ASIX-M3-UF2-A2

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Paquets

 • S'utilitza per organitzar els mòduls.
 • Pot contenir mòduls i altres paquets.
 • Per tractar un directori com a paquet cal que contingui el fitxer __init.py__
 • __init.py__ pot:
 • estar buit.
 • contenir codi d'inicialització del paquet.
 • contenir el conjunt de variables __ALL__.
jocCombat /
|-__init__.py
|-regles /
  |-__init__.py
  |-monedes.py
  |-lluitador.py
  |-bestiari.py
  |-combat.py
|-interficie /
  |-__init__.py
  |-entradaTeclat.py
  |-sortidaPantalla.py
 • Es poden importar submòduls individualment:
>>>import jocCombat.regles.lluitador        # Càrrega el mòdul lluitador
>>>jocCombat.regles.lluitador.danyar(lluitador, 2) # Cal fer referència al nom complert
 • Es pot importar el submòul:
>>>from jocCombat.regles import lluitador      # Càrrega el mòdul lluitador
>>>lluitador.danyar(lluitador, 2)          # No cal utilitzar el prefix del paquet
 • Es poden només les funcions que necessitem:
 • Es pot importar el submòul:
>>>from jocCombat.regles.lluitador import danyar  # Càrrega la funció lluitador
>>>danyar(lluitador, 2)               # Utilitzem directament la funció
 • La forma from jocCombat import * importaria tots els submòduls:
 • En general, no és recomanable.
 • Pot ser massa lent.
 • Pot tenir efectes no desitjats.
 • Es pot definir una llista anomenada __all__ amb els mòduls que s'importaran quan s'utilitzi import *-
 • Per exemple, si l'arxiu jocCombat/regles/__init__.py conté el codi:
__all__ = ["llluitador", "bestiari"]
 • Aleshores:
>>>from jocCombat.regles import *  # només s'importaran els mòduls de la llista __all__