M8 - Aplicacions web / Apunts UF2: Gestors d'arxiu web

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Alfresco

Introducció

Què és i que fa Alfresco?

Alfresco és l'alternativa Open Source de Enterprise Content Management (ECM).

Els seus quatre pilars són:

Gestió documental.
Gestió de registres.
Gestió d'imatges.
Gestió de continguts web.

Què fa Alfresco?

 • Organitza i facilita la gestió de continguts de tot tipus.
 • Documents ofimàtics, presentacions, imatges, xml, multimèdia, etc.
 • Gestiona tot el cicle de vida dels continguts:
 • Crear, compartir, versionar, aprovar, publicar, retirar, arxivar.
 • Facilita el treball corporatiu
 • Foros, Notificacions, RSS, Blogs, Wiki, 'Social Computing' (com facebook).
 • Proveeix un repositori font basat en les últimes tecnologies i estàndards.
 • Altament escalable, disponible i extensible.

Community / Enterprise

Hi ha dues versions d'Alfresco. La versió Community i la versió Enterprise.

Hi ha diferències importants, però no en quant el funcionament del producte. Els dos proveeixen de la mateixa base de codi i incloeixen la mateixa funcionalitat. La diferència es troba en el QA (Quality Assurance) i el suport.

La versió Community està pensada per entorns de proves i la Enterprise per entorns de producció.

Alfresco Communty Alfresco Enterprise
Per proves Testejat i certificat
QA bàsic QA complert
Sense proves certificades d'escalabilitat Proves certificades d'escalabilitat
Versions majors solsament Versions de manteniment
Sense garantia Garantia
Sense suport Soportat per Alfresco i partners
Llicència GPL Suscripcions anuals per CPU
Wiki, Forum, Content Community Alfresco Connect for Enterprise (ACE)

On trobar-lo?

 • Community
 • Pàgina web d'Alfresco – www.alfresco.com
 • Sourceforge – www.sourceforge.org
 • Enterprise (avaluació)
 • Avaluació 30 dies.
 • Prova on-line / llicencia d'avaluació.
 • Enterprise (comprar)
 • ventas-es@alfresco.com
 • www.alfresco.com/partners


Com instal·lar-lo?

 • Installers.
Contenen tot el necessari i no cal entendre detalls tècnics.
Baixa el Installer, executa el paquet i desprès d'uns missatges de confirmació, tot és automàtic i no cal fer cap parametrització.
 • AlfrescoCommunity-2.x-Setup.exe (Windows)
 • AlfrescoCommunity-2.x-Linux-x86-Install
 • Inclou: Alfresco, Tomcat, JDK, Database (HSQL) i OpenOffice
 • Bundles
 • alfresco-community-tomcat-2.x.zip (Windows)
 • alfresco-community-tomcat-2.x.tar,gz (Linux)
 • Inclou: Alfresco, Tomcat i Database (HSQL) . Cal instal·lar JDK i OpenOffice per separat.

Iniciar i parar l'aplicació

Amb l'installer, nous accessos directes en el menú d'inici per a iniciar, parar o reiniciar Alfresco.

Amb bundles, en la carpeta arrel d'Alfresco es troben els fitxers bat: alf_start.bat i alf_stop.bat

Conectar-se per primera vegada

 • URL de connexió:
http://ip_server:8080/alfesco (localhost si mateixa màquina)
Connexió de convidat automàtica en el primer accés.
Usuari: admin
Contrassenya: admin (per defecte)

Instal-lació d'alfresco

Ubuntu Server (64 bits)

 Previ: Activar Servei de virtualització
     <ESC> i <F10
 Security / Virtualization Technology ENABLED

1.- Descarregar la màquina des de OSIRIS -màquines virtuals-.

  ubuntu_12.04_server_basic_64bits.ova
  root: willy
  password: wonka

2.- Instal·lació de màquina virtual.

  - arrancar la màquina.
  - esborrar fitxer: sudo rm /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
  - apagar la màquina: sudo poweroff
  - posar 1280 mb de RAM.
  - modificar la MAC.
  - posar la màquina en mode pont.
  - fitxer /etc/network/interfaces 
     auto eth0
     iface eth0 inet static
     address 172.16.xxx.yyy  xxx:número d'aula -100. yyy:número de màquina.
     netmask 255.255.0.0
     gateway 172.16.55.35
     dns-nameservers 172.16.200.1 172.16.200.2
     dns-search infomerce.es
  Detenir la interfície de xarxa eth0: sudo ifdown eth0
  Iniciar la interfície de xarxa eth0: sudo ifup eth0
  Instal·lar ssh:
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install openssh-server
  MILLOR REINICIAR LA MÀQUINA!!
  -Comproveu la ip del servidor: ifconfig.

3.- Connectat amb ssh a la màquina

  Descarregat alfresco des de OSIRIS
  wget --no-check-certificate https://osiris.infomerce.es/recursos/SMX-M8/UF2/13-14/alfresco-community-4.2.e-installer-linux-x64.bin

4.- Donar permís d'execució.

  chmod u+x alfresco-community-4.2.e-installer-linux-x64.bin

5.- Instal·lar llibreries:

  sudo aptitude install fontconfig

6.- Executar el fitxer d'instal·lació:

 sudo ./alfresco-community-4.2.e-installer-linux-x64.bin

7.- Feu la instal·lació per defecte:

 directori de instal·lació: /var/alfresco-4.2.e

8.- Connecteu-vos desde un navegador:

  - http://ip_server:8080/alfresco 
  - http://ip_server:8080/share  

9.- Per apagar el servidor:

  sudo poweroff

10.- Iniciar l'Alfresco:

  /var/alfresco-4.2.e/alfresco.sh    start  //para arrancar
                     stop   //para parar
                     restart //para reiniciar
                     status  //comprovar status
  


Estructura del repositori

El repositori (magatzem de documents i arxius) es construeix a partir dels conceptes bàsics de contingut i espai, que es repeteixen al llarg d'aquest document.

- Contingut: és qualsevol arxiu emmagatzemat en Alfresco. Pot ser un document o un arxiu de qualsevol extensió, com ara PDF, HTML, jpg, zip, doc, etc.

Els continguts estan formats per dos elements principals: l'arxiu en si mateix i els seus propietats (informació sobre el contingut). Per defecte, els continguts tenen les propietats de títol, descripció i autor, juntament amb informació per auditoria com qui el va crear i quan va ser creat.

- Espai: és equivalent al concepte de directori o carpeta, però amb propietats addicionals com a regles de contingut i de seguretat. Pot contenir altres espais i continguts.


