M3 - Programació estructurada / Exercicis UF1: Taules - Pokemons

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Dos entrenadors de Pokemons es troben en un gimnàs i es reten a un duel. Cada un d'ells porta 10 Pokemons a la butxaca dins d'una taula (a la taula realment es representa la seva força amb un número enter) i per tant faran 10 combats.

Per a que el combat sigui just cada entrenador farà lluitar al seu Pokemon més fort per a cada combat (un Pokemon només podrà lluitar un cop) i després aquest es posarà a descansar. Quan un Pokemon guanyi un combat, el seu equip guanyarà un punt, en cas d'empat cada un s'emportarà un punt. Per a conèixer la força de cada Pokemon s'utilitzarà un número aleatori entre 1 i 100.

La sortida del programa serà com la següent:

Mostrem els pokemons que cada jugador porta

jugador1->11 jugador2->70
jugador1->59 jugador2->43
jugador1->93 jugador2->59
jugador1->69 jugador2->13
jugador1->45 jugador2->8
jugador1->72 jugador2->17
jugador1->74 jugador2->77
jugador1->99 jugador2->85
jugador1->29 jugador2->75
jugador1->18 jugador2->95
*************************

Resultat de cada combat

Màxim Jugador1->99 Màxim Jugador2->95
Màxim Jugador1->93 Màxim Jugador2->85
Màxim Jugador1->74 Màxim Jugador2->77
Màxim Jugador1->72 Màxim Jugador2->75
Màxim Jugador1->69 Màxim Jugador2->70
Màxim Jugador1->59 Màxim Jugador2->59
Màxim Jugador1->45 Màxim Jugador2->43
Màxim Jugador1->29 Màxim Jugador2->17
Màxim Jugador1->18 Màxim Jugador2->13
Màxim Jugador1->11 Màxim Jugador2->8
************************

Resultat Final
Jugador1: 7 punts
Jugador2: 4 punts