M3 - Programació estructurada / Exercicis UF1: Expressions lògiques

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Avalueu les següents condicions en funció dels valors corresponents de les variables

1. ((y<x) || ((y>1) && (x>1)))

a) x=1 y=1 
b) x=1 y=2 
c) x=2 y=1 
d) x=2 y=2 
e) x=0 y=0 
f) x=1 y=0 

2. (((x>3)&&(x<6)) || !((y>3)&&(y<6)))

a) x=3 y=3 
b) x=3 y=4 
c) x=4 y=3 
d) x=4 y=4 

3. (z>x && z>y || x>=y)

a) x=1 y=1 z=1 
b) x=1 y=2 z=3 
c) x=1 y=3 z=2 
d) x=2 y=1 z=3 
e) x=2 y=3 z=1 
f) x=3 y=2 z=1 
g) x=3 y=1 z=2