El repositori s'estructura en forma d'arbre a partir de l'Espai Arrel, del qual pengen tots els espais i continguts que es creen:

Repositori Alfresco

Interfície de l'administrador. Configuració

En la part superior de la interfície d'inici d'Alfresco, s'ubiquen les pestanyes de configuració.

Configuració d'Alfresco


Consola d'administració
Accés a les funcions d'administració.
Perfil Usuari
Perfil d'usuari.
Mostrar/ocultar panell Lateral
Amaga o mostra el Panell Lateral.
Ajuda Online
Accés a l'ajuda en línia d'Alfresco.
Opcions de cerca
Permet fer una recerca ràpida sobre els continguts i espais del repositori, així com accedir a la pàgina de cerca avançada.


La consola d'administració presenta les següents opcions:

Consola d'administració


Sistema de gestió d'usuaris

Administrar usuaris

Usuaris: Es pot trobar un usuari utilitzant el seu nom, cognom i/o nom d'usuari. Es poden veure tots els usuaris mitjançant l'opció "Mostrar todo".

Creació d'usuaris

En el primer pas omplim les propietats de la persona:

Nou usuari: propietats persona

En el segon pas omplim les propietats de l'usuari:

Nou usuari: propietats usuari

A continuació es visualitza la informació registrada, per a la seva validació:

Nou usuari: resum

Per afegir l'usuari al sistema premem l'opció "Terminar". Per revisar o canviar alguna dada premem l'opció "Volver".

Per a comprovar que s'ha donat d'alta l'usuari premem "Mostrar todo" i comprovem que apareix l'usuari en la llista.

Mostrar tots els usuaris

Cal prémer en Consola d'administració per tornar al menú.

Interfície d'usuari. Client web d'Alfresco

Per accedir al client web d'Alfresco des de qualsevol navegador

http://127.0.0.1:8080/alfresco/faces/jsp/dashboards/container.jsp

En carregar la pàgina d'Alfresco, s'accedeix a la pàgina per a usuaris convidats, és a dir, els usuaris que no s'han identificat en el sistema i que per tant no poden realitzar cap acció, excepte consultar els documents públics entrant en Espai personal:


Inici Alfresco

Per a connectar com a usuari registrat, cal prémer en Iniciar Sesión (guest) per accedir a la pàgina de connexió que mostra el següent formulari per introduir el nom de usuari i la contrasenya:


Inici Usuari

La interfície d'usuari es divideix en tres zones que es detallen a continuació.

Barra d'eines

Barra Eines

Es troba a la part superior de la pàgina, i presenta els elements que es descriuen en la següent taula:

Informació Alfresco
Accés a una pàgina d'informació sobre Alfresco, les tecnologies que empra i els seus autors.
Opcions Usuari
Accés a les opcions d'usuari: canvi de les dades personals, la contrasenya i l'espai d'inici (a triar d'entre els mostrats a la barra de dalt).
Panell Lateral
Amaga o mostra el Panell Lateral.
Ajuda Online
Accés a l'ajuda en línia d'Alfresco.
Cerca ràpida
Permet fer una recerca ràpida sobre els continguts i espais del repositori, així com accedir a la pàgina de cerca avançada.


Barra Espais

Aquesta barra conté enllaços per a l'accés directe als espais interessants per a l'usuari: l'espai arrel d'Alfresco, l'espai Personal, l'Espai de Convidat i El meu Alfresco (panell personalitzat pels usuaris per realitzar les tasques més comunes).

Panel lateral

La barra lateral conté diverses característiques d'ajuda per navegar, cercar i treballar amb contingut, com el Navegador, el portapapers, Accessos Directes, Espais Recents i OpenSearch.

Barra lateral
Barra lateral desplegada


En el desplegable trobem la tableta que ens presenta les següents opcions:

Tableta

- El portapapers, on es mostren els elements (espais o contingut) copiats o tallats.

- Els Espais recents, amb accessos directes als espais visitats recentment.

- Els Accessos directes creats per l'usuari, per facilitar la seva tasca.

Área de treball

S'hi desenvolupen totes les tasques possibles en Alfresco, i el seu contingut depèn de la tasca que s'estigui duent a terme, ja sigui relacionada amb la gestió d'espais i continguts, gestió d'usuaris de l'espai, etc.

Area treball

A la part superior de l'Àrea de treball hi ha una barra de navegació que mostra sempre el camí de l'espai en què ens trobem (espai actual), permetent l'accés directe a qualsevol espai que es trobi en el camí des de l'espai arrel a l'espai actual. Si estem navegant pels espais, l'àrea de treball es divideix en tres parts. A dalt, sota la barra de navegació, es mostra en gran el nom del espai actual i la seva icona, ia la seva dreta totes les accions possibles sobre el espai. Depenent dels permisos de l'usuari es podrà afegir i crear continguts i espais, esborrar, copiar i enganxar espais complets, etc.


L'ús del botó Tornar a la pàgina anterior del navegador web pot provocar errors en el camí a l'espai actual. Per tant, es recomana l'ús de la barra de navegació i l'accés a espais recents del Panell lateral per tornar a l'espai anteriorment visitat.


A sota d'aquesta barra de navegació, a Examinar espais es poden veure els espais continguts en l'espai actual representats pel seu nom i una icona. Si es punxa sobre el nom o la icona s'accedeix a aquest espai, que passa a ser l'espai actual.

Al costat de cada espai apareixen diferents icones que representen les accions possibles sobre l'espai (Tallar, Copiar, Eliminar, Veure detalls, etc.).

En Elements de contingut es mostren els continguts de l'espai actual de la mateixa manera que els espais a Navega espais, clicant sobre la icona o el nom, i depenent del tipus d'arxiu que sigui, es visualitza o es descarrega l'arxiu seleccionat.

Treballant amb Alfresco

Vista Detalls

Tant els espais com els continguts tenen disponible l'acció Detall, representada amb la icona Ver detalles.png, que permet veure tota la informació referent al element seleccionat:

Info espais.png

Al centre de la pantalla podem veure totes les propietats de l'espai o contingut, algunes de les quals (com nom, títol o descripció) es podran modificar mitjançant Modificar propietats.png.

A la part de la dreta hi ha el panell d'Accions, que presenta totes les accions que pot realitzar l'usuari sobre l'element, i que depenen directament dels permisos que tingui.

Creació i esborrat d'espais i continguts

CREACIÓ D'ESPAIS

Per crear un espai, només cal situar-se en l'espai on vulguem crear-lo i seleccionar Crear > Crear espai:

Crear espai

Després Cal introduir un Nom per a l'espai, el títol i la Descripció (aquests 2 són opcionals), també es pot seleccionar la icona que presentarà l'espai creat al navegador.

També és possible crear un espai a partir d'un existent o d'un model. Per realitzar aquesta acció cal seleccionar Crear espai, Seleccionar l'opció desitjada i seguir els passos que es presenten.

