M2 - Bases de dades / UF1NF3: Solucions Model relacional casos pràctics

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Gabinete abogados

L’objectiu d’aquesta activitat és el d’aplicar els processos de traducció del model ER al model relacional.

Donat el model ER següent, feu-ne la traducció al model relacional:

Solució Gabinete abogados

CLIENT (DNI, Nom, Cognoms, Telefon)

ASSUMPTE (Num_exp, Data_ini, Data_fin, Estat, DNI) ON {DNI} REFERENCIA CLIENT

PROCURADOR (DNI, Nom, Cognom, Adreça, Telefon)

PORTAR (DNI, Num_exp) ON {DNI} REFERENCIA PROCURADOR I {Num_exp} REFERENCIA ASSUMPTE

Zoo

L’objectiu d’aquesta activitat és el d’aplicar els processos de traducció del model ER al model relacional.

Donat el model ER següent, feu-ne la traducció al model relacional:

Solució Zoo

ZOO (Nom, Ciutat, Pais, Tamany, Presupost)

ANIMAL (Nom_zoo, Num_ident, Sexe, Any_neix, Pais, Continent, Nom_vulgar) ON {Nom_zoo} REFERENCIA ZOO I {Nom_vulgar} REFERENCIA ESPECIE

ESPECIE (Nom_vulgar, Nom_cientific, Familia, Perill_extincio)

Club náutico

L’objectiu d’aquesta activitat és el d’aplicar els processos de traducció del model ER al model relacional.

Donat el model ER següent, feu-ne la traducció al model relacional:

Solució Club náutic

1. Mantenint supertipus i subtipus

PERSONA (DNI, Nom, Cognoms, Telefon)

SOCI (DNI, Data_alta)

PATRO (DNI, Any_titulacio, Categoria)

VAIXELL (Num_matric, Nom, Num_amarre, Quota, DNI_soci) ON {DNI_soci} REFERENCIA SOCI

SORTIDA (Num_matric, Data, Hora, Desti, DNI_patro) ON {Num_matric} REFERENCIA VAIXELL I {DNI_Patro} REFERENCIA PATRO

2. Eliminant subtipus

Eliminem SOCI i PATRO.

PERSONA (DNI, Nom, Cognoms, Telefon, Data_alta_soci, Any_titulacio_patro, Categoria_patro, Tipus)

VAIXELL (Num_matric, Nom, Num_amarre, Quota, DNI_soci) ON {DNI_soci} REFERENCIA PERSONA

SORTIDA (Num_matric, Data, Hora, Desti, DNI_patro) ON {Num_matric} REFERENCIA VAIXELL I {DNI_Patro} REFERENCIA PERSONA

3. Eliminant supertipus

Eliminem PERSONA i passem els seus atributs a SOCI i PATRO. La resta queda igual.

SOCI (DNI, Nom, Cognoms, Telefon, Data_alta)

PATRO (DNI, Nom, Cognoms, Telefon, Any_titulacio, Categoria)

Departamentos de una empresa

L’objectiu d’aquesta activitat és el d’aplicar els processos de traducció del model ER al model relacional.

Donat el model ER següent, feu-ne la traducció al model relacional:

Solució Departaments empresa

DEPARTAMENT (Id_dept, Nom, Ubicacio)

EMPLEAT (DNI, Nom, Cognoms, Telefon, Id_dept, DNI_Director) ON {Id_dept} REFERENCIA DEPARTAMENT I {DNI_Director} REFERENCIA EMPLEAT

Biblioteca v1

L’objectiu d’aquesta activitat és el d’aplicar els processos de traducció del model ER al model relacional.

Donat el model ER següent, feu-ne la traducció al model relacional:

Solució Biblioteca v1

AUTOR (Id_autor, Nom, Any_neix, Nacionalitat)

SOCI (Codi, DNI, Nom, Cognoms, Telefon)

LLIBRE (ISBN, Titol, Editorial, Any)

EXEMPLAR (ISBN, Num_ex, Estat) ON {ISBN} REFERENCIA LLIBRE

ESCRIURE (Id_autor, ISBN) ON {Id_autor} REFERENCIA AUTOR I {ISBN} REFERENCIA LLIBRE

RESERVAR (Codi_soci, ISBN, Num_ex, Data_reserva, Data_real, Data_tornar) ON {Codi_soci} REFERENCIA SOCI I {ISBN, Num_ex} REFERENCIA EXEMPLAR

Academia

L’objectiu d’aquesta activitat és el d’aplicar els processos de traducció del model ER al model relacional.

