d’aprenentatge. A més aprendreu l’ús dels llenguatges web com HTML i CSS”.
 • Reviseu que el curs està dividit en cinc temes corresponents a cadascuna de les unitats formatives tal com hem indicat a l’anterior activitat.
 • Comença el dia 14 de setembre.
 • Els visitants podran entrar a veure el curs amb la clau d’accés SMXM08.
 • Reviseu que l’idioma del curs sigui el català.
 • Permeteu inscripcions des del dia 14 de setembre al 30 d’octubre (els alumnes faran la inscripció com a exercici de classe).
2. Modifiqueu el contingut del curs.
 • Per al tema 4 modifiqueu el nom del tema a “UF4. Portals Web d’Aprenentatge” i afegiu-hi una imatge relacionada.
 • Canvieu el nom del fòrum principal del curs per Tauler.
 • Afegiu un fòrum al curs i anomeneu-lo Fòrum d’estudiants.
 • Afegiu un fòrum al curs i anomeneu-lo Fòrum de grups que només serà visible pels alumnes del mateix grup.
 • Afegiu un document PDF qualsevol al quart tema (UF4) anomenat Apunts.
 • Afegiu a la UF4 una carpeta anomenada Materials amb una subcarpeta (a1) i un fitxer a la carpeta principal.
 • Afegiu un enllaç (URL) a la UF4 a la pàgina oficial del Moodle.
 • Afegiu una tasca a la UF4 per lliurar un fitxer i un text en línia anomenada Lliurament Instal·lació Moodle (Individual).
 • Afegiu una tasca a la UF4 per lliurar un fitxer i un text en línia anomenada Lliurament Configuració moodle (Grupal). Permeteu el lliurament per grups.
 • Afegiu un xat a la UF4 anomenat Les nostres converses.
 • Afegiu una wiki a la UF4 anomenat Els nostres apunts.
 • Afegiu un Qüestionari a la UF4 anomenat Què hem après.
 • Afegiu un Taller a la UF4 anomenat Lliurament projecte i assigneu l’avaluació per parelles.
3. Canvieu l’organització del curs.
 • Justifiqueu a la dreta la imatges.
 • Moveu els recursos i les activitats una mica a la dreta.
 • Moveu el bloc calendari a la part superior de l’àrea lateral dreta del curs.
 • Moveu la cerca als fòrums a sota del bloc d’últimes notícies a l’àrea lateral dreta.
 • Moveu els esdeveniments pròxims a la part superior de l’àrea lateral esquerra del curs.
 • Acobleu el bloc de Configuració.
4. Assigneu un usuari com a professor, un altre com a professor sense dret a edició i quatre usuaris més com a alumnes i organitzeu els estudiants ens dos grups de dos. En cas que no tingueu usuaris creats, afegiu-los.
Proveu d’entrar al curs amb els diferents usuaris i observeu les diferències respecte a què veu cadascú, què poden fer i què passa quan accedeixen a les mateixes activitats.
Com fer-ho:
1. Podeu accedir als paràmetres d’un curs des de l’ítem Administració del curs/Edita paràmetres del bloc de Configuració. Per permetre l'accés al curs dels visitants cal anar a Administració del curs/Usuaris/Mètodes d’inscripció/Accés de visitant del bloc de Configuració, activar-lo i omplir els camps corresponents. Per limitar el període d’inscripcions cal anar a Administració del curs/Usuaris/Mètodes d’inscripció/Autoinscripció (Estudiant) del bloc de Configuració.
Gestio Cursos
Gestio Cursos
Gestio Cursos
2. Per afegir continguts al curs cal activar l’edició:
 • Per modificar el nom del tema cal editar-lo i la imatge es posa escollint etiqueta al prémer Afegeix una activitat o recurs. A l’etiqueta hem d’inserir una imatge i ens portarà a un menú on cal seleccionar la imatge del nostre ordinador. Aquí podem donar-li mida (nombre de píxels) per adequar-lo al portal.
 • Canvieu el nom del fòrum principal editant-lo.
 • Per afegir qualsevol recurs cal prémer Afegeix una activitat o recurs i escollir el recurs o activitat demanat: Fòrum, Fitxer, Carpeta, URL, Tasca, Xat, Wiki, Qüestionari i Taller.
 • Per indicar que un fòrum és per grups, cal indicar-ho a l’edició del recurs, al paràmetre Mode de grups seleccionant Grups separats.
 • Les carpetes afegides com a recurs es poden editar i anar creant les subcarpetes i afegint els fitxers.
 • A la primera tasca afegida cal que a Tipus de tramesa marquem Text en línia i Fitxers de la tramesa. En el cas de la segona tasca, el lliurament grupal, cal indicar-lo al paràmetre Mode de grups seleccionant Grups separats.
Gestio Cursos
Gestio Cursos
Gestio Cursos