CREACIÓ DE CONTINGUTS

Pel que fa als continguts, tenim la possibilitat d'afegir contingut (des d'un arxiu extern) o bé de crear un contingut directament amb la interfície d'Alfresco amb format text pla, HTML o XML.

Afegir Contingut:

Per afegir contingut, és a dir, guardar en el sistema qualsevol tipus d'arxiu, cal punxar en Afegir contingut i seguir els passos que es presenten en l'assistent. primer, cal seleccionar l'arxiu i enviar-lo. Un cop enviat es permet canviar el nom de l'arxiu i el tipus de contingut (si és un tipus de fitxer conegut s'establirà automàticament).

Afegir diàleg de contingut

En punxar a D'acord, l'arxiu es guardarà en l'espai, encara que en un últim pas podrem modificar de nou el nom i el tipus de contingut, així com introduir les seves propietats opcionals: Títol, Descripció i Autor.

Crear Contingut:

Alfresco permet crear arxius de text pla, HTML i XML des de la interfície d'usuari, a través d'uns editors de text integrats. Per crear un arxiu en l'espai actual cal seleccionar Crear > Crear contingut:

Crear contingut

S'inicia llavors l'assistent de creació de contingut que consta de 3 senzills passos.En el primer cal introduir el nom del fitxer a crear i seleccionar el tipus de contingut entre text HTML, Text Pla (plain text), o XML. En el següent pas es mostra l'editor depenent del tipus de fitxer seleccionat perquè s'escrigui el contingut de l'arxiu i finalment, en punxar a Finalitza es crea el document i es accedeix a la pàgina on es poden modificar les dades referents a l'arxiu, tant el Nom i el Tipus abans seleccionats, com les propietats no obligatòries de l'arxiu (Títol, Descripció, autor) i marcar o no l'opció de poder editar en línia (és a dir de la mateixa manera que s'ha creat).


ESBORRAT D'ESPAIS

Quan s'esborra un espai Esborrar espai, El sistema dóna a triar entre 4 opcions:

Eliminar espai
 • Esborrar l'espai i tot el seu contingut (incloent les regles de contingut).
 • Esborrar els documents.
 • Esborrar els subespais.
 • Esborrar els documents i els subespais.

En acceptar l'operació, els elements elegits es traslladaran a la paperera. L'accés a la paperera es troba dins del menú Opcions d'usuari:

Opcions d'usuari

Dins de la pantalla Opcions d'usuari sota de tot hi trobem:


Gestionar elements eliminats

La pantalla Gestiona elements eliminats mostra els elements esborrats de tot els espais d'Alfresco, però presenta diferent funcionalitat si l'usuari és el Administrador. L'Administrador pot veure els elements esborrats per qualsevol usuari i recuperar-los o eliminar-los definitivament del sistema. La resta d'usuaris només pot veure els que ell mateix ha esborrat:


Com s'observa, es pot fer una recerca per nom o per contingut sobre els elements eliminats o mostrar tots directament . Es poden restringir els resultats de la recerca amb els filtres disponibles sobre la data d'esborrat dels arxius ( avui, des de fa 7 dies o des de fa 30 dies ).

A la llista d'elements eliminats es mostra la ubicació original dels arxius i la data d'esborrat. Els elements de la llista es poden eliminar definitivament mitjançant Esborrar elements definitivament o ser recuperats amb Recuperar elements. Aquesta última operació sol·licita la confirmació del usuari, i ofereix la possibilitat d'escollir l'espai on ubicar l'element recuperat. Si no s'indica cap ubicació, s'intentarà recuperar en la seva ubicació original (de la que va ser eliminat). L'èxit d'aquesta operació depèn dels permisos de l' usuari en la ubicació seleccionada i que l'espai continuï existint (en el cas de recuperar en la seva ubicació original).

ESBORRAT DE CONTINGUTS

Quan es vol esborrar un contingut , el sistema demana la confirmació i si s'accepta la operació d'esborrat , el document va a parar a la paperera , d'on es podrà recuperar posteriorment en cas que l'usuari es penedeixi , de la mateixa manera que hem vist amb els espais .

Altres accions sobre espais i continguts

TALLAR I COPIAR

Tant els espais com els continguts es poden tallar Tallar i copiar Copiar si el usuari té permisos suficients. Aquestes accions, si es realitzen sobre un espai, arrosseguen tot el que pengi d'ell. Després en el menú Més accions, trobem Enganxar tot:

Enganxar tot

ACCESSOS DIRECTES A ESPAIS I CONTINGUTS

Per crear un accés directe a un espai o contingut perquè aparegui en el bloc de Accessos directes del Panell Lateral, cal accedir al seu Vista Detalls i seleccionar la acció corresponent en el panell d'accions: Crear accés directe L'accés directe es crea immediatament al Tauler lateral:

Panell lateral amb accés directe

VERSIONS DE CONTINGUTS

Alfresco permet el control de versions i emmagatzema les diferents versions d'un arxiu que s'han anat creant. Les versions anteriors del document es poden consultar i descarregar en la vista Detalls de l'arxiu, dins del bloc Historial de versions. cada versió apareix juntament amb la informació sobre l'usuari que la va crear, la nota de la versió i la data.

Històric de versions

Inicialment, quan es crea un arxiu, el control de versions està deshabilitat. per activar-lo, cal accedir al seu detall, i en el bloc Historial de Versions punxar en Permetre versions. En aquest moment es crearà la versió 1.0 de l'arxiu que es correspon amb el fitxer actual i es mostrarà en l'historial.

EDICIÓ I ACTUALITZACIÓ DE CONTINGUTS

L'acció de Edita al costat del icona de cada document i també a la vista detalls juntament amb l'acció Actualitzar. Alfresco permet l'edició en línia d'arxius de text pla , HTML i XML.

Editar un document en línia simplement mostra el contingut del fitxer en l'editor, perquè l'usuari el modifiqui i deseu els canvis, de la mateixa manera que quan es crea contingut.

També apareix l'opció d'editar Offline, és a dir, al programa en què va ser creat el document i no a l'editor de Alfresco. (Per exemple un document de Word) Actualitzar un contingut és enviar un nou document a Alfresco perquè substitueixi l'actual. Si l'arxiu té habilitat el control de versions, el fitxer actual es guardarà com una versió anterior, i el nou passarà a ser l'actual. Realitzar això és tan senzill com punxar en Actualitzar, triar l'arxiu, enviar i acceptar l'operació (igual que quan s'afegeix contingut).

