M8 - Aplicacions web / Proves UF5: Formularis

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

AJUDA

(Botó dret del ratolí "Guardar enlace como...")

Fitxer del formulari XHTML: formulari.html

Fitxer enviar formulari (PHP): enviar_formulari.php

Exercici 1

Solució formularis exercici 1
 • Escull el mètode POST.
 • Nom del formulari: alta_usuari
 • L'aplicació que s'encarregarà de processar el formulari es posarà dins d'un directori anomenat "php" i l'arxiu es dirà "subscription.php".
 • Post code comprèn des del 1001 fins al 8000 amb una mida de 4.
 • Valors de la llista State: ACT, NSW, NT, QLD, SA, TAS, VIC (seleccionat per defecte), WA.

Exercici 2

Solució formularis exercici 2
 • Escull el mètode POST.
 • Nom del formulari: revista_oberta
 • L'aplicació que s'encarregarà de processar el formulari es posarà dins d'un directori anomenat "php" i l'arxiu es dirà "alta_client.php".
 • Mida dels quadres de text: Nom, Primer cognom i Segon cognom, i contrassenya 25; Adreça 50; i e-mail 35 .
 • Nivell d'estudis: Certificat escolar seleccionat per defecte.
 • Valors de la llista freqüència: setmanal, quinzenal, mensual i bimensual.
 • Mida quadre comentari: 5 files i 50 columnes.


Exercici 3

Solució formularis exercici 3
 • Escull el mètode GET.
 • Nom del formulari: valoracio_tutorials
 • L'aplicació que s'encarregarà de processar el formulari es posarà dins d'un directori anomenat "php" i l'arxiu es dirà "processa.php".
 • Mida dels quadres de text i mida màxima del text: Nom (20, 100), Cognoms (40, 200) i Contrassenya (10, 20).
 • Valors de la llista continent: Europa, Àsia, Àfrica, Oceania i Amèrica.
 • Opinió sobre els tutorials: Bo per defecte.
 • Mida dels quadres de suggeriments: 5 files i 50 columnes.

Exercici 4

Solució formularis exercici 4
 • Escull el mètode POST.
 • Nom del formulari: f_registre
 • L'aplicació que se encarregara de processar el formulari es troba a l'arrel del servidor, carpeta php i arxiu "processador.php".
 • Mida dels quadres de text i mida màxima del text: Nom (40, 100), Cognoms (40, 200), email (40, 100) i telèfon (9, 20).
 • Valors de la llista país: EEUU, Francia, Uk, Italia, Espanya (valor seleccionat) i Portugal.
 • Dades de reparació:
 • Ordinadors: mínim 1 i màxim 10.
 • Hores: 10:00, 12:00, 16:00 i 18:00 (valors datalist)
 • Mida del quadre detall de les avaries: 5 files i 50 columnes.