M2 - Bases de dades

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Convocatòria Extraordinària DAW-M2

		
PROVA	  DIA	       HORA INICI  HORA FINAL  PROFESSOR
UF1	  dimarts  09/06	16:50	   19:10   Dan Triano 
UF3-PLSQL divendres 12/06	15:30	   19:30   Ramon Sort 
UF2	  dimarts  16/06	16:50	   19:10   Dan Triano
UF4	  dimecres 17/06	15:30	   18:30   Ramon Sort
UF3-DCL	  divendres 19/06	15:30	   17:30   Ramon Sort

Període de tancament de l'Institut

Tasques a fer durant el període de confinament:

UNITAT FORMATIVA 3

Convocatòria Ordinària

s'apropa la fi d'aquest curs tant excepcional i hem de planificar les proves online de la convocatòria ordinària UF3 i UF4 de M2.

He penjat en el Google Drive el calendari de la convocatòria ordinària, detallant el contingut de cada prova.

- 15 de maig 15:30h: primera part PL/SQL

- 22 de maig 15:30h: segona part PL/SQL

- 28 de maig 17:00h: UF4

 • Els que ja teniu aprovada la primera part PL/SQL no l'heu de fer.

La base de dades i l'esquema que utilitzarem per a les proves de la UF3 les teniu a la carpeta BD Ex Online al Google Drive.

En l'apartat Exercicis Online (una mica més abaix d'aquesta pàgina) trobareu l'enllaç (Subprogrames i cursors) on teniu les proves online que hem fet fins ara. Les podeu fer per preparar les proves.

Per a la realització de les proves heu de tenir instal·lat google meet al mòbil i un programa per gravar la prova.

Si teniu dubtes de com realitzarem les proves, si us plau no espereu al dia de la prova per a resoldre-les.


Calendari UF3

16 de març – 22 de març: Estudi i exercicis dels temes 8 i 9 de PL/SQL conceptes fonamentals.

26 de març – 29 de març: Estudi i exercicis dels temes 1, 2 i 3 de PL/SQL desenvolupament d'unitats de programa. Inici de la pràctica de PL/SQL.

30 de març – 5 de abril: Estudi i exercicis dels temes 4 i 8 de PL/SQL desenvolupament d'unitats de programa. Pràctica de PL/SQL.

Teniu disponibles a la wiki els exercicis i les solucions d'aquests temes.

En l'apartat Exercicis conceptes fundamentals PL/SQL de la wiki trobareu exercicis per preparar la prova de conceptes fonamentals.

Pels dubtes utilitzeu el Foro PL/SQL del Moodle.

Exercicis Online

UNITAT FORMATIVA 4

En el DRIVE compartit trobareu tota l'explicació de l'organització de la unitat formativa.

Objectes i taules amb objectes

Entrega: 20/04/2020
Entrega: 24/04/2020
Entrega: 29/04/2020

Herència

Entrega: 06/05/2020

Col·leccions

Entrega: 11/05/2020
Entrega: 18/05/2020

Exercicis Online

Enllaços a material audiovisual de formació

UF3 PL/SQL:

Dates proves

Connexió remota Oracle XE

Objectiu

Connectar-nos a una base de dades Oracle XE on Oracle BD Edició full, que es troba en una altra màquina. Per a això, farem servir l'SQL Command Line d'Oracle; per descomptat amb aquesta configuració podem accedir amb qualsevol programa d'administració d'Oracle o una aplicació creada per nosaltres mateixos.

Entorn

Tenim 2 màquines connectades en xarxa, la màquina A que serà el Client i en la qual tenim l'SQL Command Line, i la màquina B, que serà el Servidor, el qual rebrà les peticions del client a través del Listener Service d'Oracle i el qual donarà les respectives respostes.

M2 con remota xe.png

Procediment

Pas 1

Hem d'habilitar al Client, la configuració de connexió al Servidor, per a això, canviarem registres en 2 arxius (listener.ora i tnsnames.ora) de configuració d'Oracle.

La ruta d'aquests arxius és:

C:\oraclexe\app\oracle\product\11.2.0\server\network\ADMIN

Els noms de les carpetes varien en segons la versió que tinguem instal·lada, però la ruta és pràcticament la mateixa.

