M2 - Bases de dades

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca


UF1: Introducció a les bases de dades

NF1: Bases de dades i sistemes gestors de bases de dades. Models

RA1: Reconeix els elements de les bases de dades analitzant les seves funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.


NF2: Disseny de models lògics

Continguts

Activitats

Pràctiques


UF2: Llenguatges SQL: DML i DDL

NF1
A1. Consultes de selecció simples (A2. Prova pràctica)
A2. La composició alternativa
A3. Consultes de selecció complexes 
A4. Instruccions per a la manipulació de dades (A5. Prova pràctica)
NF2
A6. DDL (A7. Prova pràctica)

Nota UF2 = 75% UF2NF1 + 25% UF2NF2
UF2NF1: 10% Pt1 + 20% Pp1 + 70% Pp2
UF2NF2: 10% Pt2 + 90% Pp3

Pt1: utilització d'una eina gràfica per a la resolució de consultes.
Pt2: utilització d'una eina gràfica per a la definició d'una estructura de bases de dades
Pp1: prova pràctica consultes de selecció simples.
Pp2: prova pràctica consultes de selecció complexes, DML i control de transaccions.
Pp3: DDL.

Continguts

  • Tema Introduccio: Objectius, Terminologia, Uso de SQL, Sentencies SQL, Entorns de desenvolupament, Esquema i Taules emprades.

Activitats

Recuperació consultes complexes

Data: 27-11-20

Requisit: Fer les següents entregues:

  • 13-11-20:
Exercicis T4: 1, 2, 3, 4
Exercicis T5: 4, 5, 6
Exercicis T6: 1, 2
Exercicis T7: 1
Exercicis T7-1: 1, 5, 6, 7
Exercicis T7-2: 1, 2, 3, 4 (5, 6, 7 opcional)
  • 18-11-20:
Exercicis T4: 5, 6, 7, 8
Exercicis T5: 7, 8, 9
Exercicis T6: 3, 4
Exercicis T7: 2
Exercicis T7-1: 2, 8, 9, 10
Exercicis T7-2: 8, 9, 10, 11, (12, 13, 14 opcional)
  • 24-11-20:
Exercicis T4: 9, 10, 11, 12
Exercicis T5: 10, 11, 12
Exercicis T6: 5,6,7
Exercicis T7: 3, 4
Exercicis T7-1: 3, 4, 11, 12, 13
Exercicis T7-2: 15, 16, 17, 18 (19, 20, 21, 22 opcional)


UF3: Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental

Continguts

LOPD

DCL

El material per a elaborar aquests apunts s'ha obtingut de epnbdd

PL/SQL

Activitats

UF4: Bases de dades objecte-relacionals

Continguts

Activitats

Lliurament 1

Objectes i taules amb objectes

Entrega: 09/05/2021
Entrega: 09/05/2021
Entrega: 09/05/2021

Lliurament 2

Herència

Entrega: 16/05/2021

Lliurament 3

Col·leccions

Entrega: 23/05/2021
Entrega: 31/05/2021

Prova pràctica

Data: 28/05/21

Enllaços

Bases de datos distribuidas de alta disponibilidad

xarrades

Totes les xarrades