M8 - Aplicacions web / Resultats d'aprenentatge UF2: Gestors d'arxiu web

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

RA1: Instal·la, amb l'ajuda de la documentació tècnica, serveis de gestió de arxius web, descrivint les seves característiques, entorns d'ús, i verificant la seva integritat.

Criteris d’avaluació

1.1. Estableix la utilitat d'un servei de gestió de arxius web.

1.2. Descriu diferents aplicacions de gestió de arxius web.

1.3. Instal·la i adapta una eina de gestió d’arxius web.

1.4. Crea i classifica comptes d'usuari en funció dels seus permisos.

1.5. Gestiona arxius i directoris.

1.6. Aplica criteris d'indexació sobre els arxius i directoris.

1.7. Comprova la seguretat del gestor de arxius.

1.8. Cerca i interpreta documentació tècnica en les llengües oficials i en les de més ús al sector.

1.9. Documenta adequadament la configuració dels serveis de gestió d'arxius web, les incidències aparegudes i les solucions aportades.