M2 - Bases de dades / UF1NF2: Solucions exercicis Model Relacional

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Pizzeria

Ingredients d'una pizza

L’objectiu d’aquesta activitat és el d’aplicar els processos de traducció del model ER al model relacional.

Donat el model ER següent, feu-ne la traducció al model relacional, suposant que totes les entitats del diagrama, si no s’especifica explícitament, tenen com a mínim un codi i una descripció:

Solució Ingredients d'una pizza

PIZZA (Pizza_ID, Nom)

INGREDIENTS (Ing_ID, Nom)

ES_COMPON (Pizza_ID, Ingr_ID) ON {Pizza_ID} REFERENCIA PIZZA I {Ingr_ID} REFERENCIA INGREDIENTS

Ingredients substituibles

L’objectiu d’aquesta activitat és el d’aplicar els processos de traducció del model ER al model relacional.

Donat el model ER següent, feu-ne la traducció al model relacional, suposant que totes les entitats del diagrama, si no s’especifica explícitament, tenen com a mínim un codi i una descripció:

Solució Ingredients substituibles

INGREDIENTS (Ingr_ID, Nom)

SUBSTITUT(Ingr_ID1, Ingr_ID2) ON {Ingr_ID1} REFERENCIA INGREDIENTS I {Ingr_ID2} REFERENCIA INGREDIENTS

Locals de la cadena de pizzeries

L’objectiu d’aquesta activitat és el d’aplicar els processos de traducció del model ER al model relacional.

Donat el model ER següent, feu-ne la traducció al model relacional, suposant que totes les entitats del diagrama, si no s’especifica explícitament, tenen com a mínim un codi i una descripció:

Solució Locals de la cadena de pizzeries

Per a traduir al model relacional una generalització-especialització hi ha diverses possibilitats:

1. Cada entitat es converteix en una relació. L’entitat generalitzada conté els atributs comuns i les especialitzacions tenen la clau, que fa referència a l’entitat generalitzada i els atributs específics.

LOCAL (Local_ID, Adreça, Telefon)

RESTAURANT (Local_ID, Capacitat) ON {Local_ID} REFERENCIA LOCAL

PER_EMPORTAR (Local_ID, Num_Motos) ON {Local_ID} REFERENCIA LOCAL

2. Tan sols es tradueixen les entitats especialitzades. Els atributs comuns es posen a les dues entitats especialitzades. Aquesta opció l’anterior en cas que les entitats especialitzades s’utilitzin més que la generalitzada i quan s’hagin d’establir relacions entre algunes entitats especialitzades independentment de les altres.

RESTAURANT (Local_ID, Adreca, Telefon, Capacitat)

PER_EMPORTAR (Local_ID, Adreca, Telefon, Num_Motos)

3. Es tradueix tot a una única entitat amb tots els atributs i amb un atribut addicional que indica el subtipus o especialització. És útil si hi ha pocs (o cap) atributs a les entitats especialitzades, altrament genera molts valors nuls:

LOCAL (Local_ID, Adreca, Telefon, Capacitat, Num_Motos, TipusLocal)

Comandes de pizzes

L’objectiu d’aquesta activitat és el d’aplicar els processos de traducció del model ER al model relacional.

Donat el model ER següent, feu-ne la traducció al model relacional, suposant que totes les entitats del diagrama, si no s’especifica explícitament, tenen com a mínim un codi i una descripció:

Solució Comandes de pizzes

COMANDA (Num_Comanda, Data)

LINIA_COMANDA (Num_Comanda, Numj_Linia, Producte, Quantitat) ON {Num_Comanda} REFERENCIA COMANDA

Empleats d'una pizzeria

L’objectiu d’aquesta activitat és el d’aplicar els processos de traducció del model ER al model relacional.

Donat el model ER següent, feu-ne la traducció al model relacional, suposant que totes les entitats del diagrama, si no s’especifica explícitament, tenen com a mínim un codi:

Solució Empleats d'una pizzeria

Per a traduir al model relacional una generalització-especialització hi ha diverses possibilitats:

1. Cada entitat es converteix en una relació. L’entitat generalitzada conté els atributs comuns i les especialitzacions tenen la clau, que fa referència a l’entitat generalitzada i els atributs específics.