Donat el model ER següent, feu-ne la traducció al model relacional:

Solució Academia

1. Mantenint supertipus i subtipus.

PERSONA (DNI, Nom, Adreça, Telefon)

ALUMNE (DNI, Anys, Estudis) ON {DNI} REFERENCIA PERSONA

PROFESSOR (DNI, Especialitat) ON {DNI} REFERENCIA PERSONA

EMPLEAT (DNI, Anys_emp, Carreg, CIF_empresa) ON {DNI} REFERENCIA ALUMNE i {CIF_empresa} REFERENCIA EMPRESA

DESEMPLEAT (DNI, Anys_desemp, Darrera_feina) ON {DNI} REFERENCIA ALUMNE

EMPRESA (CIF, Nom, Telefon, Adreça)

TIPUS_CURS (Codi_curs, Nom, Programa, Hores)

CURS (Codi_curs, Id_curs, Data_inici, Data_final, DNI_professor) ON {Codi_curs} REFERENCIA TIPUS_CURS i {DNI_professor} REFERENCIA PROFESSOR

CURSAR (Codi_curs, Id_curs, DNI_alumne, Nota) ON {Codi_curs, Id_curs} REFERENCIA CURS i {DNI_alumne} REFERENCIA ALUMNE


2. Eliminant els subtipus empleat i desempleat.

Tot igual, amb els següents canvis: - eliminem les relacions empleat i desempleat - i:

ALUMNE (DNI, Anys, Estudis, Anys_emp, Carreg, Anys_desemp, Darrera_feina, Tipus_alumne, CIF_empresa) ON {DNI} REFERENCIA PERSONA i {CIF_empresa} REFERENCIA EMPRESA

Perrera municipal

L’objectiu d’aquesta activitat és el d’aplicar els processos de traducció del model ER al model relacional.

Donat el model ER següent, feu-ne la traducció al model relacional:

Solució Perrera

1. Admeten valors nuls en les claus foranes

PERSONA (DNI, Nom, Cognoms, Telefon)

GABIA (Id_gabia, Capacitat)

GOS (Id_gos, Sexe, Data_entrada, Estat, DNI, Id_gabia, Raça) ON {DNI} REFERENCIA PERSONA, {Id_gabia} REFERENCIA GABIA i {Raça} REFERENCIA RAÇA

RAÇA (Raça, Alçada, Mida, Caracter, Esperança_vida)

2. Sense admetre valors nuls en les claus foranes

PERSONA (DNI, Nom, Cognoms, Telefon)

GABIA (Id_gabia, Capacitat)

GOS (Id_gos, Sexe, Data_entrada, Estat, DNI, Id_gabia) ON {DNI} REFERENCIA PERSONA, {Id_gabia} REFERENCIA GABIA i {Raça} REFERENCIA RAÇA

RAÇA (Raça, Alçada, Mida, Caracter, Esperança_vida)

RAÇA_GOS (Id_gos, Raça) ON {Id_gos} REFERENCIA GOS I {Raça} REFERENCIA RAÇA

PROPIETAT_GOS (Id_gos, DNI) ON {Id_gos} REFERENCIA GOS I {DNI} REFERENCIA PERSONA

Alquiler automóviles

L’objectiu d’aquesta activitat és el d’aplicar els processos de traducció del model ER al model relacional.

Donat el model ER següent, feu-ne la traducció al model relacional:

Solució Alquiler coches

CLIENT (DNI, Nom, Cognoms, Telefon, DNI_avalador) ON {DNI_avalador} REFERENCIA CLIENT ADMET VALORS NULS

AGENCIA (Id_agencia, Adreça, Telefon)

COTXE (Matricula, Marca, Modelo, Color, Id_garatge) ON {Id_garatge} REFERENCIA GARATGE

GARATGE (Id_garatge, Adreça, Metres_quadrats)

RESERVA (Id_agencia, Num_reserva', Data_ini, Data_fin, DNI_CLI) ON {DNI_CLI} REFERENCIA CLIENT I {Id_agencia} REFERENCIA AGENCIA

