NF1: Preparació de l’entorn de desenvolupament

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

UNITAT FORMATIVA 1

• Instal·lació de Xampp:

• Ves al panell de control de Xampp

• Captura la pantalla

• Crea un directori (c:\Cognom1Nom\web) on hi haurà els projectes

• Localitza el fitxer de configuració del servidor Apache (pots accedir des del panell de control). Assegura't de que està carregat el mòdul que permet crear alias (LoadModule alias_module modules/mod_alias.so ha d’estar descomentat)

• Per defecte el directori on s’executaran el nostres projectes (Document Root) és "C:/xampp/htdocs". Això no ho canviarem però crearem un alias per a poder accedir via web al nostre directori. Per a aconseguir-ho cal crear un alias dins la sentència que s’executarà si hem carregat el mòdul anterior (IfModule alias_module) :

Alias /Cognom1 "c:/Cognom1Nom/web" --> Crea l’àlias <Directory " c:/Cognom1Nom/web "> --> Defineix permisos d’accés Options Indexes FollowSymLinks Includes ExecCGI AllowOverride All Order allow,deny Allow from all Require all granted </Directory> • Fes en el directori creat un document HTML amb el títol HOLA SOC X (X serà el teu nom) i que sigui un formulari per entrar les dades d’un alumne (Dni, nom,adreça i telèfon) i guarda’l amb el nom prova1.html

• Arrenca el servidor i accedeix a aquest directori des del navegador (localhost/alias) i captura la pantalla sencera.

• Entra a la pàgina prova1.html i captura la pantalla sencera.

• Des de PhpMyAdmin crea una base de dades amb el teu nom i captura la pantalla sencera (per accedir als menús de Xampp cal anar a localhost, per poder treballar amb PhpMyAdmin cal haver arrencat el servei de MySql)