ASIX-M3-UF1-A2.5-Exercicis estructura iterativa: recorregut

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

1. Escriu un programa que llegeixi números enters positius i mostri el més petit i el més gran. El programa finalitzarà quan ens introdueixin un número negatiu.

2. Donat un número llegit per teclat, calcula el número de dígits que té.

3. Donat un número llegit per teclat, realitzar la suma de tots els dígits del número.

Per exemple si introdueixen el valor 1238, s'imprimirà el valor : 1+2+3+8 --> 14

4. Donat un número llegit per teclat, realitzar la suma de tots els dígits parells del número.

5. Donat un número llegit per teclat, determina el número de dígits més grans que 5.

6. Escriu un programa que llegeixi números enters positius (finalitzarà amb la introducció de -1) i mostri totes les parelles de números consecutius que apareixen a la seqüència.

Per exemple si la seqüència de números és: 7 10 11 23 4 5 8 10 11 12 -1, mostrarà: 10 11, 4 5, 10 11, 11 12

7. Escriu un programa que llegeixi números enters positius (finalitzarà amb la introducció de -1) i mostri quants números parells han sortit, quants números imparells han sortit, la suma del números parells, la suma del números imparells i la resta de la suma dels parells menys la suma dels imparells.

Per exemple si la seqüència de números és: 7 6 11 10 4 5 8 10 3 8 -1, mostrarà:

Parells: 6
Imparells: 4
Suma parells: 46
Suma imparells: 26
Resta de sumes: 20

8. Escriu un programa que llegeixi dos números enters positius i mostri i sumi tots els nombres parells que van des del primer número fins el segon (ambdós inclosos). Cal controlar que el segon número introduït és més gran que el primer.

Exemple: num1 = 14 i num2 = 5 mostrarà un missatge d'error.

Exemple: num1 = 5 i num2 = 14 mostrarà:

Números parells: 6 8 10 12 14
Suma: 50