M8 - Aplicacions web / Resultats d'aprenentatge UF4: Portals web d'aprenentatge

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

UF 4: portals web d’aprenentatge

Durada: 30 hores

Resultats d’aprenentatge

1. Instal·la, amb l’ajuda de la documentació tècnica, sistemes de gestió d’aprenentatge a distància, descrivint- ne l’estructura del lloc i la jerarquia de directoris generada.

Criteris d’avaluació

1.1 Reconeix l’estructura del lloc i la jerarquia de directoris generada.

1.2 Realitza modificacions en l’estètica o aspecte del lloc.

1.3 Manipula i genera perfils personalitzats.

1.4 Comprova la funcionalitat de les comunicacions mitjançant fòrums, consultes, entre d’altres.

1.5 Importa i exporta continguts en diferents formats.

1.6 Realitza còpies de seguretat i restauracions.

1.7 Realitza informes d’accés i utilització del lloc.

1.8 Comprova la seguretat del lloc.

1.9 Cerca i interpreta documentació tècnica en les llengües oficials i en les de més ús en el sector.

1.10 Documenta adequadament la instal·lació del gestor d’aprenentatge, les incidències aparegudes i les solucions aportades.

Continguts

1. Instal·lació de sistemes de gestió d’aprenentatge a distància:

1.1 Elements lògics que componen el lloc: comunicació, materials i activitats.

1.2 Instal·lació en sistemes operatius lliures i propietaris. Personalització de l’entorn. Navegació i edició. Interfície gràfica associada.

1.3 Creació i configuració de perfils d’usuari.

1.4 Activació i ús de funcionalitats. Fòrums. Consultes.

1.5 Creació de cursos seguint especificacions.

1.6 Còpies de seguretat. Mecanismes de restauració de cursos i dades.

1.7 Registres d’ús del lloc i de les activitats.

1.8 Gestió d’usuaris i grups. Seguretat.

1.9 Cerca i interpretació de documentació tècnica.

1.10 Documentació del procés d’instal·lació, de les incidències aparegudes i de les solucions aportades.