M2 - Bases de dades / UF1NF3: Solucions exercicis Normalitzacio

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Normalització 1

L’objectiu d’aquesta activitat és obtenir un disseny correcte a partir d’una relació universal tot aplicant els processos de normalització.

Considereu la relació universal formada pels atributs Assig (assignatura), Aula, Alum (alumne), Prof (professor), Hora i Nota (qualificació).

Se sap que cada assignatura té un únic professor; una aula, en un moment determinat, només pot estar ocupada per una única assignatura, i per cada assignatura hi ha una qualificació.

A partir de la relació universal, dissenyeu l’esquema de dependències funcionals i apliqueu el procés de normalització fins a assolir les relacions en cinquena forma normal. Indiqueu en quin moment s’assoleixen les diferents formes normals.

Solució:

Definició de la relació universal:

UNIVERSAL (Assig, Aula, Alum, Prof, Hora, Nota)

La relació universal està en primera forma normal, ja que tots els atributs són indivisibles o atòmics.

L’esquema de dependències funcionals, tenint en compte les observacions de l’enunciat, és aquest:

Solució normalització exercici 1

Com a clau primària de la relació universal, podem considerar la formada pels atributs Assig, Aula, Hora i Alum, ja que aquests atributs identifiquen els diferents tuples de la relació. Així, podem escriure:

UNIVERSAL (Assig, Aula, Hora, Alum, Prof, Nota)

Aquesta relació no es troba en 2FN, ja que té atributs que no formen part de la clau primària i que tenen dependència funcional no total de la clau.

En efecte, l’atribut Prof depèn d’Assig, i no pas de Nota. També, l’atribut Nota depèn dels atributs Assig i Alum. Per tant, aquestes dependències ens indiquen com hem de trencar la relació universal en relacions de manera que es mantinguin les dependències funcionals i es trobin en 2FN:

ESPAIS (Aula, Hora, Assig)

DOCÈNCIA (Assig, Prof)

QUALIFICACIONS (Assig, Alum, Nota)

Fixem-nos que les tres relacions es troben en 2FN.

També es troben en 3FN, ja que cap d’elles conté atributs no clau amb dependències transitives de la clau.

Les tres relacions es troben en FNBC, ja que no hi ha determinants que no siguin claus candidates.

Les tres relacions es troben 4FN, ja que cap d’elles no té dependències multivalents.

Les tres relacions es troben en 5FN, ja que cap d’elles no té dependències de reunió.

Normalització 2

L’objectiu d’aquesta activitat és obtenir un disseny correcte a partir d’una relació universal tot aplicant els processos de normalització.

Una federació esportiva vol informatitzar les dades dels esportistes federats, els quals han de ser, obligatòriament, membres d’algun club esportiu. A aquest efecte, es considera que els esportistes estan identificats per un número de federat i poden haver estat en diferents clubs, identificats per un codi, diverses vegades. A part, cada esportista ha passat, al llarg de la seva història, per diferents categories.

Evidentment, també interessa el nom, l’adreça i la ciutat de residència de l’esportista i del club. Ah! les ciutats estan codificades i tenen un nom que no les identifica.

Davant d’aquesta situació, el responsable informàtic de la federació, que no coneix el model Entitat-Relació, ha decidit considerar la relació universal:


UNIVERSAL (NúmEsp, NomEsp, DirEsp, CodCiuEsp, NomCiuEsp, DataIniClub, DataFiClub, CodClub, NomClub, DirClub, CodCiuClub, NomCiuClub, DataIniCat, DataFiCat, Categoria)


i normalitzar-la, però necessita ajuda.

El podeu ajudar a dissenyar l’esquema de dependències funcionals i aplicar el procés de normalització fins a assolir les relacions en cinquena forma normal. Indiqueu en quin moment s’assoleixen les diferents formes normals.

Abreviatures: Esp (esportista); Dir (direcció); Ciu (ciutat); Cat (categoria)

Normalització 3

L’objectiu d’aquesta activitat és obtenir un disseny correcte a partir d’una relació universal tot aplicant els processos de normalització.

Una associació d’escoles vol informatitzar les dades dels alumnes matriculats en les escoles membres al llarg de la seva història. A aquest efecte, es considera que els alumnes estan identificats per un DNI i es poden matricular d’un curs determinat en diferents escoles, identificades per un codi, per seguir-hi diferents tipus d’estudis, els quals s’identifiquen per un mateix codi en totes les escoles. També interessa saber, per a cada curs, en quin únic nivell d’aquells estudis està matriculat, el grup i l’aula, considerant que cada grup d’un nivell determinat, en cada curs, té assignada una única aula.

Evidentment, també interessa el nom, l’adreça i la ciutat de residència actuals de l’alumne i de l’escola, i el nom dels estudis. Ah, les ciutats estan codificades i tenen un nom que no les identifica.

Davant d’aquesta situació, el responsable informàtic de l’associació, que no coneix el model Entitat-Relació, ha decidit considerar la relació universal següent:


UNIVERSAL (DNIAlu, NomAlu, AdrAlu, CodCiuAlu, NomCiuAlu, CodEsc, NomEsc, AdrEsc, CodCiuEsc, NomCiuEsc, CodEst, NomEst, Nivell, Grup, Aula, Curs)


i normalitzar-la, però necessita ajuda.

El podeu ajudar a dissenyar l’esquema de dependències funcionals i aplicar el procés de normalització fins a assolir les relacions en cinquena forma normal. Indiqueu en quin moment s’assoleixen les diferents formes normals.

Abreviatures: Alu (alumne); Adr (adreça); Ciu (ciutat); Esc (escola); Est (estudis)