Pas 2: Edició de listener.ora

El primer arxiu que hem d'editar és listener.ora. Allà hem de canviar el paràmetre de HOST per la IP o el nom de l'equip del Servidor.

 (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) (HOST = localhost) (PORT = 1521))

En aquest cas, localhost el reemplacem per l'adreça IP del servidor, al qual ens anem a connectar i el port que està utilitzant, per defecte per a Oracle, el port és 1521. Per exemple:

(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) (HOST = 192.168.10.2) (PORT = 1521))

També hem d'assegurar que el servei Listener per defecte, al qual ens connectarem estigui ben configurat, si el Servidor té la versió Express Edition d'Oracle, la següent línia queda igual

DEFAULT_SERVICE_LISTENER = (XE)

Però si el Servidor té instal·lada la versió Full, hem de canviar el nom del Servei, per exemple:

DEFAULT_SERVICE_LISTENER = (ORCL)

On ORCL és el nom del Servei de la Base de Dades del servidor.

Pas 3: Edición de tnsnames.ora

També hem de modificar el fitxer tnsnames.ora, el qual trobem en el mateix directori. Allà vam canviar el nom del paràmetre principal XE =, la IP del Servidor (HOST = locahost) i el nom del servei (SERVICE_NAME = XE).

Si el servidor té instal·lada la versió XE, deixem tot igual i només canviem el HOST Traductor de Google para empresas:Google Translator ToolkitTraductor de sitios webGlobal Market Finder

XE =

 (DESCRIPTION =
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.10.2)(PORT = 1521))
  (CONNECT_DATA =
   (SERVER = DEDICATED)
   (SERVICE_NAME = XE)
  )
 )

Ara bé, si el Servidor és una base de dades Oracle Full, hem de posar en els camps anteriorment nomenats, el nom del Servei, en aquest exemple el servei es diu ORCL.

ORCL =

 (DESCRIPTION =
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.10.2)(PORT = 1521))
  (CONNECT_DATA =
   (SERVER = DEDICATED)
   (SERVICE_NAME = ORCL)
  )
 )

Pas 4

Reiniciem el servei, OracleServiceXE

Pas 5: Provant la connexió


Ara anem a provar que estem connectats al Servidor, per a això vam obrir SQL Command Line d'Oracle i ingressem la comanda per a la connexió.

SQL> CONNECT USUARIO/PASSWORD@XE

On @XE es el nom del servei per a les versions express, però si estem accedint a una BD amb versió full, haurem de posar, como hem dit abans, el nom del servei, en l'exemple seria:

SQL> CONNECT USUARIO/PASSWORD@ORCL

Si tot el que hem fet és correcte, ens ha d'aparèixer Connected.

D'aquesta manera hem comprovat que estem connectats al nostre servidor de base de dades i ja podem treballar amb ell segons les nostres necessitats.


NOTES

Si no es tenen permisos d'administració per editar els 2 arxius. Anem a cada arxiu, Click dret> Propietats> Seguretat> Edita> Permet Control Total


Reset Password

En cas que es caduqui la password:

Obreir el SQL Command

> connect / as sysdba;

> alter user hr identified by hr;


UF1: Introducció a les bases de dades

NF1: Bases de dades i sistemes gestors de bases de dades. Models

RA1: Reconeix els elements de les bases de dades analitzant les seves funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.

NF2: Disseny de models lògics

Continguts

Activitats

Pràctiques


UF2: Llenguatges SQL: DML i DDL

Continguts

 • Tema Introduccio: Objectius, Terminologia, Uso de SQL, Sentencies SQL, Entorns de desenvolupament, Esquema i Taules emprades.

Activitats

UF3: Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental

Continguts

LOPD

DCL

El material per a elaborar aquests apunts s'ha obtingut de epnbdd

PL/SQL

Activitats

Proves

UF4: Bases de dades objecte-relacionals

Continguts

Activitats

Objectes i taules amb objectes

Entrega: 20/04/2020
Entrega: 24/04/2020
Entrega: 29/04/2020

Herència

Entrega: 06/05/2020

Col·leccions

Entrega: 11/05/2020
Entrega: 18/05/2020

Enllaços

Bases de datos distribuidas de alta disponibilidad

xarrades

Totes les xarrades