M2 - Bases de dades / UF1NF2: Solucions exercicis Model E/R

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Exercics Model E/R

Pizzeria

 • Ingredients d'una pizza

Dissenyeu un petit diagrama ER pel següent fragment del sistema: La cadena de pizzeries té una carta de pizzes on cada pizza conté diversos ingredients. Ambdues entitats tenen un identificador i el seu corresponent nom.

Solució Ingredients d'una pizza
 • Ingredients substituibles

Dissenyeu un petit diagrama ER pel següent fragment del sistema: Cada ingredient d’una pizza pot ser substituït per altres ingredients, en cas d’inexistència.

Solució Ingredients substituibles
 • Locals de la cadena de pizzeries

Dissenyeu un petit diagrama ER pel següent fragment del sistema: La cadena de pizzeries té locals que poden ser de tipus restaurant, on els clients poden degustar-hi les pizzes in situ, o de tipus “per emportar”. Un mateix local pot ser, a la vegada, restaurant i admetre comandes per emportar. Els locals tenen un identificador i ens interessa la seva adreça i telèfon. Dels restaurants, volem saber la seves capacitats i dels locals "per emportar", de quantes motos disposen.

Solució Locals de la cadena de pizzeries
 • Comandes de pizzes

Dissenyeu un petit diagrama ER pel següent fragment del sistema: Per cada comanda, en una pizzeria, cal enregistrar les línies que la composen, seguin com a mostra el següent exemple:

COMANDA 278: 2 Pizza margarita - 1 Pizza americana - 3 Refrescos

---COMANDA 278: 2 Pizza margarita 10 €/unitat 1 Pizza americana 12 €/unitat 3 Refrescos 3 €/unitat TOTAL: 41 €


Solució Comandes de pizzes
 • Empleats d'una pizzeria

Dissenyeu un petit diagrama ER pel següent fragment del sistema: Cada local de la pizzeria té assignats diversos empleats, que poden ser: cuiners, cambrers, telefonistes o motoristes. Tenint en compte, però, que els un empleat pot canviar de rol, en un moment donat. Per exemple, un cambrer pot ser telefonista en un moment donat. De tot el personal volem el DNI (que els identifica), el seu nom i el seu telèfon. Dels cuiners, la seva titulació i la feina que realitzen actualment; dels cambrers el torn actual (matí, tarda o nit) i dels motoristes només l'any d'obtenció del carnet de moto.

Solució Empleats d'una pizzeria
 • L'empleat del mes

Dissenyeu un petit diagrama ER pel següent fragment del sistema: Cal enregistrar en el sistema de bases de dades, quin empleat(cambrer) serveix cada comanda, en una pizzeria, per tal de poder obtenir a posteriori l’empleat del mes (aquell que ha facturat més).

Solució L'empleat del mes
 • Motoristes

Dissenyeu un petit diagrama ER pel següent fragment del sistema: En una pizzeria, cada empleat motorista té associada una moto, però una moto és compartida per diversos motoristes de diversos torns. De les motos volem conèixer la matrícula que les identifica, la cilindrada i la propietat (la pròpia empresa o empresa de lloguer de motos)

Solució Motoristes
 • Stock d'ingredients

Dissenyeu un petit diagrama ER pel següent fragment del sistema: En cada local d’una cadena de pizzeries cal controlar l’stock de cada ingredient que hi ha en un moment donat, així com l’stock mínim admissible, per tal que el sistema doni l’avís de compra, si es passa aquest mínim.

Solució Stock d'ingredients
 • Taules d'una pizzeria

Dissenyeu un petit diagrama ER pel següent fragment del sistema: En els locals que són de tipus restaurant, hi ha diverses taules. De cada taula cal enregistrar en la nostra base de dades el nombre de cadires.

Solució Taules d'una pizzeria
 • Fer una reserva en una pizzeria

Dissenyeu un petit diagrama ER pel següent fragment del sistema: En els locals de tipus restaurant s’admeten reserves. Llavors caldrà enregistrar el dni i telèfon de la persona que fa la reserva, el nombre de persones i la data i hora de la reserva, a més de la taula que se’ls assignarà, en el moment de fer la reserva.

Solució Fer una reserva en una pizzeria

DISSENY FINAL

Disseny Final

Fórmula 1

 • Neumàtics d'una escuderia de F1

Dissenyeu un petit diagrama ER pel següent fragment del sistema: Cada Escuderia de F1 fa servir neumàtics d’una sola marca, però evidentment, cadascuna de les marques pot subministrar neumàtics a més d’una escuderia.

