M3 - Programació estructurada / Exercicis UF2: Recursivitat bàsics

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Indicar quina serà la sortida dels procediments següents:

1a)

void p1( int a ) {
  if (a>0) {
   System.out.print(a+” “);
   p1(a-1);
  }
  else {
   system.out.print(“final”)
  }
}

1b)

void p1( int a ) {
  if (a>0) {
   System.out.print(a+” “);
   p1(a-1);
  }
  else {
   System.out.print(“final”)
  }
  System.out.print(a+” “);
  System.out.print(”final de veritat “);
}

Quina seria la sortida si executéssim p1(6)?


2a)

void p2( int a , int b) {
  if (a%b!=0) {
   System.out.print(a+” “);
   p2(a+1,b);
  }
  else {
   System.out.print(“final”);
  }
}

2b)

void p2( int a , int b) {
  if (a%b!=0) {
   System.out.print(a+” “);
   p2(a+1,b);
  }
  System.out.print(“final”);
}

Quina seria la sortida si executéssim p2(10,8)?

3)

void p3(int a, int b ){
  if (a > 0){
   p3(a-1,b+a);
  }
  else
  {
   System.out.print(b+” “);
  }
}

Quina seria la sortida si executéssim p3(5,3)?

Quina seria la sortida si eliminéssim el else ( fent sempre el print ) i des del programa principal féssim:

for (int i=1;i<=5;i++){
  System.out.print (“p3 (“+ i+”):”);
  p3 (i,0);
}

4a)

void p4 ( int a) {
  if (a> 0) {
   p4(a-1);
   System.out.print(a+” “);
  }
  else {
   System.out.print(”fi? “);
  }
}

4b)

void p4 ( int a) {
  if (a> 0) {
   p4(a-1);
   System.out.print(a+” “);
  }
  System.out.print(”fi? “);
}

Quina seria la sortida si executéssim p4(5)?

5)

void p5( int a ) {
  if (a>0 {
   System.out.print(a+” “);
   a=a-1;
   p5(a);
  }
  System.out.print(a+” “);
}

Quina seria la sortida si executéssim p5(5)?

6)

void p6(int a ){
  System.out.print(a+” “);
  for ( int i =a; i>0;i--){
   p6(i-1);
  }
}

Quina seria la sortida si executéssim p6(4)?

7)

int f1 ( int a ) {
  int f;
  if ( a>0) f= f1(a-1) + 1;
  else f=0;
  return f;
}

Que retornaria f1(10)?

8 )

int f2 ( int a ) {
  int f;
  if ( a>0) f= f2(a-1) + a;
  else f=0;
  return f;
}

Que retornaria f2(10)?

9)

int f3 ( int a ) {
  int r,i,f;
  if (a>0) {
   r=a;
   for ( i= a-1;i>0;i--){
     r= r + f3(i);
   }
   f=r;
  }
  else f=a;
  return f;
}

Què retorna f3(6)?

Trobar el cas general (què fa la funció) i escriure-la d’una altra forma més senzilla

10)

int f4( int x ){
  int f;
  if (x> 100) f=x-10;
  else f= f4(f4(x+11));
  return f;
}

Què retorna f4(100), i f4(0)? Fer el programa més senzill.