COTXES_RESERVA (Id_agencia, Num_reserva, Matricula, Km_ini, Km_fin) ON {Id_agencia, Num_reserva} REFERENCIA RESERVA I {Matricula} REFERENCIA COTXE

SENSE ADMETRE VALORS NULS

Tot igual, excepte:

CLIENT (DNI, Nom, Cognoms, Telefon)

AVALADOR (DNI_CLI, DNI_AVAL) ON {DNI_CLI} REFERENCIA CLIENT I ON {DNI_AVAL} REFERENCIA CLIENT


Empresa de comidas

L’objectiu d’aquesta activitat és el d’aplicar els processos de traducció del model ER al model relacional.

Donat el model ER següent, feu-ne la traducció al model relacional:

Solució Empresa comidas


1. Mantenint supertipus i subtipus.

TREBALLADOR (DNI, Nom, Cognoms, Telefon_fixe, Telefon_mobil, NSS)

CUINER (DNI, Anys_servei) ON {DNI} REFERENCIA TREBALLADOR

AJUDANT (DNI, Data_neix, DNI_cuiner) ON {DNI} REFERENCIA TREBALLADOR i {DNI_cuiner} REFERENCIA CUINER

PLAT (Id_plat, Nom, Tipus, Preu)

INGREDIENT (Id_ingredient, Nom)

MAGATZEM (Num_magatzem, Nom, Descripcio, Adreça)

PRESTATGE (Num_magatzem, Lletres, Mida) ON {Num_magatzem} REFERENCIA MAGATZEM

CUINER_PLAT (DNI_cuiner, Id_plat) ON {DNI_cuiner} REFERENCIA CUINER i {Id_plat} REFERENCIA PLAT

INGREDIENT_PLAT (Id_ingredient, Id_plat, Quantitat) ON {Id_ingredient} REFERENCIA INGREDIENT i {Id_plat} REFERENCIA PLAT

INGREDIENT_PRESTATGE (Id_ingredient, Num_magatzem, Lletres, Quantitat) ON {Id_ingredient} REFERENCIA INGREDIENT i {Num_magatzem, Lletres} REFERENCIA PRESTATGE


2. Eliminant el supertipus i mantenenint els subtipus.

Tot igual, amb els següents canvis: - eliminem la relació TREBALLADOR - i modifiquem CUINER i AJUDANT afegint-lis els atributs de TREBALLADOR

CUINER (DNI, , Nom, Cognoms, Telefon_fixe, Telefon_mobil, NSS, Anys_servei)

AJUDANT (DNI, , Nom, Cognoms, Telefon_fixe, Telefon_mobil, NSS, Data_neix, DNI_cuiner) ON {DNI_cuiner} REFERENCIA CUINER

Colegio

L’objectiu d’aquesta activitat és el d’aplicar els processos de traducció del model ER al model relacional.

Donat el model ER següent, feu-ne la traducció al model relacional:

Solució Colegio

Curs (Num_curs, Dni_coordinador) ON {Dni_coordinador} REFERENCIA Professor.

Professor (DNI, Nom, Cognom, Adreça).

Assignatura (Nom_assig, Num_curs) ON {Num_curs} REFERENCIA Curs.

Grup (Lletra, Id_curs, DNI_tutor, Num_aula, Num_matric) ON {Num_curs} REFERENCIA Curs i {DNI_tutor} REFERENCIA Professor i {Num_aula} REFERENCIA Aula i {Num_matric} REFERENCIA Alumne.

Impartir (Nom_assig, Num_curs, Lletra, Id_curs, Dni_prof) ON {Nom_assig, Num_curs} REFERENCIA Assignatura i {Lletra, Id_curs} REFERENCIA Grup i {Dni_Prof} REFERENCIA Professor.

Aula (Num_aula, Capacitat, ConnexioPC, Projector)

Alumne (Num_matricula, Nom, Cognoms, Adreça, Lletra_Grup, Id_curs) ON {Lletra_Grup, Id_curs} REFERENCIA Grup.


Banco

L’objectiu d’aquesta activitat és el d’aplicar els processos de traducció del model ER al model relacional.

Donat el model ER següent, feu-ne la traducció al model relacional:

Catastro municipal

L’objectiu d’aquesta activitat és el d’aplicar els processos de traducció del model ER al model relacional.