Accions d'edició: Actualitzar / On line / off line

BLOQUEIG I DESBLOQUEIG DE CONTINGUT

Per a la col·laboració dels usuaris a l'hora de modificar arxius, Alfresco proporciona un mecanisme per evitar que diversos usuaris puguin modificar el mateix arxiu al mateix temps. Aquest mecanisme es basa en bloquejar l'arxiu quan es va a modificar, romanent en aquest estat fins que l'usuari guardi els canvis. Els altres usuaris amb permisos, podran visualitzar el document però no modificar-lo. La manera de funcionament seria el següent:


1. Es bloqueja l'arxiu i es crea una còpia de treball en l'espai que indiqui. L'arxiu original és bloquejat perquè no pugui ser modificat per cap altre usuari. Això es fa amb l'opció Bloquejar del menú Accions, o bé directament punxant a Edita (tant offline, com online). A aquesta operació de bloqueig també se li coneix com fer "Check-out", o "Desprotecció".

Copia de treball

2. Es treballa sobre la còpia (editant en línia o baixant el fitxer i actualitzant).

3. Es desbloqueja la còpia de treball. Això comporta que la còpia amb els canvis substitueix l'arxiu original i és eliminada. A aquesta operació també se li diu fer "Check-in" o "Protegir".

Això és el que veurem quan un arxiu està bloquejat i es crea una còpia de treball:


Si es cancel·la desprotecció: Desfer bloqueig, s'eliminarà la còpia de treball i el bloqueig sobre el original, com si no s'hagués desprotegit i sense que hi hagi cap canvi.

L'arxiu original apareix amb la icona Document bloquejat, que vol dir que ha estat bloquejat pel usuari. Si hagués estat bloquejat per un altre, apareixeria la mateixa icona però sense la clau.

La icona Descarregar, serveix per descarregar la còpia de treball, i amb Actualitzar, actualitzem la còpia de treball descarregada. L'opció Desbloquejar ens permet actualitzar el nostre fitxer original des de la còpia de treball i permetre l'edició a altres usuaris. Si tenim activat el Control de versions, el sistema ens preguntarà llavors si el canvi ha estat o no important per posar un número de versió apropiat. També podem introduir notes sobre la versió:


Desbloquejar_document


NOTA: Tots aquests icones també estan disponibles al menú "Accions" de la vista Detalls.

FÒRUMS DE DISCUSSIÓ

Es poden definir espais de fòrums que continguin els fòrums des de l'opció de crear espai "Des de zero" del "Assistent avançat d'espais".

Els fòrums també es poden associar a espais ia continguts utilitzant l'acció "Obre un fòrum "de la" Vista detalls ", o des de les accions directes sobre espais i continguts:

Iniciar_forums

Un exemple de fòrum:

Fòrums entrades

Els fòrums es mouen amb l'objecte ia més es permeten fer cerques sobre fòrums i missatges del fòrum.

APLICAR PLANTILLES A ESPAIS I CONTINGUTS

Una plantilla és un document que pot ser aplicat a un o diversos objectes (per exemple documents) per produir un altre document. Les plantilles s'escriuen en un llenguatge específic el model de dades consisteix en els objectes que estan disponibles per a la plantilla, i que generalment es reduiran a l'espai actual (o el seleccionat), el document seleccionat i l'usuari actual.

L'administració de plantilles és tasca de l'administrador, però com a usuaris, podem fer ús de les mateixes:

Per aplicar una plantilla Model de contingut a un espai o document cal seleccionar l'acció de Previsualitzar Previsualitzar plantilla, que dóna pas a una pàgina que permet triar la plantilla a aplicar sobre l'element seleccionat:

Plantilla

La plantilla triada s'aplica automàticament mostrant en pantalla els resultats. A més l'opció triada s'emmagatzema temporalment (fins que l'usuari es desconnecti), i s'aplica cada vegada que es tria l'acció Previsualitzar del mateix element.

Resultat de seleccionar la plantilla general_example.tfl:

Plantilla general

També es pot escollir un model de contingut perquè s'apliqui sempre que es accedeixi a la Vista detalls d'un element. En el bloc Vista personalitzada cal punxar en Aplicar model o per poder seleccionar la plantilla a aplicar.

Vista personalitzada

La plantilla triada s'aplica a l'element sempre que es consulten els seus detalls i sigui quina sigui l'usuari. Si es vol treure la plantilla cal punxar en (eliminar). Si es tracta d'un espai, la vista personalitza es mostra també en consultar el seu contingut, llavors veurem la vista Personalitzada just a sobre dels seus espais i els seus continguts.

SINDICACIÓN RSS

Puede elegirse la notificación mediante sindicación RSS sobre eventos que ocurran en un espacio. Para ello hay que aplicar la plantilla de importación RSS en “Vista detalles”, y luego se copia (pulsando con el botón derecho) el enlace de alimentación RSS para usarlo en cualquier lector RSS:

Canal RSS

Usuaris i Grups

ROLS La gestió d'usuaris i grups d'usuaris són tasques restringides a l'Administrador, per la qual cosa en aquest apartat parlarem només dels rols dels usuaris i que és el que l'usuari pot fer segons el seu rol.

Un rol és el paper que juga un usuari en un determinat espai, és a dir, els privilegis que posseeix per realitzar accions dins d'aquest espai. inicialment Alfresco presenta 5 rols que es mostren a la següent taula:

Consumidor Editor Contribuent Col·laborador Coordinador
X X X X X Veu tots els espais i continguts
X X X Editar i actualitzar contingut
X X X Afegeix nou contingut
X X X Editar propietats
X Convidar a altres
X Prendre possessió

Un usuari pot tenir diversos rols en un espai determinat, encara que com veiem en la taula, el paper coordinador permet totes les accions possibles, i per tant, engloba els altres rols. El paper que juga un usuari en un determinat espai es propaga als espais que pengen d'ell, llevat que s'indiqui el contrari en la gestió d'usuaris dels espais descendents.

El control dels usuaris i rols sobre un determinat espai només poden fer-ho el usuari Administrador, l'amo de l'espai o un usuari que tingui el rol de Coordinador en aquest espai.

Això es porta a terme des Gestionar Usuaris de l'Espai, opció disponible al menú Més accions o des de la Vista de detalls d'un espai (vegeu l'apartat 4.1):

Gestió usuaris

En la següent captura es pot observar la pantalla de gestió d'usuaris de l'espai "SMX-M8":

Administrar usuaris

Com veiem, els rols s'assignen de la mateixa manera a usuaris i grups. En aquest exemple, el grup EVERYONE té el paper de consumidor, i l'usuari marga el de Contribuidor. El propietari del espai és l'usuari ramon.

Des d'aquesta pantalla podem Eliminar: Eliminar usuari i / o Modificar: Canviar rols un paper, i Convidar: Convidar usuaris . En Convidar es pot assignar un o diversos rols a un o diversos usuaris / grups.