3. Per canviar l’organització del curs.
 • Premeu el botó d’edició de la imatge, i premeu diverses vegades l’opció Mou a la dreta.
 • Premeu el botó d’edició de cada recurs i activitat i premeu l’opció Mou a la dreta.
 • Per moure un bloc dins del mateix lateral cal prémer el botó + (Mou el bloc) i arrossegar-lo al lloc que volem.
 • Per moure un bloc a un altre lateral, cal prémer el botó Accions i seleccionant l’opció Configura el bloc, modificar el valor del paràmetre Regió.
 • Per acoblar un bloc cal prémer el botó Acobla bloc.
Gestio Cursos
4. Els usuaris dels curs i els seus rols es gestionen des de l’ítem Administració del curs/Usuaris/Usuaris inscrits del bloc de Configuració. Premeu Inscriviu usuaris seleccioneu rol Estudiant i premeu el botó Inscriu al costat de cada usuari que vulgueu seleccionar. Seleccioneu el rol Professor i Professor-no-editor i feu el mateix amb els usuaris que hagin de tenir aquest rol.
Per organitzar els usuaris en grups cal anar a Administració del curs/Usuaris/Grups del bloc de Configuració. Cal prémer Crea grup o Crea grups automàticament i després assignarem manualment els estudiants a cada grup. Els estudiants poden assignar-se un grup a través de l’activitat Tria grup. Per disposar d’aquesta activitat cal instal·lar un mòdul addicional.
Noteu que la diferència bàsica entre un professor i un professor sense permisos d’edició és que aquest últim no pot editar el curs, i això significa que no pot afegir activitats, ni moure blocs, i té accés a una versió reduïda de les funcionalitats d’administració.
En canvi els dos tipus de professors disposen de les mateixes funcionalitats docents, poden fer accions amb tots els participants, com per exemple enviar un missatge massiu, veure entregues de les activitats i avaluar-les o afegir notícies al fòrum principal del curs.
Els alumnes, per altra banda, no poden editar el curs, veuen una llista simple dels participants, poden fer les activitats pròpies però no accedir a les de la resta d’alumnes.
Gestio Cursos
Gestio Cursos

Configuració de rols

Objectiu: conèixer els conceptes de rol, context i permís. Estudiar els diferents rols predefinits i crear-ne un seguint especificacions.
1. Mostra quin són els rols que es creen en la instal·lació. I quins contextos hi ha. Assigneu a un usuari el rol global de creador de cursos.
2 Mostra els contextos i permisos que proporcionen els rols de creador de cursos i estudiant.
3 Crea un nou rol que permeti gestionar els fòrums d'un curs:
 • Crea el rol Moderador Fòrums.
 • Assigna-li els permisos adients, per poder moderar els fòrums dins d'un curs.
 • Assigna-li aquest rol a un estudiant d'un curs.
 • Comprova que pot fet el estudiant que té atorgat aquest rol.
Com fer-ho:
1. Cal distingir entre els rols dels cursos i els rols globals.
Pels rols dels cursos cal anar a Administració del lloc/Usuaris/Permisos/Definició de rols.
Rols
Pels rols globals cal anar a Administració del lloc/Usuaris/Permisos/Assigna rols globals
Rols
Rols
2. Cal anar a Administració del lloc/Usuaris/Permisos/Definició de rols i seleccionar els rols respectius.
Pel creador de cursos.
Rols
Pel estudiant.
Rols
3 Cal anar a Administració del lloc/Usuaris/Permisos/Definició de rols i seleccionar els rols respectius i prémer afegir un nou rol.
Rols
Rols
Rols
Rols
Rols


Administració de Moodle (20%)

Administració de mòduls

L’objectiu d’aquesta activitat és gestionar els mòduls disponibles, conèixer-ne els tipus principals, aprendre a activar-los i desactivar-los, i a instal·lar-ne de nous.

1. Activar l’activitat Retroacció.
Retroacció és una activitat que permet al professor crear enquestes personalitzades per recollir retroacció dels participants respecte a diferents temàtiques com ara la valoració del curs. Les respostes poden ser anònimes.
Afegiu una activitat de tipus retroacció en algun dels cursos existents.
2. Desactivar el mòduls de wiki i Paquet de contingut IMS. Comproveu, accedint com a professors, que aquests mòduls ja no es poden afegir als cursos.
3. Baixar i instal·lar els mòduls d’activitat que es mostren a continuació. S’ha afegit una breu descripció del mòdul i de com es fa servir en un curs; de totes maneres, tots els mòduls disposen de documentació que explica com s’instal·len i configuren.
Mòdul d'activitat Descripció URL
BigBlueButton Eina per gravar i reproduir sessions d’àudio o conferències. https://moodle.org/plugins/view/mod_bigbluebuttonbn

