M2 - Bases de dades / Practiques UF2: Llenguatges SQL

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Entorn gràfic: consultes

DATA LÍMIT D'ENTREGA: 10/12/2023
HORA: 23:55
NOM DOCUMENT: Pr_EGC_nom_1rcognom.pdf

Es valorarà:

  • Solució correcte i completa de cada consulta (ha de ser visible completament en la captura de pantalla):
1/2 punt per consulta. Total: 8 punts
  • Presentació del document. Guia d'estil
2 punts
  • L'alumne ha de poder explicar totes les consultes que ha lliurat.

Utilitzant QUERY BUILDER d'oracle, resoleu les següents consultes:

Grup A

Alumnes: Mohammad Sami, Luis Daniel, Marc, Alejandro, Kevin, Joan, Abdelkarim, Rai, Kiara

1. Llista tots els detalls de l'empleat SMITH

2. Llista el nom i la localització de tots els departaments ordenats per nom de forma ascendent.

3. Llista el nom, job, salari dels empleats que estan treballant pel Deptno 20 o 40.

4. Compta els empleats que estan treballant pel Deptno 20 or 40.

5. Llista tots els empleats que s'han incorporat (hiredate) abans i després del 1982

6. Llista en nom, job i data de tots els empleats que s'han incorporat després del 1985

7. Llista la localització (loc) de l'empleat SMITH.

8. Listar els emps que tenen els mateixos jobs que SMITH o ALLEN.

9. Llista tots els Grade2 and Grade 3 de la taula emps ordenats per Grade.

10. Llista tota la informació de la taula empleatsque treballen al departament DNAME de 'ACCOUNTING' o 'RESEARCH', ordena els resultats pel nom del departament

11. Calcula per cada Job la mitja del salari i la mitja del salari amb les comissions.

12. Llista els 5 empleats que cobren menys salari ordenats per salari de menor a major.

13. Mostreu tots els noms dels empleats que comencen per ‘S’ o contenen una ‘L’ en la segona lletra. El resultat ha de mostrar la inicial en majúscules i la resta en minúscules.

14. Mostreu nom i les dates sis mesos després de la contractació de tots els empleats que porten més de 350 mesos contractats. Ordenats per data de forma descendent. El format del resultat és el següent:

	Nom		Data revisió 
 	King		17 mayo 1982 
	Martin		28 marzo 1982 

15. Mostreu el següent resultat:

Empleat 
Smith guanya 800 € i és clerk					 
Allen guanya 1600 € i és salesman 

16. Mostreu tots els oficis dels departaments 10 i 30, sense repeticions. Ordenats per ordre alfabètic.

Grup B

Alumnes: Ashenafi, Fidel, Javier, Jordi, Josep, Marta, Susana, Angel, Omar

1. Mostreu el nom, salari i el salari més 150 € de tots els empleats. La tercera columna anomeneu-la Increment.

2. Mostreu el nom, salari i el número de departament dels empleats que cobren més de 2000 €.

3. Mostreu el nom, salari del empleats que no cobren comissió.

4. Mostreu nom, ofici i salari de tots els empleats que cobren entre 1800 i 2500 €. Ordenats per ofici ascendent i descendent per salari.

5. Llista tots els detalls de l'empleat SMITH

6. Llista el nom i la localització de tots els departaments ordenats per nom de forma ascendent.

7. Llista el nom, job, salari dels empleats que estan treballant pel Deptno 20 o 40.

8. Compta els empleats que estan treballant pel Deptno 20 or 40.

9. Llista tots els empleats que s'han incorporat (hiredate) abans i després del 1982

10. Llista en nom, job i data de tots els empleats que s'han incorporat després del 1985

11. Llista la localització (loc) de l'empleat SMITH.

12. List the emps whose jobs same as SMITH or ALLEN.

13. Llista tots els Grade2 and Grade 3 de la taula emps ordenats per Grade.

14. Llista tota la informació de la taula empleatsque treballen al departament DNAME de 'ACCOUNTING' o 'RESEARCH', ordena els resultats pel nom del departament

15. Calcula per cada Job la mitja del salari i la mitja del salari amb les comissions.

16. Llista els 5 empleats que cobren menys salari ordenats per salari de menor a major.

Grup C

Alumnes: Mohammad Omar, Francisco, Adrià, Addil, Guillermo, Fernando, Sergi, Raúl

1. Mostreu el nom, salari i salari revisat (nom de columna) de tots els empleats. Cal tenir en compte que la revisió es farà en funció del departament al que pertanyen:

10% pel departament 10
20% pel departament 20
15% per la resta de departaments.

