M2 - Bases de dades

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca


UF1: Introducció a les bases de dades

NF1: Bases de dades i sistemes gestors de bases de dades. Models

RA1: Reconeix els elements de les bases de dades analitzant les seves funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.


NF2: Disseny de models lògics

Continguts

Activitats

Pràctiques

UF2: Llenguatges SQL: DML i DDL

Continguts

Activitats


UF3: Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental

DCL

El material per a elaborar aquests apunts s'ha obtingut de epnbdd

Activitats

UF4: Bases de dades objecte-relacionals

==

BSUF1