Pràctiques de Seguretat passiva

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Pràctiques de Seguretat Passiva

Normativa de lliurament de pràctiques

 • Totes les pràctiques són puntuables i es lliuren el dia següent a l'inici de la pràctica.
 • Cadascuna de les pràctiques té el mateix pes i en total és un 30% de la nota de la Unitat Formativa.
 • Si es detecta còpia, la Unitat Formativa queda automàticament suspesa.


Lliurament de les pràctiques

S'ha d'elaborar un document que contingui:

 • Nom i cognom de l'alumne
 • Nom de la pràctica
 • Explicació de la solució amb la metodologia de resolució de la pràctica (pas a pas amb les comandes i programes utilitzats)
 • Captures de pantalla que indiquin que s'ha supertat amb èxit. A les captures s'ha de visualitzar el vostre DNI.
 • Si no s'ha aconseguit solucionar la pràctica s'ha d'exposar els problemes trobats i les soluciones que s'han intentat.
 • El nom del document ha de ser: COGNOM1-COGNOM2-NOM_NOMPRACTICA_SMX_GRUPX.pdf Si no es respecta aquesta nomenclatura es traurà 1 punt de la nota de la pràctica.
 • En el cas que l'entrega sigui més d'una pràctica s'haurà de crear un zip indicant el nom de les pràctiques que hi ha dintre: COGNOM1-COGNOM2-NOM_NOMPRACTICA1_NOM_PRACTICA2_SMX_GRUPX.zip

Pots descarregar-te una plantilla genèrica d'entrega de pràctica al Moodle de l'assignatura.

Pràctica Clauer USB

Instal·la i configura un programari per tal que utilitzant un USB puguis entrar en la teva sessió del Sistema Operatiu.

 • Prova diverses opcions com:
 • Si no es posa USB l'usuari no pot entrar al S.O. ni tant sols posant correctament la contrasenya.
 • Si es posa USB l'usuari no cal que introdueixi la contrasenya. Directament entra a la seva sessió
 • Quan l'usuari treu el USB es bloca automàticament la sessió.
 • Prova altres combinacions.
 • Linux:
 • Windows:


Pràctica SAI

Instal·la i configura un programa que permeti monitoritzar l'estat del SAI que el PC té connectat. Fes-ho utilitzant els Sistemes Operatius Ubuntu i Windows. També configura'l per tal que apagui l'ordinador quan la bateria del SAI arribi al 5% de la seva capacitat. Fes una Fotografia del SAI i identifica cadascuna de les parts (components, connectors, etc)

 • Linux:
 • Windows:

hay que ir a configuración->almacenamiento->añadir el disco. A windows has d'instalar el software que hi ha a osiris->isos->SOFTWARE_SAI_APC_650.isos

Calcular la potencia necesaria para un SAI en función del ordenador, tarjeta, monitor...

https://es.msi.com/power-supply-calculator


Pràctica Empremta Digital

Instal·la i configura un programari per tal que utilitzant un dispositiu de lectura d'empremtes digitals puguis entrar en la teva sessió del Sistema Operatiu. Prova diverses opcions.

 • Linux:
 • Windows:
A la carpeta "osiris_recursos->SMX-M6->UF1 trobareu dues versions del driver:
 • Protector Suite 2009 - per a Windows XP / Windows Vista.
 • Protector Suite 2012 - per a Windows 7 / Windows 8 (arxiu comprimit)


Pràctica DNI-e

Instal·la i configura un programari per tal que utilitzant un DNI-E puguis entrar en la teva sessió del Sistema Operatiu.

 • Linux:
 • Windows:

Pràctica Vídeo - vigilància

Instal·la una Càmera Web i un programa que cada vegada que detecti moviment faci una fotografia. Cal canviar la ruta per defecte on s'emmagatzemen les imatges.

 • Linux:
 • Windows:
 • Trobeu algun programari que faci captures de pantalla automàticament quan detecti moviment.===Solució===
'''CURS 17_18'''
Para activar la webcam hay que ir al virtualbox, Dispositivos->Cámara Web (No debe conectarse por USB)

//La aplicación Cheese sirve para comprobar que realmente funciona la webcam
'''Instal·lació del programa motion'''  // usad ubuntu 14.4.ova de MV
 
$sudo apt-get install motion

$sudo cp /etc/motion/motion.conf /etc/motion/motion.conf_backup //hacemos copia de seguridad del fichero a modificar.