L'assignació es fa en 2 passos, primer es tria el / s usuari (s) / grup (s) i després el paper que es vol assignar.

Seguidament cal Afegeix a la llista. Aquest procés es pot repetir, perquè d'una vegada es pugui assignar tots els rols que vulguem sobre l'espai. També es poden esborrar rols assignats a la llista. Un cop confeccionada la llista d'usuaris / grups amb seus rols, perquè els canvis tinguin efecte cal passa al següent pas del assistent. En aquest últim pas es dóna la possibilitat de notificar als usuaris a través del correu electrònic que el seu rol sobre l'espai ha estat canviat. Punxant en el botó Finalitzar es guarden els canvis i surt de l'assistent.

El procés de canviar rols és similar però més senzill, ja que en aquest cas només cal modificar la llista de rols assignats al grup / usuari triat, i el canvi es porta a terme en un sol pas.

ROLS SOBRE CONTINGUTS

Els rols, per defecte, es propaguen d'un espai als continguts d'aquest, tot i que és possible assignar rols individualment a cada contingut. Per tant, l'explicat anteriorment sobre gestió d'usuaris d'un espai és aplicable també als continguts. L'opció Gestionar usuaris del contingut és disponible únicament en la Vista detalls del contingut si l'usuari té privilegis suficients.

PROPIETARI D'UN ESPAI

Ser el propietari d'un espai es tradueix en que l'usuari té tots els permisos sobre aquest. Perquè l'usuari propietari d'un espai perdi els permisos sobre la seva espai, un altre usuari Coordinador (o l'Administrador) ha de prendre possessió de l'esmentat espai i canviar-li els permisos. Això es fa des del panell d'accions de la vista Detalls de l'espai o el contingut punxant en Prendre possessió.


ENVIAR E-MAIL ALS USUARIS D'UN ESPAI

Des de la Vista detalls d'un espai és possible enviar un email a tots els usuaris. això pot ser útil per informar d'algun canvi important en l'estructura o els continguts de l'espai.

Per enviar un correu electrònic cal punxar en Enviar correu en el panell d'Accions de la vista detalls d'un espai. Llavors es mostra la següent pàgina:

Enviar correu a tots

Es mostra una llista amb tots els usuaris i grups d'usuaris de l'espai, per poder modificar en el moment la llista de destinataris. Els grups d'usuaris es poden seleccionar / deseleccionar com un tot, o poden expandir per triar usuari per usuari. A sota de la llista d'usuaris cal confeccionar l'email, indicant el tema (obligatori) i el contingut del missatge.

Si es desitja es pot fer ús d'una plantilla de correu electrònic existent en Alfresco per enviar un correu personalitzat als usuaris. Per fer això, cal triar la plantilla d'entre les disponibles i punxar Insereix Plantilla, en fer això, el contingut del missatge es completa automàticament. Finalment, per enviar el correu cal punxar a D'acord, perquè l'email sigui enviat.

CANVIAR DADES D'USUARI I LA CONTRASENYA

Cada usuari pot modificar les seves dades personals i la contrasenya. Això es fa accedint a les Opcions de l'usuari a la barra d'eines: Opcions usuari

Perfil i reglatges d'usuari

En aquesta pantalla l'usuari pot:

 • Canviar la contrasenya: Canviar contrassenya
 • Editar les seves dades personals (nom, cognoms i adreça de correu electrònic): Editar dades personals
 • Seleccionar el seu espai d'inici que serà l'espai on se situarà en connectar al sistema.

I com hem vist anteriorment, també tenim l'opció de Administrar els elements esborrats.

MOLT IMPORTANT: A causa del sistema d'autenticació utilitzat, Alfresco no recull automàticament la següent informació: "Cognoms" i "Direcció de correu electrònic ". Cal que cada usuari afegeixi aquesta informació, utilitzant l'opció Editar les dades personals: Editar dades personals

Categories

L'Administració de categories (creació , edició , esborrat) és tasca exclusiva de l'administrador.

Les categories serveixen per a realitzar una classificació dels elements (espais o continguts) a part de la pròpia que s'estableix per l'organització del repositori amb l'arbre d'espais. Això permetrà fer cerques més restrictives i amb millors resultats. Els elements, es poden assignar a una o diverses categories. Les categories es defineixen segons les necessitats del sistema.

Si algun usuari o grup d'usuaris necessita per classificar els seus documents un categoria que no existeix encara en Alfresco, hauria de fer una sol·licitud a l'Administrador. Aquesta sol·licitud s'estudiaria per acceptar-la o no, depenent de la naturalesa de la categoria sol·licitada.

Com passava amb les versions de documents, perquè un element accepti la categorització cal indicar-ho expressament en el seu Vista Detalls (en el bloc Categoria cal punxar a Permet categorització).

Permetre categorització

En aquest punt i des d'aquest mateix bloc, es podran assignar categories a l'element punxant en Modificar categoria(modificar categories). Per a cadascuna de les categories a incloure, hi ha buscar-la en l'arbre de categories i seleccionar mitjançant la icona Seleccionar categoria.

Després cal punxar a Afegeix a llista Afegir a llista. Un cop completada la llista de categories, punxarem a D'acord per desar els canvis. Les categories triades s'hauran assignat a l'element i apareixeran al bloc Categoria.

A la part esquerra de la interfície web, i sota la barra d'eines, trobem en el mateix menú del Panell Lateral i de les recerques OpenSearch ', l'opció Categories:

Panell lateral categories

Des d'aquí, i punxant en l'arbre de categories que apareix, podrem veure que documents estan en cada categoria si és que n'hi ha algun.

Recerques

La realització de recerques sobre la informació continguda en un gestor documental és una tasca clau. Alfresco permet fer cerques pel nom d'espais i arxius, pel seu contingut, per propietats ...

Hi ha dos tipus bàsics de cerques, la ràpida o simple Cerca ràpida que per defecte es fa en els noms d'espais i fitxers i en el text d'aquests, però que es pot restringir punxant en: Cerca ràpida , Podent seleccionar les opcions següents:

Cerca ràpida

I la recerca avançada:

Cerca avançada

Opcions de la cerca avançada:

 • Mostrar resultat per: es pot fer una selecció dels continguts que es volen.
 • Cerca a: es pot indicar a partir de quin espai o en quin espai es vol fer la cerca. Si l'espai té subespais es poden incloure en la cerca.
 • Mostrar resultats en les categories: el filtratge es fa segons les categories disponibles en el sistema. Per exemple, si hem creat la categoria Valencià podria fer la cerca de continguts en valencià:
Mostrar resultats en les categories
 • Cercar també: té diverses opcions:
 • Tipus d'Carpeta: permet seleccionar entre buscar a Carpetes o Espais de Fòrums.
 • Tipus de Contingut: desplega una llista de tipus de continguts que pot haver en els espais (factures, contractes, acords, etc).
 • Format del contingut: permet seleccionar el format del contingut que està buscant.
 • Dates de creació o modificació del contingut.
 • Opcions addicionals: que varien en funció del tipus de contingut seleccionat i permeten fer cerques especificant les metadades segons el tipus de contingut.

