ASIX-M3-UF1-A2.3-Solucions Exercicis trobar expressions lògiques

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

A2.3 Exercicis trobar expressions lògiques

  • Sent num1, num2, num3, num4 variables numèriques, escriviu l'expressió lògica corresponent a:
a) Els valors de num2 i num3 són tots dos superiors al valor de num4.
b) Els valors de num1, num2 i num3 són idèntics.
c) Els valors de num1, num2 i num3 són idèntics però diferents del valor de num4.
d) El valor de num2 està comprès, '''estrictament (<, >)''', entre els valors de num3 i num4, i el valor de num3 és més petit que el valor de num4.
  • En un algorisme que analitza els resultats d'exàmens, hi ha 3 variables definides: les variables notaLit, notaCat, notaMat que indiquen respectivament (per a un alumne en particular) les notes de literatura, català i matemàtiques. Totes les notes estan calculades sobre 10 i totes tenen el mateix pes. Escriviu les expressions lògiques corresponents a:
a) La mitjana de les tres notes és superior a 5.
b) Les notes de matemàtiques i català són superiors a la mitjana de les tres notes.
c) Hi ha, com a mínim, una nota superior a 5.
d) Totes les notes són superiors a 5.
  • Siguin vendesP1, vendesP2 i vendesP3 tres variables enteres que representen les vendes de tres productes.
Utilitzant aquestes variables, escriu les expressions que representin les següents afirmacions:
a) Les vendes del producte P1 són les més elevades.
b) Cap producte té unes vendes inferiors a 200.
c) Algun producte té unes vendes superiors a 400.
d) La mitjana de vendes és superior a 500.
e) El producte P2 no és el més venut.
f) El total de vendes està entre 500 i 1000.