Solució Neumàtics d'una escuderia de F1
 • Circuïts d'un gran premi de F1

Dissenyeu un petit diagrama ER pel següent fragment del sistema: Cada Gran Premi de F1 té lloc en un Circuit concret. Cal saber el nombre de voltes a completar per tal d’acabar cada Gran Premi, així com la data en què aquest tindrà lloc.

Solució Circuïts d'un gran premi de F1
 • Països dels circuïts de F1

Dissenyeu un petit diagrama ER pel següent fragment del sistema: Cada circuit de F1 està en un país concret, però un mateix país pot tenir més d’un circuit (per exemple a Espanya tenim Montmeló i València).

Solució Països dels circuïts de F1
 • Entrenaments de F1

Dissenyeu un petit diagrama ER pel següent fragment del sistema: Cal conservar el millor temps aconseguit per cada pilot als entrenaments oficials de cada Gran Premi de F1.

Solució Entrenaments de F1
 • Posició i temps en la F1

Dissenyeu un petit diagrama ER pel següent fragment del sistema: Cal guardar la posició en què queden els pilots a cada Gran Premi de F1, així com el temps total transcorregut des de la sortida fins a l’arribada a la meta.

Solució Posició i temps en la F1
 • Monoplaces d'una escuderia de F1

Dissenyeu un petit diagrama ER pel següent fragment del sistema: Cada escuderia té 2 monoplaces (identificats per un número) per a participar en el Campionat. Els monoplaces d’una mateixa Escuderia poden anar equipats amb diferent motor.

Solució Monoplaces d'una escuderia de F1
 • Empleats de les escuderies de F1

Dissenyeu un petit diagrama ER pel següent fragment del sistema: La majoria dels empleats de les escuderies pertany a alguna d’aquestes 3 categories: enginyers, mecànics i pilots. Els empleats, però, no poden pertànyer simultàniament a més d’una d’elles.

Solució Empleats de les escuderies de F1
 • Tipus de pilots de F1

Dissenyeu un petit diagrama ER pel següent fragment del sistema: Els pilots, a la F1, poden ser provadors o “amb seient”, i en aquest últim cas cal saber quin monoplaça tenen assignat.

Solució Tipus de pilots de F1
 • Pilots de F1 incompatibles

Dissenyeu un petit diagrama ER pel següent fragment del sistema: El sistema ha de registrar, quins pilots (provadors i “amb seient”) són incompatibles entre si, per tal de no fer-los coincidir en una mateixa Escuderia. Cal qualificar aquest grau d’incompatibilitat com a “greu”, “mitjà” o “lleu”.

Solució Pilots de F1 incompatibles

La Vuelta

 • Etapes de La Vuelta

Dissenyeu un petit diagrama ER pel següent fragment del sistema: Les etapes de La Vuelta s’identifiquen per un número correlatiu, a comptar a partir de l’1, que com és lògic s’associa a la primera etapa, a continuació el 2 s’associa a la segona, i així successivament fins a l’última. Cada etapa comença en una localitat i acaba en un altra.

Solució Etapes de La Vuelta
 • Ports de muntanya en les etapes de La Vuelta

Dissenyeu un petit diagrama ER pel següent fragment del sistema: Cada etapa de La Vuelta pot incloure un o més ports de muntanya (o cap), però cada port només pot estar inclòs dins d’una etapa.

Solució Ports de muntanya en les etapes de La Vuelta
 • Províncies en les etapes de La Vuelta

Dissenyeu un petit diagrama ER pel següent fragment del sistema: Cada etapa de La Vuelta passa pel territori d’una o més províncies, però per una mateixa província pot passar més d’una etapa (o cap). Cal registrar el total de km de cada etapa que travessen cada província. Per exemple, una etapa podria travessar 35 km. de la província de Barcelona i 47 de la de Tarragona.

Solució Províncies en les etapes de La Vuelta
 • Maillot dels ciclistes en les etapes de La Vuelta

Dissenyeu un petit diagrama ER pel següent fragment del sistema: La nostra BD ha de registrar quin ciclista porta cada maillot (general, muntanya, etc.) a cada etapa de La Vuelta. Cada maillot s’identifica mitjançant un codi, i és d’un color determinat. Els ciclistes s’identifiquen per un dorsal, hi a la BD ha de constar el seu nom i la seva data de naixement.