Donat el model ER següent, feu-ne la traducció al model relacional:

líneas de metro

L’objectiu d’aquesta activitat és el d’aplicar els processos de traducció del model ER al model relacional.

Donat el model ER següent, feu-ne la traducció al model relacional:

Empresa de material informático

L’objectiu d’aquesta activitat és el d’aplicar els processos de traducció del model ER al model relacional.

Donat el model ER següent, feu-ne la traducció al model relacional:

Libreria OnLine

L’objectiu d’aquesta activitat és el d’aplicar els processos de traducció del model ER al model relacional.

Donat el model ER següent, feu-ne la traducció al model relacional:


Spots

L’objectiu d’aquesta activitat és el d’aplicar els processos de traducció del model ER al model relacional.

Donat el model ER següent, feu-ne la traducció al model relacional:

Solució Spots


1. Mantenint el supertipus, els subtipus i admetent valors nuls.


ENTITAT_TV(Nom, Titularitat)

CANALS(Nom_canal, Ambit, Nom_TV) on {Nom_TV} REFERENCIA A ENTITAT_TV

SPOTS(Codi, Idioma, Duracio, CIF_FC_PR,CIF_FC_FL) on {CIF_FC_PR} REFERENCIA A FIRMA_COMERCIAL i {CIF_FC_FL} REFERENCIA A FIRMA_COMERCIAL

TIPUS_PRODUCTE(Tipus)

DIRECTORS(Id_Director, Nom, Cognoms, Data_Neix)

EMPRESES(CIF, Nom, Cognom, Adreça, Telefon)

FIRMA_COMERCIAL(CIF, Cap_Marketing) on {CIF} REFERENCIA A EMPRESES

AGENCIES_PUBLICITARIES(CIF, Director_Artistic) on {CIF} REFERENCIA A EMPRESES

COST_SPOT(Nom_canal, Hora_Inici, Hora_Final, Preu_Spot) on {Nom_canal} REFERENCIA A CANALS i {Hora_Inici, Hora_Final} REFERENCIA A FRANJA_HORARIA

SPOT_EQ(Codi, Codi_eq, Grau) on {Codi} REFERENCIA A SPOT i {Codi_eq} REFERENCIA A SPOT


EMISSIONS(Codi_Sp, Nom_Canal, Hora_Inici, Hora_Final, Num_Vegades) on {Codi_Sp} REFERENCIA A SPOT i {Nom_canal} REFERENCIA A CANALS i {Hora_Inici, Hora_Final} REFERNCIA A FRANJA_HORARIA

SPOT_PRODUTE(Codi_Sp, Tipus_p) on {Codi_Sp} REFERENCIA A SPOT i {Tipus_p} REFERENCIA A TIPUS_PRODUCTES

PROHIBICIONS(Tipus, Hora_i, Hora_f, Data_i, Data_f, Grau_M) on {Tipus_p} REFERENCIA A TIPUS_PRODUCTES i {Hora_Inici, Hora_Final} REFERENCIA A FRANJA_HORARIA

FILMAR_AG(Codi_Sp, ID_Director, CIF_AG) on {Codi_Sp} REFERENCIA A SPOT i {ID_Director} REFERENCIA A DIRECTORS

o

FILMAR_AG(Codi_Sp, CIF_AG, ID_Director) on {Codi_Sp} REFERENCIA A SPOT i {CIF_AG} REFERENCIA A AGENCIAS_PUBLICITARIES

CONTRATAR(Id_Director, Data_Alta, CIF_AG) on {Id_Director} REFERENCIA A DIRECTORES i


2. Eliminant el supertipus i sense admetre valors nuls.

S'elimina la relació Empreses i els seus atributs passen als subtipus:

FIRMA_COMERCIAL(CIF, Nom, Cognom, Adreça, Telefon, Cap_Marketing)

AGENCIES_PUBLICITARIES(CIF, Nom, Cognom, Adreça, Telefon, Director_Artistic)

Eliminem l'atribut CIF_FC_FL de SPOTS

SPOTS(Codi, Idioma, Duracio, CIF_FC_PR)

i Creem una RELACIÓ NOVA:

SP_FC(Codi_Sp, CIF_FC)