M3 - Programació estructurada / Continguts UF1: Algorismes i programes

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Autòmat

Qualsevol mecanisme capaç de realitzar un treball de forma autònoma:

 • Un radiador amb termòstat
 • Un vídeo
 • Una rentadora

Ordinador

Autòmat de càlcul governat per un programa de forma que diferents programes faran treballar a l'ordinador de diferent forma.

Programa

Codificació d’un algorisme.

Algorisme

Descripció precisa d’una successió d’instruccions que permeten portar a terme un treball en un nombre finit de passos.

Característiques d'un algorisme

 • precís : indica l’ordre de realització a cada pas.
 • definit : si es segueix vàries vegades, obté sempre el mateix resultat.
 • finit.

Fases en la resolució de problemes

 • Anàlisi del problema : entrades, sortides, quin mètode produeix la sortida desitjada.
 • Disseny de l’algorisme.
 • Codificació de l’algorisme.
 • Compilació i execució.
 • Verificació i depuració : errors de compilació, d’execució, lògics.
 • Documentació i manteniment.