EMPLEAT (DNI, Nom, Telefon)

CUINER (DNI, Titulacio, Feina) ON {DNI} REFERENCIA EMPLEAT

CAMBRER (DNI, Torn) ON {DNI} REFERENCIA EMPLEAT

MOTORISTA (DNI, Any_Carnet) ON {DNI} REFERENCIA EMPLEAT

2. Tan sols es tradueixen les entitats especialitzades. Els atributs comuns es posen a les dues entitats especialitzades. Aquesta opció l’anterior en cas que les entitats especialitzades s’utilitzin més que la generalitzada i quan s’hagin d’establir relacions entre algunes entitats especialitzades independentment de les altres.

CUINER (DNI, Nom, Telefon, Titulacio, Feina)

CAMBRER (DNI, Nom, Telefon, Torn)

MOTORISTA (DNI, Nom, Telefon, Any_Carnet)

3. Es tradueix tot a una única entitat amb tots els atributs i amb un atribut addicional que indica el subtipus o especialització. És útil si hi ha pocs (o cap) atributs a les entitats especialitzades, altrament genera molts valors nuls:

EMPLEAT (DNI, Nom, Titulacio, Feina, Torn, Any_Carnet, Tipus_Empleat)

L'empleat del mes

L’objectiu d’aquesta activitat és el d’aplicar els processos de traducció del model ER al model relacional.

Donat el model ER següent, feu-ne la traducció al model relacional, suposant que totes les entitats del diagrama, si no s’especifica explícitament, tenen com a mínim un codi:

Solució L'empleat del mes

CAMBRER (DNI, Torn)

COMANDA (Num_Comanda, Data, DNI) ON {DNI} REFERENCIA CAMBRER

Motoristes

L’objectiu d’aquesta activitat és el d’aplicar els processos de traducció del model ER al model relacional.

Donat el model ER següent, feu-ne la traducció al model relacional, suposant que totes les entitats del diagrama, si no s’especifica explícitament, tenen com a mínim un codi:

Solució Motoristes

MOTO (Matricula, Cilindrada, Propietat)

MOTORISTA (DNI, Any_Carnet, Matricula) ON {Matricula} REFERENCIA MOTO

Stock d'ingredients

L’objectiu d’aquesta activitat és el d’aplicar els processos de traducció del model ER al model relacional.

Donat el model ER següent, feu-ne la traducció al model relacional, suposant que totes les entitats del diagrama, si no s’especifica explícitament, tenen com a mínim un codi:

Solució Stock d'ingredients

LOCAL (Local_ID, Adreça, Telefon)

INGREDIENTS (Ing_ID, Nom)

DISPOSAR (Local_ID, Ingr_ID, Stock, Stock_min) ON {Local_ID} REFERENCIA LOCAL I {Ing_ID} REFERENCIA INGREDIENTS

Taules d'una pizzeria

L’objectiu d’aquesta activitat és el d’aplicar els processos de traducció del model ER al model relacional.

Donat el model ER següent, feu-ne la traducció al model relacional, suposant que totes les entitats del diagrama, si no s’especifica explícitament, tenen com a mínim un codi:

Solució Taules d'una pizzeria

RESTAURANT (Local_ID, Capacitat)

TAULA (Local_ID, Num_Taula, Cadires) ON {Local_ID} REFERENCIA RESTAURANT

Fer una reserva en una pizzeria

L’objectiu d’aquesta activitat és el d’aplicar els processos de traducció del model ER al model relacional.

Donat el model ER següent, feu-ne la traducció al model relacional, suposant que totes les entitats del diagrama tenen com a mínim un codi:

Solució Fer una reserva en una pizzeria

TAULA (Local_ID, Num_Taula, Cadires) ON {Local_ID} REFERENCIA RESTAURANT

CLIENT (DNI, Telefon)

RESERVA (Local_ID, Num_Taula, Data, Hora, DNI, Num_persones) ON {Local_ID, Num_Taula} REFERNCIA TAULA I {DNI} REFERENCIA CLIENT

Fórmula 1

Neumàtics d'una escuderia de F1

L’objectiu d’aquesta activitat és el d’aplicar els processos de traducció del model ER al model relacional.