La cerca avançada permet a més la interessant opció de salvar recerques per un ús posterior privat o públic, així com usar un filtre per mostrar les recerques salvades.

A "Més accions" tenim l'opció de guardar una cerca:

Resultats cerca

A l'hora de guardar la recerca, li hem de posar un nom obligatòriament i una descripció opcional, a més tenim la possibilitat de marcar que sigui una Cerca pública disponible per a tots els usuaris.

Si punxem a "Tancar recerca", tornarem a l'espai actual.

Per utilitzar una cerca desada, cal accedir a la pàgina de cerca avançada, on es pot escollir la cerca desada a utilitzar:

Cerques guardades

Fent click a Opcions de cerca guardades, se selecciona el tipus de cerca desada que volem fer servir, entre Les vostres cerques (només les de l'usuari) o Recerques Públiques (per a tots els usuaris). Després cal triar la recerca d'entre les llistades en el camp de la dreta. En triar una cerca, els paràmetres de la cerca avançada es s'omplen automàticament a partir de la cerca desada. Si es desitja es poden modificar abans d'executar la cerca per obtenir els resultats.

OpenSearch' La cerca mitjançant OpenSearch' està disponible des de la Barra lateral, dins del menú Navegador:

OpenSearch

Aquest tipus de cerca permet a l'usuari navegar pels espais en la seva àrea de treball i simultàniament fer cerques. D'aquesta manera no perd en cap moment la visió de la seva àrea de treball ja que els resultats de les cerques es mostren sota de la pròpia recerca.

Espais intel·ligents i regles de contingut

Una de les principals avantatges d'Alfresco és la capacitat de definir regles que afectin al contingut dins d'un espai. Un espai amb una o més regles de contingut definides s'anomena espai intel·ligent.

REGLES DE CONTINGUT

Les regles de contingut serveixen per automatitzar certes accions sobre els continguts de un espai.

Una regla de contingut es composa de tres elements principals:

 • Les condicions sobre el contingut de la norma amb les que ha de coincidir.
 • Les accions que es realitzen sobre el contingut.
 • El tipus de regla, el que indica a l'event que desencadena la regla.

Les accions princpals que es poden fer sobre el contingut d'un espai són:

 • Convertir el document en un formato alternatiu (Word en PDF, PowerPoint en Flash,...)
 • Enviar una alerta de correu a un o varis usuaris
 • Desplaçar o copiar el document a un altre espai
 • Afegir/eliminar un aspecte del document
 • Afegir un flux de treball bàsic al document
 • Activar un emmagatzemament del contingut
 • Associar el contingut a una categoria
 • Convertir i copiar el document/una imatge en un espai específic
 • Copiar el document en una carpeta d'un projecte web
 • Desplaçar/copiar el document a un destí
 • Extreure els camps de metadades clàssics del document.
 • Extraure una copia de treball del document
 • Executar un script

Una regla pot ser provocada per un dels següents events:

 • El contingut entra en l'espai.
 • El contingut deixa l'espai.
 • El contingut es modifica.

No hi ha límit al nombre de condicions que es poden aplicar a cada regla. Es poden definir regles per proporcionar solucions creatives a l'automatització i gestió de continguts.

Quan es crea una regla per a un espai, s'aplica a tots els arxius que s'agreguen a l'espai desprès de la creació de la regla. Els arxius que residien en l'espai abans de la creació de la regla no es veuran afectats per la mateixa.

Per accedir a la gestió de regles cal seleccionar al menú Gestionar regles de contingut Més accions o al tauler d'accions de la vista detalls de l'espai.

Regles de contingut

Ho veurem millor amb un exemple:

Observem que l'espai de l'usuari Elvira no disposa de cap regla. Per crear una nova regla premem a Crea regla. Crearem una regla aplicable a l'espai Xarxes.

Són quatre passos i al primer establim la condició: Seleccionem la condició del desplegable que apareix i després punxem en el botó Ajustar valors i afegir.

En el nostre cas la condició serà Objectes que contenen un valor específic en el nom.

Assistent per crear regla

Al Acceptar es mostra la regla creada juntament amb la llegenda de la condició, que en nostre cas és que el nom del fitxer no coincideixi amb wifi.

Assistent per crear regla

Feu clic en Següent i anem al pas 2 en què triem l'acció associada a la condició, que en el nostre cas serà enllaçar el contingut a una categoria:

Assistent per crear regla

A continuació se selecciona la categoria a la qual es vol associar el contingut que compleixi la condició. El associem a la categoria Spanish que proporciona el sistema.

En el pas 3 triem l'última condició, en què assignem nom a la regla (wifi_spanish), indiquem si és aplicable a arxius que s'afegeixen o creen (entrants), arxius que es mouen o eliminen (sortida) o arxius actualitzats, ia més podem indicar que s'apliqui a tots els subespais dins d'aquest espai, executar la regla en segon pla o deshabilitar. És a dir, les regles s'activen per esdeveniments:

 • Entrant: contingut que s'afegeix a un espai
 • Sortint: contingut que surt d'un espai (mogut o esborrat)
 • Actualitzar: contingut modificat
Assistent per crear regla

Feu clic en Següent i se'ns mostra el Resum de les accions realitzades. premem a Finalitza i ja tenim la nostra primera regla creada.

Regla creada

Quan ja tenim regles creades, les podem veure en Gestionar regles de contingut, o al en panell d'accions de la vista detalls de l'espai.

Aquí es poden veure totes les regles que afecten l'espai, tant les regles pròpies, com les heretades de l'espai pare.

Al menú Més accions tenim disponibles 3 opcions:

 • Reaplicar Regles: les regles existents són aplicades als continguts del espai.
 • Reaplicar Regles en l'Espai i en els seus fills.
 • Ignorar regles heretades: les regles heretades dels espais superiors no s'apliquen als continguts d'aquest espai (independentment de si es mostren o no a la llista).
Mes accions sobre regles

Només sobre les regles pròpies de l'espai es poden efectuar les operacions d'Edició i Eliminació. L'edició d'una regla s'efectua seguint els mateixos passos que quan es crea i per eliminar una regla el sistema requereix la confirmació de l'usuari.

