M3 - Programació estructurada / Exercicis UF1: Cerca

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

1. Escriu un programa que indiqui si existeix o no algun múltiple de 5 en una seqüència de números naturals finalitzada en -1 (seria interessant que una vegada trobat un múltiple, el programa no continués executant-se).

2. Escriu un programa que determini si un número enter es primer o no (recorda que un número primer només és divisible per 1 i per ell mateix).

3. Escriu un programa que vagi llegint notes (per finalitzar -1) i indiqui si hi ha com a mínim tres suspesos. Només cal dir sí o no.

4. Escriu un programa que vagi llegint números positius (per finalitzar -1) i indiqui si tots són parells.

5. Escriu un programa que llegeixi un número i indiqui si tots els dígits són parells.

6. Escriu un programa que vagi llegint números positius (per finalitzar -1) i indiqui si cada valor és més gran que l'anterior.

Exemple 1:
2 3 9 44 345 876 987 1067 -1

Es compleix!

Exemple 2:
2 4 7 15 56 87 98 123 156 263 298 290

No es compleix!

7.- Escriu un programa que llegeixi una sèrie de notes entre 0.0 i 10.0 ordenada de forma ascendent i acabada en -1 i ens mostri quans suspesos hi ha i la mitjana de les notes suspeses. Es considera suspès les notes inferiors a 5.0.

Exemple 1:
2.2 3.3 4.5 4.8 5.2

Suspesos = 4
Mitjana = 3.7

Exemple 2:
1.2 2.1 3.0 3.0 4.1 4.2 4.8 -1

Suspesos = 7
Mitjana = 3.2

8- Escriu un programa que demani un número a cercar i llegeixi una seqüència d’enters positius acabada per un -1 i ordenada de forma creixent i indiqui si el número a cercar es troba o no en la seqüència.

Exemple 1:
Num = 123
3 34 36 67 89 98 121 -1

No s'ha trobat el número en la seqüència!

Exemple 2:
Num = 351
3 34 36 67 89 98 121 235 346 411

No s'ha trobat el número en la seqüència!

Exemple 3:
Num = 715
33 134 236 367 489 625 715

S'ha trobat el número en la seqüència!