Tipus de connector: mod

Microsoft Word file import Proporciona una eina per importar contingut Microsoft Word o LibreOffice a un llibre. https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=booktool_wordimport

Tipus de connector: booktool

Deferred feedback with explanation Qüestionari que permet a l’estudiant després de respondre explicar els motius de la seva resposta. https://moodle.org/plugins/view/qbehaviour_deferredfeedbackexplain

Tipus de connector: qbehaviour

JClic Permet afegir activitats JClic al curs. Aquestes activitats poden ser als fitxers del curs o es poden enllaçar directament amb algun servidor extern, com per exemple la base de dades de:http://clic.xtec.cat/db/listact_ca.jsp. https://moodle.org/plugins/view/mod_jclic

Tipus de connector: mod

Proveu els mòduls en algun curs.
4. Baixar i instal·lar els mòduls de bloc que es mostren a continuació. S’ha afegit una breu descripció del mòdul i de la configuració; de totes maneres, tots els mòduls disposen de documentació on s’explica com s’instal·len i configuren.
Mòdul d'activitat Descripció URL
Level up! Dóna informació als estudiants sobre els seus progressos als cursos i tracta d’animar-lo a pujar el seu nivell. https://moodle.org/plugins/view/block_xp
Configurable Reports Eina que permet crear informes personalitzats disponible per a professors i administradors. https://moodle.org/plugins/view/block_configurable_reports
Live-School Eina que permet la comunicació directe amb el professor i altres professors tant a nivell d’àudio com altres mecanismes multimèdia. https://moodle.org/plugins/view/block_livemood
Slider Bloc d'imatges de diapositives bàsic. https://moodle.org/plugins/block_slider
5. Baixar i instal·lar el mòdul Moodle Adminer (https://moodle.org/plugins/view/local_adminer) seguint les indicacions de la documentació.
Com fer-ho:
1. L’activitat retroacció està instal·lada en el paquet estàndard del Moodle però no està activa. Només cal activar-la. Per fer-ho cal accedir a l’ítem Administració del lloc/Connectors/Mòduls d’activitat/Gestió d’activitats, i mostrar-la (icona de l’ull aclucat).
Una vegada activada, l’activitat estarà disponible des de qualsevol curs en el desplegable per afegir activitats activant prèviament el mode d’edició.
Administració Mòduls
Administració Mòduls
2. Per desactivar els mòduls d'activitat cal anar a Connectors/Mòduls d'activitat/Gestió d'activitats del bloc de Configuració, i tancar l'ull dels respectius mòduls.
Administració Mòduls
Accedim com a professor i comprovem que els mòduls no són disponibles.
Administració Mòduls
3. Els mòduls d’activitats es poden baixar de la pàgina oficial de Moodle, des del web https://moodle.org/plugins/
Cada mòdul d’activitat està empaquetat i comprimit en ZIP. Cal baixar el fitxer corresponent a la nostra versió de Moodle. Cal anar a Configuració del lloc/Connectors/Instal·la complements del bloc de Configuració, indicant els valors als paràmetres que es demanen. Cal indicar que el tipus de connector a instal·lar és d’activitat o el que correspongui. Després cal seguir els passos indicats per l’instal·lador fins que apareix la finestra comunicant l’èxit de la instal·lació.
Administració Mòduls
Administració Mòduls
Administració Mòduls
Administració Mòduls
Administració Mòduls
4. Els mòduls de bloc es poden baixar de la pàgina oficial de Moodle, des del web https://moodle.org/plugins/.
Cada mòdul de bloc està empaquetat i comprimit en ZIP. Cal baixar el fitxer corresponent a la nostra versió de Moodle. Cal anar a Configuració del lloc/Connectors/Instal·la complements del bloc de Configuració, indicant els valors als paràmetres que es demanen i seguint els passos indicats per l’instal·lador fins que apareix la finestra comunicant l’èxit de la instal·lació. S’instal·la de la mateixa manera que els mòduls d’activitat. Únicament cal indicar que el tipus de connector a instal·lar és de bloc.
Administració Mòduls
Administració Mòduls
Administració Mòduls
Administració Mòduls
Administració Mòduls
Administració Mòduls
5. El mòdul Moodle Adminer es pot baixar de la pàgina oficial de Moodle, des del web https://moodle.org/plugins/.
Aquest mòdul ens permet administrar la base de dades i està disponible per a diferents gestors de bases de dades (MySQL, PostgreSQL, Oracle i Microsoft SQL). Ens crea una entrada en el mateix portal per accedir còmodament a l’administració de la base de dades.
Cal baixar el fitxer corresponent a la nostra versió del Moodle. Es tracta d’un fitxer ZIP que trobarem al web dels plugins, concretament a https://moodle.org/plugins/view/local_adminer.
Cal anar a Configuració del lloc/Connectors/Instal·la complements del bloc de Configuració, indicant els valors als paràmetres que es demanen i seguint els passos indicats per l’instal·lador fins que apareix la finestra comunicant l’èxit de la instal·lació. S’instal·la de la mateixa manera que els mòduls d’activitat. Únicament cal indicar que el tipus de connector a instal·lar és local.
En finalitzar la instal·lació podeu accedir a la nova funcionalitat del mòdul des de l’ítem Administració del lloc/Servidor/Moodle Adminer, del bloc de Configuració.
Aquest mòdul requereix que l’eina phpMyAdmin estigui instal·lada en el sistema; aquesta eina s’instal·la amb la majoria de paquets LAMP de serveis web que treballen amb la base de dades MySQL.

