M3 - Programació estructurada / Exercicis UF1: Fer expressions lògiques

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca
  • Sent a, b, c, d variables numèriques, escriviu l'expressió lògica corresponent a:
a) Els valors de b i c són tots dos superiors al valor de d.
b) Els valors d'a, b i c són idèntics.
c) Els valors d'a, b i c són idèntics però diferents del valor de d.
d) El valor de b està comprès, estrictament, entre els valors de c i d, i el valor dec és més petit que el valor de d.
  • En un algorisme que analitza els resultats d'exàmens, hi ha 3 variables definides: les variables NL, NC, NM que indiquen respectivament (per a un alumne en particular) les notes de literatura, català i matemàtiques. Totes les notes estan calculades sobre 10 i totes tenen el mateix pes. Escriviu les expressions lògiques corresponents a:
a) La mitjana de les tres notes és superior a 5.
b) Les notes de matemàtiques i català són superiors a la mitjana de les tres notes.
c) Hi ha, com a mínim, una nota superior a 5.
d) Totes les notes són superiors a 5.
  • Siguin A, B i C tres variables enteres que representen les vendes de tres productes.
Utilitzant aquestes variables, escriu les expressions que representin les següents afirmacions:
a) Les vendes del producte A són les més elevades.
b) Cap producte té unes vendes inferiors a 200.
c) Algun producte té unes vendes superiors a 400.
d) La mitjana de vendes és superior a 500.
e) El producte B no és el més venut.
f) El total de vendes està entre 500 i 1000.