ASIX-M3-UF1-A2.6-Solucions Exercicis estructura iterativa: cerca

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

A2.6 Exercicis estructura iterativa: cerca

1. Escriu un programa que indiqui si existeix o no algun múltiple de 5 en una seqüència de números naturals finalitzada en -1 (seria interessant que una vegada trobat un múltiple, el programa no continués executant-se).

'''
Indica si existeix o no algun múltiple de 5 en una seqüència de números naturals finalitzada en -1
'''

print("Cerca d'un múltiple de 5")

# accedir al primer element
num = int(input("Introdueix un valor positiu (per acabar -1): "))

# Mentre no últim element i no element trobat fer
while num!=-1 and num % 5 !=0 : 

 # obtenir següent element
 num = int(input("Introdueix un valor positiu (per acabar -1): "))

# tractament final
if num%5==0 :
 print("%d és múltiple de 5" %num)
else :
 print("No hi ha cap múltiple")


2. Escriu un programa que determini si un número enter es primer o no (recorda que un número primer només és divisible per 1 i per ell mateix).

'''
Indica si un número enter és primer o no
'''

print("Número primer?")

# accedir al primer element
divisor=2;
    
# inicialitzar tractament
num = int(input("Introdueix un valor enter positiu: "))

# Mentre no últim element i no element trobat fer
while divisor<num and num%divisor!=0 :

   # obtenir següent element
   divisor += 1
    
# tractament final
if divisor==num:
 print("Primer")   
else :
 print("No és primer")


3. Escriu un programa que vagi llegint notes (per finalitzar -1) i indiqui si hi ha com a mínim tres suspesos. Només cal dir sí o no.

'''
Indica si hi ha un mínim de 3 suspesos en una seqüència de notes
'''

print("Hi ha un mínim de 3 suspesos?")

# accedir al primer element
nota = int(input("Introdueix un valor positiu (per acabar -1): "))
    
# inicialitzar tractament

susp = 0;
  
# Mentre no últim element i no element trobat fer
while nota != -1 and susp < 3 :

   # tractar element
   if nota < 5 :
    susp += 1

   # obtenir següent element    
   if susp < 3 :
    nota = int(input("Introdueix un valor positiu (per acabar -1): "))

# tractament final
if susp == 3 :
 print("Sí")
else :
 print("No")


4. Escriu un programa que vagi llegint números positius (per finalitzar -1) i indiqui si tots són parells.

'''
Indica si tots els números són parells
'''

print("Tots els números són parells?")

# accedir al primer element
num = int(input("Introdueix un valor positiu (per acabar -1): "))
   
# Mentre no últim element i no element trobat fer
while num != -1 and num % 2 == 0 :
 
 # obtenir següent element
 num = int(input("Introdueix un valor positiu (per acabar -1): "))

# tractament final
if num==-1 :
 print("Tots parells")
else :
 print("No són tots parells")


5. Escriu un programa que llegeixi un número i indiqui si tots els dígits són parells.

'''
Indica si tots els dígits d'un número són parells
'''

print("Tots els dígits d'un número són parells?")

# accedir al primer element
num = int(input("Introdueix un valor enter positiu: "))

# Mentre no últim element i no element trobat fer
while num > 0 and num % 2 == 0 :

   # obtenir següent element
   num = num // 10;

# tractament final
if num == 0 :
 print("Tots parells")
else :
 print("No són tots parells")


6. Escriu un programa que vagi llegint números positius (per finalitzar -1) i indiqui si cada valor és més gran que l'anterior.

'''
Indica si una seqüència de números és estrictament ascendent
'''

print("La seqüència de números és estrictament ascendent?")

# accedir al primer element
num = int(input("Introdueix un valor positiu (per acabar -1): "))
anterior = -1

# Mentre no últim element i no element trobat fer
while num != -1 and anterior < num :

   # obtenir següent element
   anterior = num
   num = int(input("Introdueix un valor positiu (per acabar -1): "))

# tractament final
if num == -1 :
 print("Es compleix")
else :
 print("No es compleix")