Pràctiques de Seguretat passiva

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Pràctiques de Seguretat Passiva

Normativa de lliurament de pràctiques

 • Totes les pràctiques són puntuables i es lliuren el dia següent a l'inici de la pràctica.
 • Cadascuna de les pràctiques té el mateix pes i en total és un 30% de la nota de la Unitat Formativa.
 • Si es detecta còpia, la Unitat Formativa queda automàticament suspesa.


Lliurament de les pràctiques

S'ha d'elaborar un document que contingui:

 • Nom i cognom de l'alumne
 • Nom de la pràctica
 • Explicació de la solució amb la metodologia de resolució de la pràctica (pas a pas amb les comandes i programes utilitzats)
 • Captures de pantalla que indiquin que s'ha supertat amb èxit. A les captures s'ha de visualitzar el vostre DNI.
 • Si no s'ha aconseguit solucionar la pràctica s'ha d'exposar els problemes trobats i les soluciones que s'han intentat.
 • El nom del document ha de ser: COGNOM1-COGNOM2-NOM_NOMPRACTICA_SMX_GRUPX.pdf Si no es respecta aquesta nomenclatura es traurà 1 punt de la nota de la pràctica.
 • En el cas que l'entrega sigui més d'una pràctica s'haurà de crear un zip indicant el nom de les pràctiques que hi ha dintre: COGNOM1-COGNOM2-NOM_NOMPRACTICA1_NOM_PRACTICA2_SMX_GRUPX.zip

Pots descarregar-te una plantilla genèrica d'entrega de pràctica al Moodle de l'assignatura.

Pràctica Clauer USB (opcional)

Instal·la i configura un programari per tal que utilitzant un USB puguis entrar en la teva sessió del Sistema Operatiu.

 • Prova diverses opcions com:
 • Si no es posa USB l'usuari no pot entrar al S.O. ni tant sols posant correctament la contrasenya.
 • Si es posa USB l'usuari no cal que introdueixi la contrasenya. Directament entra a la seva sessió
 • Quan l'usuari treu el USB es bloca automàticament la sessió.
 • Prova altres combinacions.
 • Linux:
 • Windows:


Pràctica SAI

Instal·la i configura un programa que permeti monitoritzar l'estat del SAI que el PC té connectat. Fes-ho utilitzant els Sistemes Operatius Ubuntu i Windows. També configura'l per tal que apagui l'ordinador quan la bateria del SAI arribi al 5% de la seva capacitat. Fes una Fotografia del SAI i identifica cadascuna de les parts (components, connectors, etc)

 • Linux:
 • Windows:
 • Haz una lista de tu equipos de trabajo en casa y calcula que SAI domestico necesitarias según potencia (monitor, portatil, Router, PC sobremesa)


Pràctica Empremta Digital (Lector de huellas)

Instal·la i configura un programari per tal que utilitzant un dispositiu de lectura d'empremtes digitals puguis entrar en la teva sessió del Sistema Operatiu. Prova diverses opcions.

 • Linux:
 • Windows10:


Pràctica Vídeo - vigilància

Instal·la una Càmera Web i un programa que cada vegada que detecti moviment faci una fotografia. Cal canviar la ruta per defecte on s'emmagatzemen les imatges.

 • Linux:
 • Windows:
 • Trobeu algun programari que faci captures de pantalla automàticament quan detecti moviment.
Teòrica

Llegeix els apunts i busca per Internet les solucions a les següents preguntes:

