M3 - Programació estructurada / Continguts UF1: Operadors amb dades de tipus lògic

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Operadors amb dades de tipus lògic

A B NO A (!A) A i B (A&&B) A o B (A| |B)
CERT CERT FALS CERT CERT
CERT FALS FALS FALS CERT
FALS CERT CERT FALS CERT
FALS FALS CERT FALS FALS

Operadors relacionals

Es poden fer servir amb qualsevol tipus de dades. El resultat és sempre una dada de tipus lògic.

OPERACIÓ Java
Major >
Major o igual >=
Menor <
Menor o igual <=
Igual ==
No igual !=

Prioritat dels operadors relacionals i lògics

Operació Operador Ordre de càlcul
Relacionals de comparació >, <, <=, >= Es calculen primer. Si hi ha parèntesis niats, l’expressió en el parell més intern s’avalua primer. Si existeix més d’un parell “en el mateix nivell”, es calculen d’esquerra a dreta.
Relacionals d’igualtat = = , != S’avaluen en segon lloc.
Negació ! S’avaluen en tercer lloc.
Conjunció && S’avaluen en quart lloc. Si hi ha més d’una, es calculen d’esquerra a dreta.
Disjunció | | S’avaluen en cinquè lloc. Si hi ha més d’una, es calculen d’esquerra a dreta.

Tots aquests operadors tenen menys prioritat que els aritmètics.

Lleis de Morgan

La negació de la conjunció és la disjunció de les negacions.
La negació de la disjunció és la conjunció de les negacions.

o informalment com:

   "!(A && B)" és el mateix que "(!A || !B)"
   "!(A || B)" és el mateix que "(!A && !B)"