Pràctiques de criptografia

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Pràctica 1 - Història de la criptografia

 • Quin es considera el primer criptosistema documentat de la història?
 • Quin va ser el paper de la “màquina enigma” en la segona guerra mundial?
 • Què ens diu el principi de Kerckhoffs?

Pràctica 2 - Criptografia simètrica

 • Cerca informació sobre els programes més utilitzats per tal d'encriptar discs, particions, carpetes i fitxers en windows i en linux.
 • Quins algoritmes són els mes usats en la criptografia simètrica?
 • Per què la criptografia simètrica és la més usada per encriptar informació?

(MV Linux) Treballa amb GPG:

 • Crea un fitxer de text amb un missatge a dins.
 • Realitza un xifratge simètric del fitxer.
 • Envia el fitxer xifrat per correu a un company. (Hauràs de dir-li la clau privada per que el pugui desxifrar).
 • Fes que el company t'envii un missatge xifrat a tu per correu i desxifra'l.


Pràctica 3 - Criptografia simètrica

Existeixen moltes eines per tal de xifrar discs, particions, carpetes i arxius, anem a utilitzar-ne alguns d'ells per tal de configurar una política de xifratge per exemple en un ordinador portàtil per tal d'evitar de que un desconegut accedeixi a la nostra informació.

(MV Windows) Treballa amb Veracrypt:

(MV Windows) Treballa amb Bitlocker:


Pràctica 4 - Funcions Hash o de Resum

 • Què és el MD5? Per a què serveix?
 • Com es verifica la integritat d'un arxiu?
 • Què és el SHA? Quina és la diferència amb el MD5?
 • Crea un fitxer de text amb la frase “Aquesta és una prova de l'algorisme md5”. Guarda'l coma a “frase.txt”. Calcula la seva signatura (el seu md5sum).
 • Fes una petita modificació en la frase anterior, per exemple substitueix “és” per “es” sense accent. Calcula novament la signatura. Coincideix? És molt diferent?
 • Cerca com es fa per tal d'adjuntar el checksum a un arxiu comprimit per tal de poder verificar-lo de forma automàtica : http://es.wikipedia.org/wiki/Md5sum. Comprimeix l'arxiu “frase.txt” en un zip i obté un altra anomenat frase.zip.asc. (aquesta extensió .asc s'utilitza per indicar que és una firma digital d'un arxiu md5)
 • Comprova el checksum de forma automàtica (amb la comanda md5sum -c).
 • Ves a la pàgina www.filehippo.com. Descarrega la darrera versió del "VLC Player". Anoteu el seu sha1sum. Comproveu que se us ha baixat correctament calculant el seu SHA1 amb el sha1sum. Us ha donat el mateix sha1?
 • Obté amb la funció sha1sum de l'arxiu frase.txt. Quants caràcters hexadecimals conté? Per què obtenim una funció hash més gran que amb el MD5?
 • Calcula el SHA1 del fitxer frase.txt i guarda'l en un fitxer de text anomenat frase.sha1. Verifica el SHA1 del fitxer automàticament amb el hash guardat en el fitxer frase.sha1

Pràctica 5 - GPG: GNU Privacy Guard (Asimétrica)

 • Creeu un parell de claus per utilitzar per a xifrar i desxifrar, i també un certificat de revocació.
 • Envia per correu electrònic la teva clau pública a algun company de la classe per tal d'enviar i rebre missatges xifrats.
 • Demana a algun company que t'envii la seva clau pública per correu electrònic i importa la clau.
 • Xifra un missatge amb la clau publica del teu company i envia-li un missatge xifrat.
 • Que un company t'envii un missatge xifrat amb la teva clau pública i quan el rebis desxifra'l utilitzant la clau privada.
 • Ara, que un company t'enviï un document signat digitalment per ell però sense encriptar. (Consulta el link).
 • Cerca algun servidor de claus públiques i indica com ho faries per tal de pujar-hi la teva clau pública. Quines dades et demanen?
LListat de servidors:
  MIT, hkp://pgp.mit.edu  
  RedIris, hkp://pgp.rediris.es
  GNUPG, hkp://keys.gnupg.net
  PGP, hkp://subkeys.pgp.net
  UBUNTU, hkp://keyserver.ubuntu.com
 • Si volguessis donar de baixa la teva clau pública d'aquest servidor, com ho hauries de fer?
 • Que un company et digui a quin servidor ha penjat la seva clau pública, descarrega-la i verifica la seva emprempta digital (huella digital).