2. Mostreu el número d’empleat, nom, salari i comissió de tots els empleats que tenen una comissió superior al salari.

3. Llista tots els detalls de l'empleat SMITH

4. Llista el nom i la localització de tots els departaments ordenats per nom de forma ascendent.

5. Llista el nom, job, salari dels empleats que estan treballant pel Deptno 20 o 40.

6. Compta els empleats que estan treballant pel Deptno 20 or 40.

7. Llista tots els empleats que s'han incorporat (hiredate) abans i després del 1982

8. Llista en nom, job i data de tots els empleats que s'han incorporat després del 1985

9. Llista la localització (loc) de l'empleat SMITH.

10. List the emps whose jobs same as SMITH or ALLEN.

11. Llista tots els Grade2 and Grade 3 de la taula emps ordenats per Grade.

12. Llista tota la informació de la taula empleatsque treballen al departament DNAME de 'ACCOUNTING' o 'RESEARCH', ordena els resultats pel nom del departament

13. Calcula per cada Job la mitja del salari i la mitja del salari amb les comissions.

14. Llista els 5 empleats que cobren menys salari ordenats per salari de menor a major.

15. Mostreu nom i número de departament de tots els analistes, managers i oficinistes, que guanyin més de 1000 €.

16. Mostreu el nom i mesos sencers (nom de columna) treballats de tots els empleats que no pertanyen els departaments 10 i 30 . Ordenats per mesos de forma descendent.


Entregar un zip amb el document amb les consultes i el resultat de la seva execució.

Entorn gràfic DDL: Query Builder

DATA LÍMIT D'ENTREGA: 10/12/2023
HORA: 23:55
NOMS DOCUMENTS: Pr_DDL_(cognoms separats per guió).pdf i Pr_script_(cognoms separats per guió).sql
QUALIFICACIÓ: Cada grup indicarà el percentatge d'implicació en la resolució de la pràctica.

Heu de lliurar dos documents: el primer en format ".pdf" contindrà el model amb la descripció de taules, camps, propietats i restriccions en format taula (com en l'exercici resum); el segon document ".sql" serà un script que contindrà totes les instruccions DDL de totes les taules i constraints, i cinc inserts de registres per a cada una de les taules. Abans de fer l'entrega cal que comproveu que el script funciona correctament, executant-lo amb el Oracle SQL Developer.

Es valorarà:

  • Taules i camps:
2 punts
  • Constraints:
2 punts
  • Utilització de recursos: seqüències, valors per defecte, funcions, diferents tipus de insercions...
1 punt
  • Dades escollides per fer els INSERTS.
1 punt
  • Funcionament i contingut del script.
2 punts
  • Presentació dels documents. Guia d'estil
2 punts
  • Tots els membres del grup han de poder explicar tots els aspectes del cas lliurat.

Casos i grup assignat a cada cas:

1- Museu.

GRUP 5: Ashenafi, Addil

2- Cursos de català, nivells i professors.

GRUP 2: Alejandro, Sami

3- Restaurants, reserves, i clients.

4- Equips, jugadors i resultats.

GRUP 3:'Jordi, Joan

5- Rutes i etapes.

'GRUP 5:Kiara, Susana

6- Xarxa de municipis, ajuntaments amb varis municipis i comarques.

GRUP 4: Francisco, Marc

7- Ascensions, pics, serralades i països

GRUP 1: Fernando, Marta


8- Curses, corredors, classificacions de curses i de campionats.

GRUP 9: Guillermo, Mohammad Omar

9- Borsa i inversions.

10- Incidències.

GRUP 7: Raúl, Rai, Àngel

11- Hospital

GRUP 8: Adrià, Josep

12- Esports


Enunciats

1- Museu.

Es desitgen introduir les dades de totes les peces d'un museu, tot especificant-ne el tipus de peça de què es tracta, una descripció de la peça, l'any aproximat o documentat d'origen de la peça, la procedència de la mateixa, la secció on s'emmagatzema, l'estat de conservació, etc. Podeu suposar que cada secció del museu tindrà assignat un responsable.

2- Cursos de català, nivells i professors.

Tenim que desenvolupar una aplicació per guardar les titulacions de català de tots els professors d'ensenyament públic, de cada professor hem d'emmagatzemar les seves dades personals i de contacte. Hem de poder consultar l'any que es va aprovar el certificat o curs i a quin centre es va examinar. De cada centre hem de guardar l'adreça completa. De cada curs volem guardar també les àrees que té un curs, per exemple:

Nivell D

Àrea Percentatge de cada àrea en

relació amb el total de la prova

Temps
Comprensió lectora i expressió escrita 12% 3 h i 20 min*
Expressió escrita 20% 3 h i 20 min*
Coneixements pràctics i teòrics del sistema lingüístic 30% 3 h i 20 min*
Coneixements del marc sociolingüístic i històric de la llengua 13% 3 h i 20 min*
Expressió oral 25% 10 min


3- Restaurants, reserves, i clients.

En una cadena de restaurants necessitem emmagatzemar les reserves que es realitzen mitjançant un TPV (Terminal Punt de Venda). De cada reserva volem saber el client que l'ha fet, la taula, número de persones, quin restaurant i la franja horària. D'un client necessitem el nom, cognoms, adreça, telèfon i correu electrònic.