Còpies de seguretat

L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre els mecanismes que ofereix el sistema per crear i restaurar còpies de seguretat, conèixer què inclouen i quines opcions hi ha disponibles.

De manera complementària aprendrem a activar i desactivar el mode de manteniment del portal.

En aquesta activitat suposareu que els professors fan còpies dels seus cursos però que és l’administrador el responsable de realitzar les còpies periòdiques.

L’administrador ha decidit realitzar les còpies a les 22.00h de cada dimecres i dissabte. Aquestes còpies de seguretat han d’incloure totes les dades dels cursos exceptuant els registres i els historials dels usuaris.

 • Poseu el portal en mode de manteniment amb un missatge que indiqui que s’estan fent còpies de seguretat dels cursos. Comproveu que els usuaris no poden accedir al portal.
 • Com a administradors, programeu les còpies de seguretat segons els supòsits de l’enunciat.
 • Com a professors d’un curs realitzeu la còpia d’un dels cursos.
 • Suposem que volem crear un nou curs que serà per a repetidors però que ha de tenir el mateix contingut que el curs del qual heu fet còpia de seguretat a l’exercici anterior. Realitzeu-ne la restauració.
Com fer-ho:
1. Posar el portal en mode de manteniment és una funcionalitat disponible des de l’ítem Administració del lloc/Servidor/Mode Manteniment, del bloc de Configuració.
En el moment d’habilitar-lo es pot afegir un missatge opcional.
Còpies Seguretat
2. Les còpies de seguretat de cursos que programa l’administrador es configuren des de l’ítem Administració del lloc/Cursos/Còpies/Configuració de la còpia de seguretat programada del bloc de Configuració.
Cal seleccionar les següents opcions:
 • Indicar els dies de la setmana
 • Indicar l’hora
 • A Paràmetres de la còpia cal deixar-los tots activats exceptuant els registres i l’historial del usuaris.
Còpies Seguretat
Còpies Seguretat
3. Feu les tasques amb el rol corresponent:
 • Com a administradors, permeteu que el rol professor pugui incloure als alumnes en les còpies de seguretat. Cal anar a Usuaris/Permisos/Definició de rols del bloc de Administració del lloc i seleccioneu gestiona els rols / Edita.
Còpies Seguretat
 • Com a professors, situeu-vos en el curs per fer el backup. Cal anar a Administració del curs/Còpia de seguretat del bloc de Configuració.
Còpies Seguretat
En les següents pantalles podem indicar quins ítems ha d’incloure la còpia de seguretat i quin serà el nom del fitxer.
Còpies Seguretat
Còpies Seguretat
Còpies Seguretat
Còpies Seguretat
4. Com a professor, cal anar a Administració del curs/Restaura del bloc de Configuració del curs del qual tenim la còpia realitzada.
Tenim diferents opcions segons la situació que ens interessi:
1. Arrossegar fitxer al quadre de fitxer i prémer Restaura.
2. Triar el fitxer del nostre arbre de directoris i prémer Restaura.
3. Seleccionar el fitxer que ens interessa del llistat de fitxers que apareixen a continuació i prémer Restaura. Tenim fitxers si prèviament s’ha realitzat una còpia del curs.
Còpies Seguretat
Cal seleccionar el fitxer del llistat que tenim.
A continuació ens demana on volem fer la restauració:
 • A un curs nou que podem crear a continuació.
 • A un curs existent al nostre lloc.
 • Al mateix curs.
Indiquem al mateix curs esborrant el contingut actual.
Còpies Seguretat
Finalment us sortirà la següent pantalla:
Còpies Seguretat

Gestió d'usuaris

L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre les diferents tasques de l’administrador pel que fa a la gestió massiva d’usuaris.

