M3 - Programació estructurada / Pràctiques UF1: Pt1

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

El professorat de programació desitja realitzar el càlcul de les notes obtingudes pels alumnes al nucli formatiu 1. Tenen un total de 30 alumnes i les notes les tenen emmagatzemades en una matriu de 30 files (alumnes) i 7 columnes (activitats). La informació està en el fitxer adesNotes.java

Es vol conèixer:

 • Nota final del NF1 per a cada alumne. Per fer el càlcul suposem:
  Nota NF1 = 0.1 Pt1+ 0.1 Pt2 + 0.25 Pe1 + 0.1 Pt3+ 0.1 Pt4 +0.1 Pt5+ 0.25 Pe2
 • Nota mitjana de cada activitat avaluada
 • La nota més alta de cada activitat avaluada
 • La nota final més alta
 • La nota més alta entre totes les activitats.

Com a resultat final, es desitja realitzar un llistat amb el següent format (més o menys, tampoc perdeu massa temps amb qüestions estètiques):

Ex_Taules


La nota més alta de totes les activitats és:


 • Podeu utilitzar les següents dades:
public class DadesNotes {

  public static void main(String[] args) {
    double notes[][] = {
      {1.24, 6.53, 7.05, 2.87, 6.86, 5.97, 4.31},
      {2.11, 5.59, 9.00, 8.28, 7.43, 0.68, 4.19},
      {8.82, 4.34, 3.15, 2.74, 1.10, 6.84, 4.46},
      {5.38, 6.34, 5.74, 7.79, 6.34, 9.33, 0.31},
      {2.27, 3.58, 2.92, 0.67, 4.65, 4.88, 2.19},
      {6.59, 9.19, 7.63, 6.74, 5.01, 0.45, 9.50},
      {5.95, 4.51, 0.88, 5.67, 9.07, 8.94, 2.14},
      {7.97, 5.67, 7.31, 8.52, 3.93, 1.21, 9.45},
      {2.61, 0.37, 2.59, 9.47, 4.27, 5.54, 4.85},
      {5.91, 3.22, 6.43, 6.83, 7.35, 7.02, 5.13},
      {9.43, 7.54, 0.59, 8.49, 9.70, 9.76, 5.20},
      {1.62, 6.51, 1.91, 5.07, 1.32, 0.79, 2.05},
      {1.52, 9.55, 5.43, 0.15, 6.22, 6.90, 1.40},
      {2.28, 1.21, 8.67, 1.90, 3.84, 5.37, 4.52},
      {2.52, 9.69, 5.32, 8.88, 3.00, 3.88, 6.99},
      {2.18, 2.13, 1.32, 3.50, 9.93, 2.65, 2.85},
      {6.67, 5.25, 0.05, 8.32, 1.84, 3.04, 5.76},
      {8.37, 3.80, 4.51, 4.48, 2.88, 4.82, 8.78},
      {8.62, 8.82, 1.22, 5.22, 8.55, 6.76, 2.25},
      {7.59, 9.65, 5.71, 9.23, 5.70, 9.84, 7.77},
      {3.74, 4.60, 7.58, 5.55, 0.09, 8.18, 6.54},
      {0.21, 3.88, 1.03, 8.38, 2.71, 9.80, 8.57},
      {8.24, 3.10, 3.41, 1.27, 9.94, 3.99, 0.51},
      {9.88, 4.24, 1.49, 7.51, 0.28, 3.61, 5.07},
      {8.54, 1.68, 1.61, 8.16, 6.59, 6.25, 7.67},
      {4.55, 3.11, 9.75, 5.91, 1.42, 1.63, 8.65},
      {2.54, 4.37, 2.45, 0.95, 4.71, 7.41, 6.75},
      {2.11, 2.89, 0.76, 1.86, 3.63, 2.64, 5.43},
      {1.02, 1.97, 9.37, 5.38, 3.19, 1.09, 0.18},
      {0.39, 0.23, 5.15, 1.66, 1.66, 3.91, 6.96}};

  }
}
 • Resultat:
Sol_Ex_Taules