Solució Maillot dels ciclistes en les etapes de La Vuelta
 • Puntuació en els ports de muntanya de La Vuelta

Dissenyeu un petit diagrama ER pel següent fragment del sistema: Els ports de muntanya s’identifiquen pel seu topònim, i arriben a una alçada màxima determinada per sobre del nivell del mar. Els ports es classifiquen en quatre categories (especial, 1a, 2a i 3a). Cal dissenyar un sistema per tal d’emmagatzemar els punts que poden assolir els ciclistes segons la posició en què arribin a cada port segons es detalla a continuació (només amb la finalitat de millorar la comprensió de la funcionalitat requerida).

Ports de categoria especial:

   ____________________________
   Posició    Punts
   ____________________________
   1º 	  12
   2º 	   8
   3º 	   6
   4º 	   5
   5º 	   4
   6º 	   3
   7º 	   2
   8º 	   1
   ____________________________   

Ports de primera categoria:

   ____________________________
   Posició    Punts
   ____________________________
   1º 	   5
   2º 	   3
   3º 	   1
   ____________________________

Ports de segona categoria:

   ____________________________
   Posició    Punts
   ____________________________
   1º 	   8
   2º 	   6
   3º 	   4
   4º 	   2
   5º 	   1
   ____________________________

Ports de tercera categoria:

   ____________________________
   Posició    Punts
   ____________________________
   1º 	   3
   2º 	   2
   ____________________________
Solució Puntuació en els ports de muntanya de La Vuelta

L'hospital

Representeu, mitjançant un diagrama ER, l’escenari següent:

A l’hospital de Sant Socors hi visiten metges (que es caracteritzen per un DNI i tenen nom i cognoms), que atenen pacients (que tenen un codi, nom i cognoms), els quals tenen malalties (que codifiquem amb un nombre i que tenen un nom tècnic i un nom comú).


Solució L'hospital

Botiga d'informàtica

Representeu, mitjançant un diagrama ER, l’escenari següent:

A la botiga informàtica Segle22 hi venen productes, els quals tenen un codi de barres i un preu associat. A la botiga, hi despatxen 2 empleats, els quals tenen DNI i nom. La botiga també disposa de proveïdors que es caracteritzen per un nom i tenen un número de telèfon.

Solució Botiga d'informàtica

Missatgeria Corre-si-pots

Representeu, mitjançant un diagrama ER, l’escenari següent:

En l’empresa de missatgeria Corre-si-pots hi ha dos tipus de treballadors: missatgers i administratius. Els missatgers tenen motos associades, i els administratius, ordinadors. Els administratius reben els paquets dels clients i els donen als missatgers associats a la zona on va destinat el paquet. Els missatgers agafen una moto i porten el paquet al destinatari. Els paquets tenen un pes associat i una adreça de destinació. Les motos tenen un nombre identificatiu i una cilindrada. El destinatari té un nom i una adreça associats.

Solució Missatgeria Corre-si-pots

Companyia d'assegurances: diagrama E-R

Representeu, mitjançant un diagrama ER, l’escenari següent:

 • Una companyia d’assegurances vol informatitzar els seus processos, que actualment encara tenen en format paper.
 • La companyia té clients, dels quals té una fitxa amb el DNI, nom i cognoms, adreça, telèfon de casa, telèfon mòbil i telèfon de la feina.
 • La companyia ven pòlisses d’assegurança. Cada pòlissa té un número de pòlissa, és d’un tipus (vida, automòbil o llar), té unes característiques particulars associades, està associada a un client, té un preu i un tipus de pagament (mensual, semestral o anual), i té associada una data de contractació, una data d’inici de vigència i una data de final de vigència.
 • La companyia té moltes sucursals. Les sucursals són de dos tipus: sucursal principal d’àmbit provincial i sucursals dependents de la provincial.
 • Les sucursals tenen un cap de sucursal i diversos venedors. Un cap de sucursal pot ser cap de diverses sucursals dependents, però no de diverses sucursals principals. Un venedor està associat a una única sucursal.
 • Tenim una fitxa dels caps de sucursal i dels venedors en què consta el DNI, nom i cognoms, número de compte en què reben la nòmina, adreça, telèfon mòbil i telèfon fix de casa.
 • També volem tenir registrades les pòlisses que ven cada venedor, i les pòlisses que cada sucursal té associades.
Solució Companyia d'assegurances

Entitats per a generalització/especialització

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les generalitzacions i especialitzacions de diverses situacions del món real.

