ASIX-M3-UF1- Proves UF1-NF1

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

ASIX-M3-UF1- Proves UF1-NF1

Prova 1

1. Fes un programa que demani dos números i mostri el següent: 2,5 punts

   Ex. 5 i 8              Ex. 7 i 3
  1 2 3 4 * 6 7 * 9          1 2 * 4 5 6 * 8 9  
  * * * * 5 * * 8 *          * * 3 * * * 7 * *   
  1 2 3 4 * 6 7 * 9          1 2 * 4 5 6 * 8 9 
  * * * * 5 * * 8 *          * * 3 * * * 7 * * 
  1 2 3 4 * 6 7 * 9          1 2 * 4 5 6 * 8 9 
                    * * 3 * * * 7 * * 
                    1 2 * 4 5 6 * 8 9      

El primer número indica el número de files.

2. Fes un programa que demani un número de línies (més gran que 4 i imparell) i "dibuixi" la lletra 'T' (en l'exemple el número és 7) 2,5 punts

 * * * * * * *
    *  
    *
    *
    *  
    *
    *

3. En una seqüència de números enters positius acabada en -1, mostrar els números que són més grans a tots els els els precedeixen: 2,5 punts

Exemple:

10 7 9 3 23 9 55 110 2 11 12 245 33 415 56 77 -1 → 10 23 55 110 245 415

4. En una seqüència de números enters positius acabada en -1, indica si s’ha produït que un número es suma de tots els anteriors. Òbviament, el programa ha de finalitzar quan es compleix: 2,5 punts

Exemple:

3 7 8 3 22 9 11 63 → Sí

3 7 3 9 34 71 14 89 115 200 324 58 -1 → No