M8 - Aplicacions web / Resultats d'aprenentatge UF1: Ofimàtica i eines web

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

RA1: Instal·la, si s’escau aplicacions web, descrivint les seves característiques i entorns d'ús.

Criteris d’avaluació

1.1 Descriu l’origen i evolució dels serveis web de darrera generació 1.2 Instal·la si s’escau, diferents aplicacions web, descrivint les seves característiques i entorns d'ús. 1.3 Configura i utilitza el correu electrònic web . Gestiona comptes d’usuari. 1.4 Configura aplicacions de calendari web. 1.5 Reconeix les prestacions específiques de les aplicacions instal·lades ( cites, tasques, entre d'altres). 1.6 Configura les aplicacions web per a integrar-les amb el servei de correu. 1.7 Cerca i interpreta documentació tècnica en les llengües oficials i en les de més ús al sector. 1.8 Documenta adequadament la configuració de les aplicacions web d'escriptori, les incidències aparegudes i les solucions aportades.

RA2: Instal·la aplicacions d’ofimàtica web, descrivint les seves característiques i entorn d’ús.

Criteris d’avaluació

2.1 Cerca i interpreta l’origen i evolució de les aplicacions ofimàtiques. 2.2 Estableix la utilitat de les aplicacions de ofimàtica web. 2.3 Descriu diferents eines d’ofimàtica web (processador de textos, fulla de càlcul, entre altres). 2.4 Configura aplicacions d'ofimàtica web. 2.5 Gestiona els comptes de usuari. 2.6 Aplica criteris de seguretat en el accés dels usuaris. 2.7 Reconeix les prestacions específiques de cadascuna de les aplicacions instal·lades. 2.8 Utilitza les aplicacions de forma col·laborativa. 2.9 Documenta adequadament la configuració i gestió de les aplicacions ofimàtiques web, les incidències aparegudes i les solucions aportades.