Donat el model ER següent, feu-ne la traducció al model relacional, suposant que totes les entitats del diagrama, si no s’especifica explícitament, tenen com a mínim un codi i una descripció:

Neumàtics d'una escuderia de F1

Circuïts d'un gran premi de F1

L’objectiu d’aquesta activitat és el d’aplicar els processos de traducció del model ER al model relacional.

Donat el model ER següent, feu-ne la traducció al model relacional, suposant que totes les entitats del diagrama tenen com a mínim un codi i una descripció:

Circuïts d'un gran premi de F1

Països dels circuïts de F1

L’objectiu d’aquesta activitat és el d’aplicar els processos de traducció del model ER al model relacional.

Donat el model ER següent, feu-ne la traducció al model relacional, suposant que totes les entitats del diagrama tenen com a mínim un codi i una descripció:

Països dels circuïts de F1

Entrenaments de F1

L’objectiu d’aquesta activitat és el d’aplicar els processos de traducció del model ER al model relacional.

Donat el model ER següent, feu-ne la traducció al model relacional, suposant que totes les entitats del diagrama tenen com a mínim un codi i una descripció:

Entrenaments de F1

Posició i temps en la F1

L’objectiu d’aquesta activitat és el d’aplicar els processos de traducció del model ER al model relacional.

Donat el model ER següent, feu-ne la traducció al model relacional, suposant que totes les entitats del diagrama tenen com a mínim un codi i una descripció:

Posició i temps en la F1

Monoplaces d'una escuderia de F1

L’objectiu d’aquesta activitat és el d’aplicar els processos de traducció del model ER al model relacional.

Donat el model ER següent, feu-ne la traducció al model relacional, suposant que totes les entitats del diagrama tenen com a mínim un codi i una descripció:

Monoplaces d'una escuderia de F1

Empleats de les escuderies de F1

L’objectiu d’aquesta activitat és el d’aplicar els processos de traducció del model ER al model relacional.

Donat el model ER següent, feu-ne la traducció al model relacional, suposant que totes les entitats del diagrama tenen com a mínim un codi:

Empleats de les escuderies de F1

Tipus de pilots de F1

L’objectiu d’aquesta activitat és el d’aplicar els processos de traducció del model ER al model relacional.

Donat el model ER següent, feu-ne la traducció al model relacional, suposant que totes les entitats del diagrama tenen com a mínim un codi:

Tipus de pilots de F1

Pilots de F1 incompatibles

L’objectiu d’aquesta activitat és el d’aplicar els processos de traducció del model ER al model relacional.

Donat el model ER següent, feu-ne la traducció al model relacional, suposant que totes les entitats del diagrama tenen com a mínim un codi:

Pilots de F1 incompatibles

L'hospital

L’objectiu d’aquesta activitat és el d’aplicar els processos de traducció del model ER al model relacional.

Donat el model ER següent, feu-ne la traducció al model relacional:

L'hospital

Botiga d'informàtica

L’objectiu d’aquesta activitat és el d’aplicar els processos de traducció del model ER al model relacional.

Donat el model ER següent, feu-ne la traducció al model relacional:

Botiga d'informàtica

Missatgeria Corre-si-pots

L’objectiu d’aquesta activitat és el d’aplicar els processos de traducció del model ER al model relacional.

Donat el model ER següent, feu-ne la traducció al model relacional, suposant que totes les entitats del diagrama tenen com a mínim un codi.

Feu les opcions de mantenir el supertipus i el suptipus, i la d'eliminar el supertipus:

Missatgeria Corre-si-pots

Companyia d'assegurances

L’objectiu d’aquesta activitat és el d’aplicar els processos de traducció del model ER al model relacional.

Donat el model ER següent, feu-ne la traducció al model relacional:

Companyia d'assegurances