AMENACES, ATACS I VULNERABILITATS

 • Microsoft té la seva pròpia pàgina sobre notícies de seguretat: cerca-la.
 • Com classifica Microsoft la gravetat de les seves vulnerabilitats? Què és el MSRC?
 • Consulta el darrer butlletí d'actualització de seguretat de Microsoft i contesta:
  • De quina vulnerabilitat es tracta?
  • A quin software afecta?
  • Quina classificació li ha donat Microsoft?
  • Quin impacte podria tenir si afecta al teu ordinador?
  • Quines mesures hem de prendre per corregir-la?
 • Què són les llistes Robinson?Qui pot entrar a formar part d'aquestes?
 • Actualment es dissenya molt més software maliciós. És més maliciós pel què fa a la destrucció dades que els dissenyats anteriorment? Per què?
 • Cerca a Internet les diferències entre aquests tipus d'atacants que t'indiquem tot seguit: Hackers, Crackers, Phreakers, Sniffers, Lammers, Newbie, Ciberterroriste, Programadors de virus i Carders.
 • Explica els següents atacs: Spoofing, Sniffing, Malware, Keyloggers, Enginyeria, social, Phishing, DoS
 • Cerca algunes aplicacions a Internet capaces de descobrir contrasenyes. Com ho fan?
 • Cerca a Internet alguna aplicació per comprovar el nivell de seguretat de les contrasenyes que utilitzes habitualment. Utilitzes contrasenyes prou segures?
 • Com podem crear una bona contrasenya però fàcil de recordar? Posa'n un exemple.
 • És convenient canviar la contrasenya de tant en tant? Com ho pots fer per recordar el canvi fàcilment?

CPD

 • Cerca a Internet què és un CPD.

http://tecnovortex.com/datacenters-paseo* Quins factors creus que s'ha de tenir en compte a l'hora d'escollir on situar els equips que formen el CPD?

 • Donades les característiques de la Mercè: on creus que podríem instal·lar un petit CPD?
 • On té Google situats “presumptement”alguns dels seus Data Centers?
 • Investiga sobre possibles sistemes de climatització adequats per un CPD.
 • Quines condicions d'humitat i temperatura són les idònies per un CPD?
 • Actualment s'està invertint en CPDs més ecològics pel què fa al consum energètic d'aquest. Quines propostes podem fer a l'hora d'instal·lar un CPD per tal de que consumeixi menys energia?
 • Cerca què són les regletes protectores, els estabilitzadors de tensió i els SAIS. Cerca també alguna imatge de cadascun d'ells.
 • Com s'anomenen els SAIS en anglès? Quines sigles utilitzen per a nomenar aquesta mena de dispositius?


Pràctica proposta CPD (optativa)

 • Realizar una propuesta para la instalación y configuración en un CPD de:
  • Un sistema de control de acceso
  • Un sistema de control de presencia,
  • Un sistema de prevención y extinción de incendios
  • Debes valorar las distintas posibilidades que ofrece el mercado y justificar las soluciones adoptadas mencionando las ventajas e inconvenientes de las alternativas desechadas.


SAI

 • Cerca a Internet diferents models de SAIS disponibles al mercat tant online com ofline i compara els preus i característiques de cadascun d'ells. (Algunes marques de SAIS són Emerson, APC, Eaton, Socomec, NGS, MGE...)
 • Explica les diferencies entre un sai online i un altre offline
 • Baixa't d'Internet algun manual d'instruccions d'un SAI i identifica els paràmetre anteriors.
 • Visita la web de http://www.danielclemente.com/consumo/ sobre cuánto gasta un ordenador.
 • Buscar el modelo de SAI más adecuado para cada uno de los siguientes casos i indicar:
  • Modelo de SAI.
  • Tecnología de funcionamiento.
  • Potencia de salida.
  • Autonomía de la batería.
  • Conexiones de electricidad que posee.
  • Conexión con el Server
  • SO que soporta.
  • Conexión de data-line
  • Otras conexiones
  • Otras características.
  • Precio.
  • Foto.
   • Caso 1: para un pequeño Server que queremos tener encendido 24h/día y un consumo aproximado de 300W.
   • Caso 2 : para un armario de switches o routers, debe ir en armario para elementos de red.
   • Caso 3: para un Server que queremos tener encendido 24h/día y un consumo aproximado de 800W.