1. Creeu un fitxer amb extensió CSV amb les dades de 10 usuaris separades per ';’. Les dades han de ser: username, password, firstname, lastname i email. Per exemple:
   username;password;firstname;lastname;email
   eva;eva;Eva;Tort;eva@lamerce.cat
   carles;carles;Carles;Marín;carles@lamerce.cat
   ester;ester;Ester;Bonastre;ester@lamerce.cat
   pere;pere;Pere;Mata;pere@lamerce.cat
2. Doneu d’alta automàticament els usuaris anteriors.
3. Cerqueu 4 imatges qualsevol, modifiqueu-ne els noms per tal que coincideixin amb els noms d’usuari dels usuaris carregats a l’apartat 2 d’aquest exercici i empaqueteu-les en un fitxer ZIP.
4. Assigna les imatges anteriors com a fotografia del perfil a cadascun dels usuaris anteriors.
Com fer-ho:
2. Cal anar a Administració del lloc/Usuaris/Carrega usuaris del bloc de Configuració. Aquí indicarem el fitxer CSV que hem creat al punt anterior i mantindrem la resta de paràmetres. A la següent pantalla revisem els paràmetres que hi ha.
Gestió usuaris
Gestió usuaris
Gestió usuaris
Gestió usuaris
3. Per carregar imatges d’usuaris massivament cal empaquetar-les en un fitxer comprimit ZIP. El sistema utilitza un dels atributs dels usuaris per emparellar les imatges amb els noms, per exemple el nom d’usuari (username), i en aquest cas cal que cada imatge s’anomeni com aquest atribut; les extensions que s’admeten són GIF, JPG i PNG.
4. Cal anar a Administració del lloc/Usuaris/Càrrega imatges d’usuaris del bloc de Configuració.
Aquí indicarem el fitxer ZIP que hem creat al punt anterior i mantindrem la resta de paràmetres.
Gestió usuaris
Gestió usuaris
Gestió usuaris

Informes d'accés i utilització del portal

L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre els diferents informes i registres d’activitat que podem obtenir del portal.

1. Habiliteu les estadístiques al portal Moodle.
2. Indiqueu com obtenir una estadística sobre l’activitat del portal durant l’última hora.
3. Indiqueu com obtenir un llistat sobre la participació al fòrum per part dels estudiants a un curs concret que ja hagueu creat.
Com fer-ho:
1. Cal anar a Administració del lloc/Informes/Resum del rendiment del bloc de Configuració. Aquí editem (prement la roda) l’ítem Habilita estadístiques i al menú que ens apareix activem l’ítem amb el mateix nom.
Informes
Informes
2. Cal anar a Administració del lloc/Informes/Registres en directe del bloc de Configuració.
Informes
3. Situeu-vos en un curs concret, cal anar a Administració del curs/Informes/Participació al curs del bloc de Configuració i escolliu els paràmetres tal com indiquem a la següent imatge.
Informes

Repositoris

L'objectiu d'aquesta activitat és fer un treball d'investigació sobre la utilitat i l'ús de repositoris.
1. Habilita i configura el repositori de DropBox i utilitza'l per descarregar un fitxer al moodle.
Com fer-ho:
1. Cal anar a Administració del lloc/Connectors/Repositoris/Gestió de repositoris i habilita el reposiori Drop box.
Repositoris
Per poder configurar el repositori dropbox necessitem obtenir
Repositoris
Podeu obtenir la vostra clau API secreta a la pàgina de desenvolupadors del Dropbox i premeu create app.
Repositoris
Quan configureu la vostra clau, seleccioneu "Dropbox complet" com a "Nivell d'accés".
Repositoris
Obtingeu la clau d'API Dropbox i la clau secreta.
Repositoris
Repositoris
Por últim accediu com a professor del curs SMXM08 i afegiu un fitxer obtingut del repositori a la unitat UF4.
Repositoris
Repositoris
Repositoris

Recursos, activitats i sistema de qualificacions (20%)

