M3 - Programació bàsica

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Perquè un Administrador de Sistemes necessita aprendre a programar? i perquè Python és un bon llenguatge de programació per a Administradors de Sistemes?

UNITAT FORMATIVA 1: Programació estructurada

Pràctiques

Pràctica 1

Una central distribueix cal cap a diferents sucursals. Disposen d'un lloc de càrrega a on van arribant sacs amb pesos variables. L'empresa disposa d'una flota de camions amb capacitat de càrrega diferents. Es pretén establir un protocol consistent en carregar 20 camions. Un camió no es pot carregar amb més quilos que la seva capacitat i marxarà si amb el següent sac ja supera aquesta capacitat. L'empresa vol un programa que li demani el treballador la capacitat del camió i el pes dels sacs, indicant si ha de carregar el sac o enviar-lo al seu destí i començar a carregar un altre. El procés continua fins que s'hagin omplert els 20 camions, moment en el que sortirà un missatge amb el text "Finalitzada la càrrega del dia"

Exemple:

 Camió Capacitat Sac Capacitat    Camió Capacitat Sac Capacitat    Camió Capacitat Sac Capacitat
    
  1  22000  1   3000      2  18000  5   3000      3  18000  7  9000
         2   5000             6   8000             8  7000
         3   9000
         4   3000

  4  20000  9   7000      5  28000  12   5000      6  20000  16  4000
         10   9000             13   9000             17  3000
         11   4000             14   9000             18  5000
                           15   3000             19  4000
                                             20  3000

  7  22000  21   4000      8  18000  26   9000      9  20000  28  8000
         22   5000             27   4000             29  3000
         23   6000                               30  5000
         24   3000               
         25   3000

  10  20000  31   5000      11  20000  34   5000      12  28000  37  7000
         32   3000             35   6000             38  3000 
         33   9000             36   6000             39  7000
                                             40  5000
  ...         

Resultat:

 Camió  Sacs que carrega  Càrrega que portarà    Camió  Sacs que carrega  Càrrega que portarà

  1   1,2,3 i 4        20000          2   5 i 6          11000

  3   7 i 8          16000          4   9, 10 i 11       20000

  5   12, 13, 14 i 15     26000          6   16, 17, 18, 19 i 20   19000

  7   21, 22, 23, 24 i 25   21000          8   26 i 27         13000

  9   28, 29 i 30       16000         10   31, 32 i 33       17000

 11   34, 35 i 36       17000         12   37, 38, 39 i 40     22000

...


Pràctica 2 El professorat de programació desitja realitzar el càlcul de les notes obtingudes pels alumnes al nucli formatiu 1. Tenen un total de 30 alumnes i les notes les tenen emmagatzemades en una matriu de 30 files (alumnes) i 7 columnes (activitats). La informació està en el fitxer adesNotes.java

Es vol conèixer:

 • Nota final del NF1 per a cada alumne. Per fer el càlcul suposem:
  Nota NF1 = 0.1 Pt1+ 0.1 Pt2 + 0.25 Pe1 + 0.1 Pt3+ 0.1 Pt4 +0.1 Pt5+ 0.25 Pe2
 • Nota mitjana de cada activitat avaluada
 • La nota més alta de cada activitat avaluada
 • La nota final més alta
 • La nota més alta entre totes les activitats.

Com a resultat final, es desitja realitzar un llistat amb el següent format (més o menys, tampoc perdeu massa temps amb qüestions estètiques):

Ex_Taules


La nota més alta de totes les activitats és:


 • Podeu utilitzar les següents dades:
notes= [
      [1.24, 6.53, 7.05, 2.87, 6.86, 5.97, 4.31],
      [2.11, 5.59, 9.00, 8.28, 7.43, 0.68, 4.19],
      [8.82, 4.34, 3.15, 2.74, 1.10, 6.84, 4.46],
      [5.38, 6.34, 5.74, 7.79, 6.34, 9.33, 0.31],
      [2.27, 3.58, 2.92, 0.67, 4.65, 4.88, 2.19],
      [6.59, 9.19, 7.63, 6.74, 5.01, 0.45, 9.50],
      [5.95, 4.51, 0.88, 5.67, 9.07, 8.94, 2.14],
      [7.97, 5.67, 7.31, 8.52, 3.93, 1.21, 9.45],
      [2.61, 0.37, 2.59, 9.47, 4.27, 5.54, 4.85],
      [5.91, 3.22, 6.43, 6.83, 7.35, 7.02, 5.13],
      [9.43, 7.54, 0.59, 8.49, 9.70, 9.76, 5.20],
      [1.62, 6.51, 1.91, 5.07, 1.32, 0.79, 2.05],
      [1.52, 9.55, 5.43, 0.15, 6.22, 6.90, 1.40],
      [2.28, 1.21, 8.67, 1.90, 3.84, 5.37, 4.52],
      [2.52, 9.69, 5.32, 8.88, 3.00, 3.88, 6.99],
      [2.18, 2.13, 1.32, 3.50, 9.93, 2.65, 2.85],
      [6.67, 5.25, 0.05, 8.32, 1.84, 3.04, 5.76],
      [8.37, 3.80, 4.51, 4.48, 2.88, 4.82, 8.78],
      [8.62, 8.82, 1.22, 5.22, 8.55, 6.76, 2.25],
      [7.59, 9.65, 5.71, 9.23, 5.70, 9.84, 7.77],
      [3.74, 4.60, 7.58, 5.55, 0.09, 8.18, 6.54],
      [0.21, 3.88, 1.03, 8.38, 2.71, 9.80, 8.57],
      [8.24, 3.10, 3.41, 1.27, 9.94, 3.99, 0.51],
      [9.88, 4.24, 1.49, 7.51, 0.28, 3.61, 5.07],
      [8.54, 1.68, 1.61, 8.16, 6.59, 6.25, 7.67],
      [4.55, 3.11, 9.75, 5.91, 1.42, 1.63, 8.65],
      [2.54, 4.37, 2.45, 0.95, 4.71, 7.41, 6.75],
      [2.11, 2.89, 0.76, 1.86, 3.63, 2.64, 5.43],
      [1.02, 1.97, 9.37, 5.38, 3.19, 1.09, 0.18],
      [0.39, 0.23, 5.15, 1.66, 1.66, 3.91, 6.96]]
 • Resultat:
Sol_Ex_Taules


UNITAT FORMATIVA 2: Disseny modular

 • A4. Prova pràctica

https://uniwebsidad.com/libros/algoritmos-python/capitulo-6/nuestro-primer-juego

UNITAT FORMATIVA 3: Fonaments de gestió de fitxers

 • A3. Prova pràctica

Enllaços

Python Basics

Llibre Introducció a la programació amb Python3

Apunts Pythons

Documentació Python versions

Informació del Sistema amb Python

Exercicis resolts

+ Exercicis resolts

Exercicis per administradors