Hem de tenir cura a l'hora de crear regles de contingut ja que poden ser una font d'errors per qüestió de permisos. Per exemple, el sistema donaria error si la acció associada a una regla és copiar un contingut en un espai i l'usuari no té permisos per escriure en aquest espai .

IMPORTANT: Si volem que certs continguts (o tots) siguin visibles des d'altres repositoris (en cas que aquesta possibilitat s'implementi en un futur), cal aplicar una regla a l'espai desitjat en la qual l'acció sigui "Afegir aspecte al contingut", seleccionant "Dublin Core" a "Ajustar valors de l'acció ". això afegirà una sèrie de metadades als nostres continguts, que els faran compatibles amb els cercadors d'altres dipòsits.

ACCIONS

Al tauler d'Accions de la vista detalls, tant d'espais com de continguts, es troba l'opció Executar acció. Aquesta operació consisteix a realitzar un conjunt de accions, com es fa amb les regles de contingut, però de forma "manual" i sobre un només element.

L'Assistent per a executar Acció es realitza en només 2 passos. La confecció de la llista de accions es porta a terme com en el 2n pas de l'assistent de regles de contingut.

Assistent per executar una acció

Una vegada que la llista d'accions està completa i es punxa al botó Següent, es mostra el resum de totes les accions. Per executar les accions cal punxar en el botó Finalitzar. Si les accions s'executen correctament es torna a la vista detalls l'element, en cas contrari es mostren en pantalla els errors succeïts.

Fluxos de Treball (Workflows)

Un flux de treball (Workflow en anglès) estableix la seqüència de tasques utilitzades per l'execució d'un procés, com s'estructuren, com es realitzen, quin és el seu ordre correlatiu, com es sincronitzen, com flueix la informació que suporta les tasques i com se li fa seguiment al compliment de les tasques. A Alfresco tenim la possibilitat de crear fluxos de treball molt senzills associats als continguts. els fluxos de treball simples es tradueixen en una acció de copiar o moure el contingut associat.

Amb els fluxos de treball avançats podem assignar tasques als usuaris.

FLUXOS DE TREBALL SIMPLES

Un workflow simple és un cas especial de Regla.

Definir un flux de treball simple sobre un espai o contingut consisteix a definir una acció el resultat serà moure o copiar l'element a una ubicació específica.

Aquesta nova acció s'afegeix a les accions possibles de l'element, tant les directes com en la vista detalls. Per definir un flux de treball simple cal executar una acció de tipus Afegir flux de treball simple a l'objecte (Executar acció a Vista detalls). A l'hora de seleccionar els valors de l'acció apareix la següent pantalla :

Assistent executar acció

En Aprovar flux hem de donar un nom a l'Acció, escollir entre copiar o moure i seleccionar la ubicació de la destinació. En Rebutjar flux podem seleccionar si volem crear també una acció de rebuig (acció complementària a la d'aprovar). en cas afirmatiu, caldrà especificar els mateixos paràmetres que en l'anterior. En acceptar la operació, les accions es crearan i estaran disponibles tant al menú d'accions directes com a la Vista detalls de l'element:

Work flow simple

En aquest exemple s'ha creat l'acció d'aprovació Publicar (moure l'arxiu al Espai de convidat) i la de rebuig Enviar a esborranys (moure el fitxer a l'espai Esborranys). L'execució de les noves accions estarà limitada als usuaris amb permisos d'escriptura sobre els espais de destinació.

FLUXOS DE TREBALL AVANÇATS

Els fluxos de treball avançats serveixen per assignar als usuaris tasques relacionades amb un contingut concret. Els fluxos de treball s'assignen punxant a Inicia flux de treball avançat:

Work flow avançat

Amb això s'inicia el Assistent de flux de treball avançat:

Assistent work flow avançat

En el primer pas cal seleccionar el tipus de workflow a utilitzar. Hi ha dos tipus de workflow disponibles:

 • Adhoc Task (crear tasca i assignar-la a usuaris): s'assigna una tasca a un usuari . Quan l'hagi completat es pot enviar una notificació a l'usuari que va crear el workflow .
 • Review & Approve ( Revisar i Aprovar contingut): l'usuari assignat s'encarrega de revisar el contingut i donar-li la seva aprovació o rebutjar-lo. quan fa això, l'usuari que va començar el workflow (que sol·licito la revisió) rep la notificació.

En el segon pas cal establir les següents Propietats:

 • Descripció de la tasca.
 • Prioritat: un valor de prioritat entre 1 (màxim) i 3 (mínim). El valor per defecte és 2.
 • Data de finalització: data límit per realitzar la tasca (opcional).
 • Notificació (notify me): indica si cal notificar a l'usuari que inicia el workflow (només per Tasques Adhoc, ja que amb les altres està implícita).
 • Usuari : usuari encarregat de realitzar la tasca. Cal punxar en seleccionar per buscar l'usuari.
Opcions work flow
 • Recursos: llista de tots els continguts que té a veure amb la tasca (inicialment la llista només presenta el contingut triat). Per ampliar la llista caldrà punxar en Afegir recurs i afegir tots els continguts que vulguem:
Recursos

Les tasques assignades a un usuari apareixen en el bloc Tasques Pendents de la seva vista meu Alfresco. Al costat de cada tasca apareix la informació interessant sobre ella, el tipus, les dates de creació i finalització si n'hi ha, l'estat i la seva prioritat.

Tasques pendents

Les accions possibles sobre una tasca donada són:

 • Reassignar tasca a usuari Reassignar tasca : Permet assignar la tasca a un altre usuari. per això només cal buscar l'usuari, seleccionar-lo en la llista i D'acord.
 • Gestionar Tasca Gestionar tasca : Permet veure les dades de la tasca, els continguts implicats, canviar l'estat (status) de la tasca i realitzar les accions possibles per finalitzar-la. També s'accedeix punxant en el nom de la tasca.
Gestionar tasca: revisar

L'estat de les tasques (status) li serveix a l'usuari per controlar l'estat de realització de totes les tasques que té assignades. Els estats possibles són:

 • Not yet started (no iniciada)
 • In progress (en progrés)
 • On hold (bloquejada)
 • Cancelled (cancel·lada)
 • Completed (completada)

Per guardar un canvi d'estat cal punxar en Guardar canvis.

Com acabar una tasca, dependrà del tipus de workflow de què es tracti:

 • Tasca Simple o Adhoc Task: L'acció seria Tasca Feta:Es crea una tasca simple de tipus Task Completed (Tasca Completada) per a l'usuari iniciador.
Tasca feta
 • Revisar (Review): En aquest tipus flux de treball, les accions que podem realitzar per donar-lo per acabat són:
Aprovar o rebutjar tasca
Reject (rebutjar): Es crea una tasca simple de tipus Rejected (rebutjat) per a l'usuari iniciador.
Approve (aprovar): Es crea una tasca simple de tipus Approved (aprovat) per a l'usuari iniciador.