Curs

1. Creeu un nou curs anomenat ASIXM02 en la categoría CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxes / Primer curs., amb els següents paràmetres:
Paràmetres generals
 • Nom complet del curs: ASIXM02 - Gestió de bases de dades
 • Nom curt del curs: ASIXM02
 • Data d'inici del curs: 3 abril 2016
 • Número ID del curs: ASIXM02
Descripció
 • Resum del curs
Gestió de bases de dades:
- Introducció a les bases de dades.
- Llenguatges SQL: DML i DDL
Format de curs
 • Format: Format per temes
 • Nombre de temes/setmanes: 2
 • Temes ocults: Els temes ocults es mostren en format reduït.
 • Disposició del curs: Mostra totes les seccions en una pàgina.
Aparença
 • Imposa idioma: No imposis
 • Notícies per mostrar: 5
 • Mostra qualificacions a l'estudiant: Sí
 • Mostra informes d'activitat: No
Àrea de fitxers
 • Mida màxima de carrega: Límit de càrrega del Lloc (2MB)
Grups
 • Mode de grups: Grups separats
 • Imposa el mode de grup: No
 • Agrupament per defecte: Cap
Cap canvi de rol i cap etiqueta
2.Creeu la següent estructura del curs:
Recursos, activitats i sistema de qualificacions
Com fer-ho:
1. Accedim com administrador a Administració del lloc/Cursos/Gestiona cursos i categories i seleccionem la subcategoria Primer de la categoria CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa. Premeu Crea un curs nou i introduïu les dades corresponents a cada apartat.
Recursos, activitats i sistema de qualificacions
Recursos, activitats i sistema de qualificacions
2. En primer lloc, cal anar a Administració del curs i activar l'edició. Després cal editar els encapçalaments dels temes i modificar-los segons imatges i per fer les seccions cal afegir el recurs Etiqueta.

Categories

1. Per qualificar correctament les activitats cal crear les categories corresponents. En el nostre cas són:
Introducció BD
Nom de la categoria total: UF1
Número id:UF1
UF1-Activitats
Nom de la categoria total: UF1-Activitats
Número id:UF1A
Categoria mare: Introducció BD
UF1-Proves
Nom de la categoria total: UF1-Proves
Número id:UF1P
Categoria mare: Introducció BD
Llenguatges SQL
Nom de la categoria total: UF2
Número id:UF2
UF2-Activitats
Nom de la categoria total: UF2-Activitats
Número id:UF2A
Categoria mare: Llenguatges SQL
UF2-Proves
Nom de la categoria total: UF2-Proves
Número id:UF2P
Categoria mare: Llenguatges SQL
Com fer-ho:
1. Per poder crear les categories de qüalificació cal anar a Administració del curs/Configuració del llibre de qualificacions i afegir les categories corresponents.
Recursos, activitats i sistema de qualificacions

Activitats

1. Crea les següents activitats del tipus tasca:
Tasca 1
Paràmetres generals
Nom de la tasca: Exercici Introducció BD
Descripció: Exercici de introducció a les bases de dades.
Qualificació
Tipus: Puntuació
Puntuació màxima: 10
Categoria de qualificació: UF1-Activitats
Paràmetres comuns de mòduls
Visible: Mostra
Número ID: UF1A1
Mode de grups: Grups separats
Tasca 2
Paràmetres generals
Nom de la tasca: Exercici Model Entitat-Relació
Descripció: Exercici de modelització.
Qualificació
Tipus: Puntuació
Puntuació màxima: 10
Categoria de qualificació: UF1-Activitats
Paràmetres comuns de mòduls
Visible: Mostra
Número ID: UF1A2
Mode de grups: Grups separats
Tasca 3
Paràmetres generals
Nom de la tasca: Exercici Model Relacional
Descripció: Exercici de modelització.
Qualificació
Tipus: Puntuació
Puntuació màxima: 10
Categoria de qualificació: UF1-Activitats
Paràmetres comuns de mòduls
Visible: Mostra
Número ID: UF1A3
Mode de grups: Grups separats
Tasca 4
Paràmetres generals
Nom de la tasca: Exercici DML
Descripció: SELECT, INSERT, UPDATE i DELETE.
Qualificació
Tipus: Puntuació
Puntuació màxima: 10
Categoria de qualificació: UF2-Activitats
Paràmetres comuns de mòduls
Visible: Mostra
Número ID: UF2A1
Mode de grups: Grups separats
Tasca 5
Paràmetres generals
Nom de la tasca: Exercici DDL
Descripció: Creació d'objectes: TABLE, VIEW, INDEX i SEQUENCE.
Qualificació
Tipus: Puntuació
Puntuació màxima: 10
Categoria de qualificació: UF2-Activitats
Paràmetres comuns de mòduls
Visible: Mostra
Número ID: UF2A2
Mode de grups: Grups separats
Tasca 6
Paràmetres generals
Nom de la tasca: Prova Modelització
Descripció: Model entitat-relació i model relacional
Qualificació
Tipus: Puntuació
Puntuació màxima: 10
Categoria de qualificació: UF1-Proves
Paràmetres comuns de mòduls
Visible: Mostra
Número ID: UF1P1
Mode de grups: Grups separats
Tasca 7
Paràmetres generals
Nom de la tasca: Prova SQL
Descripció: SELECT, DML i DDL.
Qualificació
Tipus: Puntuació
Puntuació màxima: 10
Categoria de qualificació: UF2-Proves
Paràmetres comuns de mòduls
Visible: Mostra
Número ID: UF2P1
Mode de grups: Grups separats


