M3 - Programació estructurada / Exercicis UF1: Taules - Problemes

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

1. Tortitas

L'especialitat de Miquel és fer tortitas. A la cuina del seu restaurant fa diàriament moltíssimes i les va col·locant una damunt de l'altra segons les treu de la planxa. Li agrada veure varietat a la seva pila de tortitas, per la qual cosa va fent-les de mides diferents.

Com que la tortita que està més amunt es refreda molt més ràpid que la resta, de tant en tant fica l'espàtula entre dues tortitas de la torre i les dóna la volta, de manera que la tortita que estava a sobre queda ara al mig, i la que estava al mig, queda la primera.

Després d'una sèrie de voltejos, series capaç de dir la mida de la tortita que queda més amunt?

Entrada

Cada cas de prova conté dues línies. La primera descriu la situació inicial de la pila de tortitas. Conté una successió de números acabada amb -1 que indica les mides de cadascuna de les tortitas, començant per la mida de la situada damunt la taula i acabant per la de més amunt. Totes les mides són positives, per la qual cosa el -1 final no s'ha de considerar.

Una segona línia descriu els voltejos que fa Miquel. El primer número de la línia indica el nombre de voltejos que fa. El segueix un número per cada moviment, indicant el nombre de tortitas totals que agafa de cop. Es garanteix que el nombre sempre és vàlid (és a dir, està entre 0 i el nombre total de tortitas).

L'entrada acaba amb un cas de prova sense tortitas.

Sortida

Per cada cas de prova escriu com queden distribuïdes les tortitas que queda a dalt després dels moviments de Miquel.

Entrada d'exemple      Sortida d'exemple

5 4 3 2 1 -1
0                5 4 3 2 1
7 6 5 4 3 2 1 -1
2 7 5              1 6 7 4 3 2 5
9 8 7 6 5 4 3 2 1 -1
3 7 5 2             9 8 1 6 7 4 3 5 2 
-1
0

Consideracions

- Com a molt es poden fer tortitas de 10 mides diferents (10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1).
- Com a molt es fan 5 voltejos en la mateixa pila.
- Utilitzeu taules de mides adequades per tractar totes les possible piles de tortitas i els seus voltejos.