ASIX-M3-UF1-A4.2-Exercicis llistes

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

1. Fes un programa que emmagatzemi els mòduls de primer d'ASIX ("Implantació de sistemes operatius", "Gestió de bases de dades", "Programació bàsica" ...) en una llista i a continuació, la mostri per pantalla.

2. Fes un programa que emmagatzemi els mòduls de primer d'ASIX ("Implantació de sistemes operatius", "Gestió de bases de dades", "Programació bàsica" ...) en una llista i a continuació, demani la nota obtinguda de cada mòdul i ens digui quants mòduls ha aprovat, ha suspès o té convalidats.

3. Fes un programa que emmagatzemi els mòduls de primer d'ASIX ("Implantació de sistemes operatius", "Gestió de bases de dades", "Programació bàsica" ...) en una llista i a continuació, demani la nota obtinguda de cada mòdul i elimini de la llista els aprovats i convalidats i mostri els mòduls pendents d'aprovar.

4. Feu un programa que donades dues llistes inicialitzades amb els valors [-3, 5, 1, -4, 8, 20, -9, 2, 11, -1], posi a una tercera llista, per a cada posició, la suma dels elements de les altres llistes.

5. Fes un programa que donada una llista de números ja inicialitzada, la recorri amb un for i quan surti del for imprimeixi el valor més petit de la taula.

6. Fes un programa que donada una llista de números ja inicialitzada, imprimeixi per pantalla els valors en ordre invers.

7. Fes un programa que faci una rotació cap a l’esquerra o cap a la dreta (segons ens indiqui l’usuari) de tots els elements de una llista (en rotació esquerra l’element que està a la primera posició passarà a l’ultima i en rotació dreta l’element que està l’últim passarà a la primera posició).

8. Feu un programa anomenat ParaulesSenars que llegeixi una frase escrita en una sola línia des del teclat i tot seguit escrigui les paraules que hi ha en posició senar (la primera, la tercera, etc.). Per exemple, si s'escriu “Hi havia una vegada un lloc...”, es mostrarà “Hi una un”.