Com fer-ho:
1. Seleccioneu Afegeix una activitat o un recurs, opció Tasca i ompliu les dades com s'indica en l'enunciat.
Recursos, activitats i sistema de qualificacions
Nota: Un cop tingueu feta la primera tasca, la podeu duplicar i només fer els canvis respectius.
Ubiqueu les tasques com es mostra en la següent imatge:
Recursos, activitats i sistema de qualificacions

Qüestionaris

1. Creeu dos categories de preguntes, una per a cada unitat formativa
2. Afegir preguntes de diferent tipus a cada categoria.
 • Selecció
Paràmetres generals
Categoria: Introducció a les bases de dades
Nom de la pregunta: DML
Text de la pregunta: DML es l'acrònim de ...
Puntuació per defecte: 1
Una resposta o múltiples respostes?: Només una resposta
Voleu barrejar les opcions: v
Voleu numerar les opcions: a., b., c., ...
Respostes
Opció 1: data management language
Qualificació: 100%
Opció 2: date model language
Qualificació: -33%
Opció 3: data model link
Qualificació: -33%
Opció 4: data mirror list
Qualificació: -33%
 • Verdader/Fals
Paràmetres generals
Categoria: Introducció a les bases de dades
Nom de la pregunta: XML
Text de la pregunta: EL XML és un estàndard que s'utilitza per estructurar les dades.
Puntuació per defecte: 1
Resposta correcte: Verdader
 • Aparellament
Paràmetres generals
Categoria: Llenguatges SQL
Nom de la pregunta: Truncate, Delete i Drop
Text de la pregunta: L'ordre:
Puntuació per defecte: 1
Barreja: v
Respostes
Pregunta 1: DELETE
Resposta: elimina una serie de files de la taula (que poden ser totes).
Pregunta 1: TRUNCATE
Resposta: elimina totes les files d'una taula sense eliminar l'estructura de la taula.
Pregunta 1: DROP
Resposta: elimina totes les files d'una taula i també la seva estructura.
 • Resposta breu
Paràmetres generals
Categoria: Llenguatges SQL
Nom de la pregunta: Foreign Keys
Text de la pregunta: Què són les foreign key o claus externes?
Puntuació per defecte: 1
Distingeix majúscules: No, les majúscules no importen
Respostes
Resposta 1: Les claus externes són camps que vinculen una taula amb la clau primaria d'una altra taula.
Qualificació: 100%
3 Creeu dos qüestionaris, un per a cada UF, i afegiu-lis les preguntes respectives.
Qüestionari 1
Paràmetres generals
Nom: Introducció a BD
Temporització
Obre el qüestionari: 5 abril 2016 9:00 v Habilita
Tanca el qüestionari: 12 abril 2016 9:30 v Habilita
Temps màxim: 5 minuts v Habilita
Quan el temps expiri: Els intents oberts s'envien automàticament
Qüalificació
Categoria de qualificació: UF1-Proves
Qualificació per aprovar: 5
Intents permesos: 1
Mètode de qualificació: Primer intent
Aspecte
Pàgina nova: Cada 5 preguntes
Comportament de la pregunta
Barreja dins les preguntes: Sí
Com es comporten les preguntes: Retroacció diferida.
Opcions de revisió
Després que es tanqui el qüestionari: Només marca Punts.
Desmarqueu la resta d'opcions.
Aparença
Mostra la fotografia d'usuari: Sense imatge
Nombre de decimals a les puntuacions: 1.
Restriccions extres durant els intents
Demana contrassenya: IBD
Paràmetres comuns de mòduls
Visible: Mostra
Número ID: UF1Q1
Mode de grups: Grups separats
Agrupament: Cap
Qüestionari 2
Paràmetres generals
Nom: Llenguatges SQL
Temporització
Obre el qüestionari: 5 abril 2016 9:00 v Habilita
Tanca el qüestionari: 12 abril 2016 9:30 v Habilita
Temps màxim: 5 minuts v Habilita
Quan el temps expiri: Els intents oberts s'envien automàticament
Qüalificació
Categoria de qualificació: UF2-Proves
Qualificació per aprovar: 5
Intents permesos: 1
Mètode de qualificació: Primer intent
Aspecte
Pàgina nova: Cada 5 preguntes
Comportament de la pregunta
Barreja dins les preguntes: Sí
Com es comporten les preguntes: Retroacció diferida.
Opcions de revisió
Després que es tanqui el qüestionari: Només marca Punts.
Desmarqueu la resta d'opcions.
Aparença
Mostra la fotografia d'usuari: Sense imatge
Nombre de decimals a les puntuacions: 1.
Restriccions extres durant els intents
Demana contrassenya: LSQL
Paràmetres comuns de mòduls
Visible: Mostra
Número ID: UF2Q1
Mode de grups: Grups separats
Agrupament: Cap
Com fer-ho:
1. Cal anar a Administració del curs/Banc de preguntes/Categories i afegir les dues categories.
Recursos, activitats i sistema de qualificacions
2. Cal anar a Administració del curs/Banc de preguntes/Preguntes, triar la categoria respectiva i crear les noves preguntes.
Recursos, activitats i sistema de qualificacions
Per veure com ha quedat la pregunta, podeu previsualitzar-la des del banc de preguntes.
Recursos, activitats i sistema de qualificacions
Recursos, activitats i sistema de qualificacions
Recursos, activitats i sistema de qualificacions
Recursos, activitats i sistema de qualificacions
3 Passos:
Cal anar a Configuració/Administració del curs i Activar edició.
Des de cada unitat formativa, afegir l'activitat qüestionari i omplir les dades respectives.
Per afegir les preguntes a cada qüestionari, cal editar el qüestionari i afegir les preguntes del banc de preguntes.
Recursos, activitats i sistema de qualificacions
Recursos, activitats i sistema de qualificacions
Repetiu el procés pel segon qüestionari.
Ubiqueu els qüestionaris en els apartats respectius:
Recursos, activitats i sistema de qualificacions

