M3 - Programació estructurada / Continguts UF1: Operadors numèrics i prioritats

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Operadors amb dades de tipus enter

OPERACIÓ Operador
Suma +
Resta -
Multiplicació *
Divisió /
Mòdul %

Operadors amb dades de tipus real

OPERACIÓ Operador
Suma +
Resta -
Multiplicació *
Divisió /

Prioritat dels operadors aritmètics

La prioritat de les operacions és simplement l’ordre en que aquestes s’executen. Per exemple considerem l’expressió : 6+4/ 2

La prioritat exigeix que la divisió s’executi abans que la suma. Sinó l’operació anterior podria considerar-se de dues formes. Si la divisió es fa abans el resultat serà 8, si la suma es fes abans el resultat seria 5. Si realment nosaltres volguéssim que la suma es fes abans hauríem d’indicar-ho fent servir parèntesis --> x = (6+4)/2

Prioritat Operador Ordre de càlcul
1 ( ) Es calculen primer. Si hi ha parèntesis niats, l’expressió en el parell més intern s’avalua primer. Si existeix més d’un parell “en el mateix nivell”, es calculen d’esquerra a dreta.
2 *, /, % S’avaluen en segon lloc. Si hi ha més d’una, es calculen d’esquerra a dreta.
3 +, - S’avaluen en últim lloc. Si hi ha més d’una, es calculen d’esquerra a dreta.