M8 - Aplicacions web / RA UF5: CSS

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

RA5: Construeix un document CSS emprant una sintaxi i estructura correcte i fent que el codi sigui llegible i entenedor amb l’ajut de comentaris i tabulacions dels blocs de codi corresponents.

Criteris d’avaluació

5.1 Estructura correctament i identifica cada part d’un document CSS.
5.2 Fa un ús adequat dels comentaris per aclarir parts del codi.
5.3 Tabula correctament els blocs de manera que el codi sigui entenedor.
5.4 Realitza les feines en el temps proposat i amb la metodologia establerta.

RA6: Utilitza i coneix els estils amb els seus atributs seguint la sintaxi correcta definida per l’estàndard.

Criteris d’avaluació

6.1 Identifica i usa els atributs propis de cada estil.
6.2 Utilitza el valors adients i entenedors per a cada estil.
6.3 Combina les etiquetes de manera adequada seguint l’ordre establert.
6.4 Fa un ús parametritzat dels estils per donar vistositat al document.
6.5 Realitza les feines en el temps proposat i amb la metodologia establerta.

RA7: Implementa un lloc web a partir de diversos documents HTML amb estils.

Criteris d’avaluació

7.1 Identifica els diferents documents i objectes del lloc web seguint les normes establertes.
7.2 Estructura correctament l'organització d'estils.
7.3 Utilitza adequadament els nivells d'aplicació dels estils en el web.
7.4 Realitza les feines en el temps proposat i amb la metodologia establerta.

RA8: Coneix i domina eines software per a desenvolupar documents amb estils.

Criteris d’avaluació

8.1 Coneix i utilitza amb habilitat editors CSS
8.2 Coneix i utilitza amb habilitat gestors i entorns de programació CSS avançats