Matriculació

1. Assigneu un usuari com a professor i 4 usuaris més com a alumnes. En cas que no tingueu usuaris creats, afegiu-los.
2. Creeu dos grups d'alumnes (Grup A i Grup B) i repartiu els alumnes matriculats en els dos grups.
3. Creeu una agrupació (Activitat de reforç), afegiu alguns alumnes a aquesta agrupació i feu una activitat d'ús exclusiu per a aquesta agrupació.
4. Afegiu una activitat lliço només pels alumnes de l'agrupament.
Paràmetres generals
Nom: Repàs SQL
Qualificació
Qualificació: Cap
Paràmetres comuns de mòduls
Num Id.: UF2AR
Mode de grups: Sense grups
Agrupament: Activitat de reforç
5. Restringiu l'accés a l'activitat només al grup de reforç. La resta d'alumnes no han de poder accedir.
Com fer-ho:
1. i 2. Seguiu les indicacions de l'apartat 4 de Gestió de Cursos.
3. Primer un nou grup, Reforç amb un alumne de cada un dels grups anteriors.
Des de Administració del curs/Usuaris/Grups pestanya Agrupaments, crea l'agrupament.
Des d'Edita afegix el grup Reforç.

Segons versió, habilita l'accés restringit.

Matriculació
4. Afegiu l'activitat lliçó i ompliu les dades com s'indica en l'enunciat.
Matriculació
Matriculació
5. Per utilitzar Restringir accés, cal habilitar l'accés restringit des de Administració del lloc/Característiques avançades. Aleshores apareixerà una secció per restringir l'accés per a professors en la pantalla de configuració d'Activitats, amb el botó Afegir restricció.


Matriculació
Matriculació
Matriculació
Comprovem com només surt l'activitat a l'usuari que pertany al grup:
Usuari que no pertany al grup activitat de reforç:
Matriculació
Usuari del grup activitat de reforç:
Matriculació

Qualificacions

1. La estructura de qualificació del mòdul és la següent:
Mòdul = 30% UF1 + 70% UF2
UF1 = 40% Activitats UF1 + 60 % Proves UF1
UF2 = 40% Activitats UF2 + 60 % Proves UF2
Activitats UF1 = 20% UF1 Activitat 1 + 40% UF1 Activitat 2 + 40% UF1 Activitat 3
Proves UF1 = 25% UF1 Qüestionari + 75% UF1 Prova Modelització
Activitats UF2 = 70% UF2 Activitat 1 + 30% UF2 Activitat 2
Proves UF2 = 25% UF2 Qüestionari + 75% UF2 Prova SQL
Nota: Feu que les notes superiors a 5 surtin de color verd.
2. Accediu el curs com el professor, poseu notes en totes les activitats i mostreu diferents vistes de les notes.
Com fer-ho:
1. Per afegir les fórmules cal anar a Administració del curs/Configuració del llibre de qualificacions, editar els càlculs dels totals i posar la fórmula que correspongui.
Qualificacions
2. Les notes es poden introduir des de l'opció Qualificador i a Activa edició.
Nota: No poseu nota als totals, només a les activitats i proves.
Vista de les notes de totes les UF's de tots els alumnes.
Qualificacions
Vista de les notes de la UF1 d'un grup. Cal anar a vista única i seleccionar els apartats corresponents.
Qualificacions