4- Equips, jugadors i resultats.

Comencem a fer una aplicació per la Lliga Catalana d'Ultimate, hem d'emmagatzemar els equips que hi participen, especificant el seu nom, la població on pertanyen, la data de creació, una adreça completa per l'enviament de correu postal, la web i un correu electrònic de contacte. De cada equip volem saber els jugadors que hi pertanyen amb les dades personals de cada jugador (data de naixement, gènere, correu electrònic, lloc de naixement, país i el que cregueu convenient). La lliga consta de jornades i a cada jornada un equip disputa varis partits dels quals volem emmagatzemar els resultats.

5- Rutes i etapes.

Anem a fer una web tipus wikiloc de rutes de btt, senderisme, piragüisme, etc. La millora que volem implementar és que una ruta consta de varies etapes i a cada etapa guardem la distància, el temps emprat aproximat, desnivell acumulat, data de creació i la dificultat. Cada etapa té associades les poblacions per on passa i de cada població guardem els punts d'interès turístic, com per exemple, museu d'art contemporani amb entrada a 3 euros i obert tots els matins de 10:00h a 14:00h.

6- Xarxa de municipis, ajuntaments amb varis municipis i comarques.

La generalitat de Catalunya vol publicar una base de dades amb les dades dels municipis de Catalunya per a que la població en pugui fer ús. Un municipi pertany a només una comarca i a un ajuntament, i un ajuntament pot tenir varis municipis. De cada població publicarem el número d'habitants, altitud, superfície habitada, superfície total. De cada població volem publicar els edificis monumentals que té publicant el nom, la data de construcció i la descripció.

7- Ascensions, pics, serralades i països

Kilian Jornet vol dissenyar una aplicació per la seva web on mostri totes les curses de muntanya on ha participat. Per això de cada cursa volem guardar la posició, el temps, el país, la data i els pics per on ha passat la cursa amb la seva alçada, latitud, serralada a la que pertany i la data de la seva primera ascensió. De les serralades volem mostrar la superfície i els països als que pertany.

8- Curses, corredors, classificacions de curses i de campionats.

Una empresa que organitza curses de córrer. Per a fer això necessita una base de dades on pugui guardar tots els corredors inscrits, amb les seves dades de contacte i les dades necessàries per fer les categories per sexe i edat. La empresa gestionarà varies curses en diferents dates i edicions, de cada cursa volem saber la localitat, província i país on es celebra, la distància i el desnivell acumulat. De cada cursa ha de guardar la posició i el temps emprat en fer-la.

9- Borsa i inversions.

Una gestoria s'encarrega de fer inversions en borsa amb el patrimoni de varis clients. De cada client hem de saber les seves dades de contacte i quantitat de diners que té en metàl·lic. Per una altra banda tenim les dades de totes les empreses que cotitzen en borsa com codi, mercat (ibex, eurostock ...), preu, variació, volum i última data/hora de modificació. Quan fem una inversió d'un client necessitem saber l'acció que s'ha comprat o venut, el seu estat (compra o venda), la data , el número d'accions i l'import

10- Incidències

Una botiga online de productes de electrònics ha vist la necessitat d'instal·lar en la seva web un sistema d'incidències per als seus usuaris. El sistema té els usuaris registrats amb el seu nickname, contrasenya, dades personals, adreça i data de naixement. Tots els usuaris registrats poden introduir incidències sobre un producte que hagin comprat, és per això que necessitem tenir tots els productes en la mateixa base de dades amb el seu codi, descripció i preu. També l'usuari ha de poder fer una comanda amb els productes que hagi comprat, quantitat, data de la comanda i el preu parcial per producte i el total de la comanda.

11- Hospital

Una mútua dentista ha crescut molt durant els últims anys, i és per això que vol informatitzar tota la informació que ara enregistra amb fitxes de paper i llibres de visites. Quan un client pot concertar telefònicament visites a un dels centres que disposa la mútua, sobre la visita necessitem saber les dades del pacient, el tipus de tractament a fer, la data i la hora. Del pacient necessitem saber les dades de contacte, el número de seguretat social i l'edat. Dels centres de la mútua necessitem saber els horaris que està obert, l'adreça i dades de contacte.

12- Esports

Tenim que desenvolupar una aplicació per gestionar lligues de hoquei, handbol, bàsquet, ultimate i waterpolo. Pot ser que més endavant hàgim d'incloure algun esport minoritari com per exemple el futbol. De cada lliga volem gestionar els equips, les jornades i els resultats dels partits. De cada equip necessitem saber la localitat, l'estadi o pavelló on juga i la data de fundació de l'equip. Les jornades es celebren en 1 dia concret i dels partits sempre guardarem la data i l'hora que comença.