Un cop finalitzades, les tasques són eliminades de la llista de tasques pendents de l'usuari.

Les tasques que són generades automàticament per a l'usuari iniciador del workflow tenen la finalitat de notificar-li que l'altre usuari ja ha acabat la seva tasca, perquè dugui a terme les actuacions necessàries:

Tasques fetes

Com que la seva funció és només la de notificar, la seva prioritat és mínima (valor 3), i el usuari només haurà de consultar i finalitzar amb Tasca Feta.

El meu Alfresco

Encara que ja s'ha parlat d'aquesta vista de l'usuari, veurem com es configura.

El meu Alfresco és un escriptori que cada usuari pot personalitzar per adaptar-lo a les seves necessitats. Els components que pot mostrar són els següents:

primers passos

tasques Pendents

La meva llista de tasques

Les meves tasques completades

OpenSearch '

document List

My Spaces List

My task

My Web Forms

My Webs Files

Per personalitzar la vista El meu Alfresco, cal punxar en Configurar panell inici.

Aquest procés es fa en dos passos.

En el primer es tria l'aparença i nombre de columnes que volem:

Configurar panell inici

En el següent pas es seleccionen els blocs que es mostraran en cada columna. Si hi ha més d'una columna, es pot triar la que volem configurar.

Configurar panell inici

A l'esquerra hi ha els components disponibles ia la dreta els components seleccionats de la columna actual.

Per afegir un bloc cal triar i punxar en el botó Afegeix >>. Per suprimir un bloc cal seleccionar a la dreta i punxar a Suprimeix. els blocs seleccionats es poden ordenar amb els botons + (pujar) i - (baixar).

Inicialment, els usuaris tenen configurat meu Alfresco amb els components Primers Passos i Tasques pendents.

Altres formes de treballar amb Alfresco

WebDAV

WebDAV és un "estàndard" que descriu com a través del protocol HTTP, poden realitzar accions de gestió d'arxius com ara escriure, copiar, eliminar o modificar. Qualsevol aplicació WebDAV pot realitzar aquestes tasques amb documents en Alfresco.

Amb Windows, podem accedir a Alfresco via WebDAV, agregant un nou lloc de Xarxa en "Els meus llocs de xarxa". D'aquesta manera tindríem al nostre Windows una carpeta més amb la qual treballar, quan en realitat estem en Alfresco. Aquest nou lloc es configura mitjançant una URL. La URL per accedir directament al nostre espai personal seria:

https://documenta.ugr.es:8443/alfresco/webdav/Espacios personals / usuari @ ugr.es (Cal respectar els espais en blanc)

L'usuari i clau serien els mateixos que per entrar al client web d'Alfresco (és a dir els del correu electrònic).

Cal tenir en compte que els arxius guardats mitjançant WebDAV en Alfresco, no tenen ni Descripció ni Autor, ni se'ls aplicarien les regles si n'hi ha.

Actualment el WebDAV de Windows 7 no és compatible, encara que hi ha programes anomenats "Clients WebDAV" que podem instal·lar al nostre Windows per connectar-nos amb Alfresco. D'aquesta manera ja no tindríem la nostra carpeta Windows sinó que els documents els hauríem d'enviar a Alfresco mitjançant la interfície d'aquest programa client.

Des d'Alfresco podem veure la URL WebDAV de qualsevol lloc a Vista Detalls, en la secció d'enllaços i en Veure a Webdav . Cal no oblidar que només tindrem accés a mitjançant WebDAV si tenim els permisos necessaris.

OpenKM

Instal-lació d'OpenKM

1.- Descarrega la màquina des de OSIRIS -màquines virtuals-.

  ubuntu_12.04_server_basic_64bits.ova
  root: willy
  password: wonka

2.- Instal·lació de màquina virtual.

  - arrancar la màquina.
  - esborrar fitxer: sudo rm /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
  - apagar la màquina: sudo poweroff
  - posar 1280 mb de RAM.
  - modificar la MAC.
  - posar la màquina en mode pont.
  - fitxer /etc/network/interfaces 
     auto eth0
     iface eth0 inet static
     address 172.16.xxx.yyy  xxx:número d'aula -100. yyy:número de màquina.
     netmask 255.255.0.0
     gateway 172.16.55.35
     dns-nameservers 172.16.200.1 172.16.200.2
     dns-search infomerce.es
  Detenir la interfície de xarxa eth0: ifdown eth0
  Iniciar la interfície de xarxa eth0: ifup eth0
  Instal·lar ssh:
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install openssh-server
  MILLOR REINICIAR LA MÀQUINA!!
  -Comproveu la ip del servidor: ifconfig.

3.- Connectat amb ssh a la màquina

  Descarregat OpenKm des de OSIRIS
  wget --no-check-certificate https://osiris.infomerce.es/recursos/SMX-M8/UF2/OpenKM/openkm-6.3.1-community-linux-x64-installer.run

4.- Donar permís d'execució.

  chmod +x openkm-6.3.1-community-linux-x64-installer.run

5.- Executar l'instal·lador:

  sudo ./openkm-6.3.1-community-linux-x64-installer.run
  Do you accept this license? [y/n]: y
  Installation Directory [/opt/openkm-6.3.1-community]: /var/openkm-6.3.1
  Setup is now ready to begin installing OpenKM on your computer.
  Do you want to continue? [Y/n]: Y
  Problem running post-install step. Installation may not complete correctly
  Error installing menu shortcuts
  Aquest error es produeix perquè vol crear accessos directes a l'escriptori.
  Premeu ENTER.
  Setup has finished installing OpenKM on your computer.
  View Readme file? [Y/n]: n

6.- Arrancar l'aplicació OpenKM:

  sudo /var/openkm-6.3.1/tomcat/bin/catalina.sh start
  
  Using CATALINA_BASE:  /var/openkm-6.3.1/tomcat
  Using CATALINA_HOME:  /var/openkm-6.3.1/tomcat
  Using CATALINA_TMPDIR: /var/openkm-6.3.1/tomcat/temp
  Using JRE_HOME:    /var/openkm-6.3.1/java
  Using CLASSPATH:    /var/openkm-6.3.1/tomcat/bin/bootstrap.jar:/var/openkm-6.3.1/tomcat/bin/tomcat-juli.jar
  Using CATALINA_PID:  /var/openkm-6.3.1/tomcat/catalina.pid
  Tomcat started.

7.- Connectar des de un navegador:

  - http://ip_server:8080/OpenKM
  - Administrador: okmAdmin Contrasenya: admin