$gedit /etc/motion/motion.conf  //fichero de configuración que vamos a modificar 
 
Una vegada dintre del fitxer '''motion.conf''':

<pre>
#si quisieramos cambiar la resolución de grabación
width 1280
height 960

#numero de imatges per segon: framerate
framerate 10
ffmpeg_video_codec mpeg4

#Activar sensor de movimiento: locate on
locate on

#On guardar les grabacions:
target_dir /home/usuari/Imatges/

#Estructura del nom de les imatges:
snapshot_filename %Y%m%d/camera-%t/snapshots/hour-%H/camera-%t-%v-%Y%m%d%H%M%S-snapshot
jpeg_filename %Y%m%d/camera-%t/motions/hour-%H/camera-%t-%v-%Y%m%d%H%M%S-%q-motion
movie_filename %Y%m%d/camera-%t/movies/hour-%H/camera-%t-%v-%Y%m%d%H%M%S-movie
timelapse_filename %Y%m%d/camera-%t/timelapses/hour-%H/camera-%t-%Y%m%d-timelapse

</pre>

Teòrica

Llegeix els apunts i busca per Internet les solucions a les següents preguntes:

AMENACES, ATACS I VULNERABILITATS

 • Microsoft té la seva pròpia pàgina sobre notícies de seguretat: cerca-la.
 • Com classifica Microsoft la gravetat de les seves vulnerabilitats? Què és el MSRC?
 • Consulta el darrer butlletí d'actualització de seguretat de Microsoft i contesta:
  • De quina vulnerabilitat es tracta?
  • A quin software afecta?
  • Quina classificació li ha donat Microsoft?
  • Quin impacte podria tenir si afecta al teu ordinador?
  • Quines mesures hem de prendre per corregir-la?
 • Què són les llistes Robinson?Qui pot entrar a formar part d'aquestes?
 • Actualment es dissenya molt més software maliciós. És més maliciós pel què fa a la destrucció dades que els dissenyats anteriorment? Per què?
 • Cerca a Internet les diferències entre aquests tipus d'atacants que t'indiquem tot seguit: Hackers, Crackers, Phreakers, Sniffers, Lammers, Newbie, Ciberterroriste, Programadors de virus i Carders.
 • Explica els següents atacs: Spoofing, Sniffing, Malware, Keyloggers, Enginyeria, social, Phishing, DoS
 • Cerca algunes aplicacions a Internet capaces de descobrir contrasenyes. Com ho fan?
 • Cerca a Internet alguna aplicació per comprovar el nivell de seguretat de les contrasenyes que utilitzes habitualment. Utilitzes contrasenyes prou segures?
 • Com podem crear una bona contrasenya però fàcil de recordar? Posa'n un exemple.
 • És convenient canviar la contrasenya de tant en tant? Com ho pots fer per recordar el canvi fàcilment?

CPD

 • Cerca a Internet què és un CPD.

http://tecnovortex.com/datacenters-paseo* Quins factors creus que s'ha de tenir en compte a l'hora d'escollir on situar els equips que formen el CPD?

 • Donades les característiques de la Mercè: on creus que podríem instal·lar un petit CPD?
 • On té Google situats “presumptement”alguns dels seus Data Centers?
 • Investiga sobre possibles sistemes de climatització adequats per un CPD.
 • Quines condicions d'humitat i temperatura són les idònies per un CPD?
 • Actualment s'està invertint en CPDs més ecològics pel què fa al consum energètic d'aquest. Quines propostes podem fer a l'hora d'instal·lar un CPD per tal de que consumeixi menys energia?
 • Cerca què són les regletes protectores, els estabilitzadors de tensió i els SAIS. Cerca també alguna imatge de cadascun d'ells.
 • Com s'anomenen els SAIS en anglès? Quines sigles utilitzen per a nomenar aquesta mena de dispositius?

SAI

 • Cerca a Internet diferents models de SAIS disponibles al mercat tant online com ofline i compara els preus i característiques de cadascun d'ells. (Algunes marques de SAIS són Emerson, APC, Eaton, Socomec, NGS, MGE...)
 • Explica les diferencies entre un sai online i un altre offline
 • Baixa't d'Internet algun manual d'instruccions d'un SAI i identifica els paràmetre anteriors.
 • Visita la web de http://www.danielclemente.com/consumo/ sobre cuánto gasta un ordenador.
 • Buscar el modelo de SAI más adecuado para cada uno de los siguientes casos i indicar:
  • Modelo de SAI.
  • Tecnología de funcionamiento.
  • Potencia de salida.
  • Autonomía de la batería.
  • Conexiones de electricidad que posee.
  • Conexión con el Server
  • SO que soporta.
  • Conexión de data-line
  • Otras conexiones
  • Otras características.
  • Precio.
  • Foto.
   • Caso 1: para un pequeño Server que queremos tener encendido 24h/día y un consumo aproximado de 300W.
   • Caso 2 : para un armario de switches o routers, debe ir en armario para elementos de red.
   • Caso 3: para un Server que queremos tener encendido 24h/día y un consumo aproximado de 800W.