M3 - Programació Orientada a Objectes / Activitats UF4: Classes

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

1. Crea la classe Uf_1, que representarà una unitat formativa. La classe contindrà la següent informació:

String nom;
int hores;
double pes; //representa el pes dins del mòdul

fes un mètode anomenat posarInformacio que tindrà tres paràmetres per assignar la informació a la UF.

fes un altre mètode llistarInformacio que mostrarà per pantalla la informació de la unitat formativa. Ara crea la classe ProvaUf_1 que contindrà el main i crearà una unitat formativa, li donarà valors i finalment llistarà la informació.

2. Crea la classe Uf que serà una modificació de la de l’exercici anterior. Tindrà tots els atributs privats i els mètodes get i set per accedir als atributs. Eliminarem el mètode posarInformacio i utilitzarem un constructor per a donar-li tots els valors.

Crea la classe ProvaUf per a provar el funcionament.

3. Crearem ara la classe Modul que contindrà la següent informació:

String nom;
int hores;
Uf uf [ ]; //Taula que contindrà les Uf del mòdul. Suposarem 3 Uf.

Tindrà un constructor al qual li passarem totes les dades, els atributs seran privats, i tindrà els mètodes get i set per accedir als atributs. També tindrà un mètode anomenat mostraInformacio el qual mostrarà el nom, el número d’hores i per a cada UF tota la informació (cal utilitzar el mètode llistarInformacio de la classe Uf). Finalment crearem la classe ProvaModul la qual crearà un mòdul amb tota la informació i la mostrarà (cal entendre que per a crear aquest mòdul primer caldrà crear tres objectes Uf i posar-les a la taula).

Ampliació: Modifica l’exercici per a permetre a voluntat de l’usuari anar creant mòduls (fins a un màxim de 10) que aniràs posant en una taula de mòduls. Al final de la introducció cal mostrar la informació de tots els mòduls creats.