Especifiqueu, si cal, les generalitzacions i especialitzacions dels enunciats següents. Digueu, també, si són disjuntes o encavalcades, totals o parcials:

1. A l’hospital de Sant Socors hi visiten metges (que es caracteritzen per un DNI i tenen nom i cognoms), que atenen a pacients (que, atès que són persones, també tenen un DNI, nom i cognoms), els quals tenen malalties (que codifiquem amb un nombre i que tenen un nom tècnic i un nom comú).

2. A la botiga informàtica Segle22 hi venen productes, els quals tenen un codi de barres i un preu associat. A la botiga, hi despatxen 2 empleats, els quals tenen DNI i nom. La botiga també disposa de proveïdors que es caracteritzen per un nom i tenen un número de telèfon.

3. En l’empresa de missatgeria Corre-si-pots hi ha dos tipus de treballadors (amb número d’afiliació a la SS, nom i cognoms): missatgers i administratius. Els missatgers tenen motos associades, i els administratius, ordinadors. Els administratius reben els paquets dels clients i els donen als missatgers associats a la zona on va destinat el paquet. Els missatgers agafen una moto i porten el paquet al destinatari. Els paquets tenen un pes associat i una adreça de destinació. Les motos tenen un nombre identificatiu i una cilindrada. El destinatari té un nom i una adreça associats.

Solució Entitats per a generalització/especialització

-->

Exercics Repàs Model E/R

LA EMPRESA MP3

Los alumnos del Ciclo Formativo de Grado Superior de Aplicaciones Informáticas, han decidido montar una empresa de fabricación y venta de material de oficina y puesto que, tienen compañeros que ya han acabado el ciclo, les encargan la informatización del departamento comercial de dicha empresa. Los requisitos son los que se relatan seguidamente.

El departamento comercial de cualquier empresa trata básicamente con los dos tipos de datos siguientes: clien- tes y productos. La nueva empresa no es un caso especial, y por tanto, interesa tener constancia de los clientes de la empresa y de los productos que se comercializan. De los clientes interesa conocer la razón social 1 , los apellidos y el nombre de la persona de contacto, la dirección, el código postal, ciudad y provincia. Además, la empresa asigna un código de cliente que los identificará yserá único. Los productos también están codificados e interesa una breve descripción y el coste unitario.

Esta empresa ha decidido que para poder dar a conocer sus productos necesita tener una plantilla de vendedo- res que se desplazan en busca de clientes y de pedidos. Los vendedores, están codificados e interesa tener cons- tancia de su nombre, apellidos, la fecha de alta, el salario, la comisión que le toca y la ciudad y provincia de residencia. La mayoría de los vendedores tienen un supervisor que a la vez es también vendedor.

Los pedidos que se van produciendo pasan a formar parte de la cartera de la empresa con un código que se va asignando a medida que se reciben. Además, de estos pedidos interesa tener constancia de la fecha del pedido, el cliente, el vendedor correspondiente, los productos que la integran y la cantidad de cada uno de ellos. Y se ha de tener constancia si ya se ha enviado cada pedido o no.

A tal efecto se ha de considerar que un pedido puede estar formado por diferentes productos y puede ser que diferentes productos se sirvan en diferentes fechas. Sin embargo, no es posible que diferentes cantidades de un mismo producto de un mismo pedido, se sirvan en diferentes fechas. Además, también interesa saber si ya se ha facturado o no el pedido y sólo se facturará un pedido (una única factura) cuando ya se hayan enviado todos los productos que lo formaban.

El departamento comercial de esta empresa también ha de tener constancia del stock de productos que hay en los diferentes almacenes de que dispone. De los almacenes, interesa saber la ciudad donde están ubicados y es- tán codificados.

Para finalizar, recordar que en muebles de oficina es muy posible que se puedan vender productos que forman parte de otros productos (por ejemplo, un sillón se puede vender sólo y también puede formar parte de una oficina). Evidentemente se ha de tener constancia de qué producto puede formar parte de otro producto.

Diseñar el modelo entidad-relación (CHEN).


1 Es el domicilio de la empresa, que puede coincidir o no con la dirección física de donde está ubicada la empresa (en caso de tener más de una sucursal). Es decir, la sede de la empresa.