M6 - Desenvolupament web en entorn client

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

UF1 : Sintaxis del llenguatge. Objectes predefinits del llenguatge (33h)

NF1 - Arquitectures i tecnologies de la programació Web en entorn client

NF2 - Sintaxi Javascript

NF3 - Objectes predefinits del llenguatge Javascript

UF2 : Estructures definides pel programador. Objectes (30h)

NF1 - Estructures definides pel Programador - Funcions

NF1 - Estructures definides pel Programador - Objectes

UF3. Esdeveniments. Manegament de formularis. Model d'objectes del document. (62h)

NF1 - Esdeveniments i Validacio de formularis

NF2 - Model d'objectes del document

JQUERY

VUEJS

UF4. Comunicació asíncrona client-servidor. (40h)

NF1

NF1 - AJAX

NF1 - WEBSOCKETS

NF2

JQUERY - AJAX

JQueryUI

NF3

NF3 - XML i JSON

VUEJS - AJAX

MISCEL·LÀNIA

https://shopify.github.io/draggable/ https://haltu.github.io/muuri/